vrijdag 9 maart 2018

een winteralfabet voor mijn allerverukkelijkste


---------------------------------------------------- a
                                                                                een arabesk
                                                                                op gladde instrumenten
                                                                                poedersneeuw glinstert
                                                                                op de rails
                                                                                het hagelt niet
                                                                                het bliksemt niet

                                                                                de aggregaat
                                                                                slaat naar nul
                                                                                rammelaars stuiteren
                                                                                op de harde ondergrond
                                                                                ik hou van fluweel ja
                                                                                ik hou van zijde ja

                                                                                anemonen
                                                                                in een vaas voor de deur
                                                                                de spiegellijst
                                                                                breekt de ster in twee
                                                                                ik droom niet
                                                                                ik smul ja

---------------------------------------------------- b
                                                                                alle broden smaken als brood
                                                                                iedere klok klinkt als een klok
                                                                                mijn schat smaakt als alle broden
                                                                                mijn schat klinkt als iedere klok
                                                                                de waarde van de aarde
                                                                                is de orde in de raat
                                                                                de duur van het vuur
                                                                                is de orde in de vlucht
                                                                                de baat van het water
                                                                                is de orde in de rook
                                                                                de zucht in de lucht
                                                                                is de orde in het nest
                                                                                alle broers ruiken als broer
                                                                                iedere zus voelt als een zus
                                                                                mijn schat ruikt als alle broers
                                                                                mijn schat voelt als iedere zus

---------------------------------------------------- c
                                                                                chronologisch en terug
                                                                                voet na voet, voet voor voet
                                                                                stap voor stap, stap na stap
                                                                                sprong na sprong, sprong voor sprong
                                                                                ik ben een bloemenboeketstruik
                                                                                in mijn ontelbare bloemen
                                                                                dansen ontelbare insecten hun feestelijke dansen
                                                                                in mijn ontelbare bloemen
                                                                                vindt de regen rust

---------------------------------------------------- d
                                                                                het dorp is verlaten
                                                                                de huizen, de stallen, de straat
                                                                                het is het achtste seizoen
                                                                                het is dus een woensdag
                                                                                als je goed luistert
                                                                                zijn de echo's van de stemmen nog te horen
                                                                                als je goed voelt
                                                                                zijn de achtergebleven schaduwen nog koesterend
                                                                                hier wordt geboren, hier wordt gestorven
                                                                                hier wordt geleefd
                                                                                de hoop van de een weegt op
                                                                                tegen de wanhoop van de ander
                                                                                verdient een dorp een naam
                                                                                wanneer hoop er geen plaats heeft?
                                                                                verdient een dorp een naam
                                                                                wanneer wanhoop er geen plaats heeft?

                                                                                zoals iedere verdwijndag
                                                                                is ook deze woensdag de lucht onbewolkt
                                                                                en staat de zon blakend in het blauw
                                                                                nog vier en twintig uur
                                                                                en de vrouwen keren al weer terug
                                                                                de kinderen vrijdag
                                                                                en zondag de mannen
                                                                                dan worden de appels van de bomen geschud
                                                                                en pas aan de vooravond van het volgende seizoen
                                                                                zullen de bodems in de manden te zien zijn

---------------------------------------------------- e
                                                                                de elementaire orde kan niet verstoord worden
                                                                                door mij niet, door jou niet, door haar niet,
                                                                                    door hem niet, door ons niet, door hun niet
                                                                                ik ben getraind door mijn schat
                                                                                mijn orde is elementair en kan niet verstoord worden
                                                                                door mij niet, door jou niet, door haar niet,
                                                                                    door hem niet, door ons niet, door hun niet
                                                                                mijn schat glimlacht en ik glimlach
                                                                                terwijl ik dit beweer
                                                                                aan de horizon onder mijn hersenpan
                                                                                golven grijze massa's
                                                                                van rechts (het westen)
                                                                                naar links (het oosten)
                                                                                eenmaal buiten loop ik naar het zuiden
                                                                                op de vlakke omgeploegde akker
                                                                                zie ik het onder de grond verdwijnen
                                                                                het is rond, het is wit
                                                                                het beweegt niet op eigen kracht
                                                                                het wordt bewogen
                                                                                door mij, door jou, door haar,
                                                                                    door hem, door ons, door hun

---------------------------------------------------- f
                                                                                formidabel is mijn schat
                                                                                ik nodig je uit in de taalzaal
                                                                                op een tijdstip dat jou schikt
                                                                                mijn schat zal er zijn, ik zal er zijn
                                                                                kom met één woord, kom met duizenden woorden
                                                                                formidabel is mijn schat
                                                                                je mag je taal uitspreken, maar het hoeft niet
                                                                                mijn schat zal je verstaan, ik zal je verstaan
                                                                                bij ons is je verhaal veilig
                                                                                wij zijn geen hamsteraars
                                                                                op onze feesttafel zal niets achterblijven
                                                                                wij willen bekoord worden
                                                                                door jou die gehoord wil worden
                                                                                en als wij na afloop achterover leunen
                                                                                zal onze verzadiging volmaakt zijn
                                                                                die van jou, die van mij, die van mijn schat

---------------------------------------------------- g
                                                                                zoals gember grillig groeit
                                                                                in ruimte, in tijd
                                                                                voedsel voor zintuig, voedsel voor orgaan
                                                                                betrokkenheid
                                                                                kom bij me, omhels me
                                                                                met zachte kracht
                                                                                ren voor me uit
                                                                                zoals gember grillig groeit
                                                                                in ruimte, in tijd
                                                                                vol kleur, vol geur
                                                                                mythische landschappen, mythische bouwsels
                                                                                wij zijn voor het geluk geboren
                                                                                iedere dag een dag vol ervaringen
                                                                                niemand hoeft het te weten
                                                                                wij vergeten ze niet
                                                                                betrokkenheid
                                                                                zoals mijn lichaam wind is
                                                                                is jouw schoot de schotel van overvloed
                                                                                blijf bij me, omhels me
                                                                                vandaag een dag die we traag gaan
                                                                                in ruimte, in tijd
                                                                                een herderstasje vangt ons
                                                                                hi ha hi ha
                                                                                wij zijn voor het geluk geboren

---------------------------------------------------- h
                                                                                hobbel dat hobbelpaard
                                                                                het is helend
                                                                                de zang van het koor van kreupelen
                                                                                doet de sleutels uit de sloten springen
                                                                                de eerste weg
                                                                                verdwijnen in de natuur
                                                                                de tweede weg
                                                                                het uniform aantrekken en afmarcheren naar de gevechtszone
                                                                                de derde weg
                                                                                als verminkt exemplaar buiten schot blijven
                                                                                het geneurie van het koor van keerlingen
                                                                                doet het onzichtbare koord gloeien
                                                                                hobbel die hobbelstoel
                                                                                het is helend

---------------------------------------------------- i
                                                                                zoals de idylle grillig groeit
                                                                                mogelijkheden te over
                                                                                baden bij maanlicht
                                                                                naakt door de ochtendmist
                                                                                het loeien van de jakhalzen beantwoorden
                                                                                de stilte beantwoorden
                                                                                dan een moment verwijlen op een plek
                                                                                waar de herten samen kwamen
                                                                                een vers hoevenpatroon in de klei
                                                                                hier is heftig gesteigerd bij maanlicht
                                                                                doorlopen en zien dat je voeten het spoor kiezen
                                                                                dat eerder het solohert koos
                                                                                hoef voet hoef voet hoef
                                                                                zoals de idylle grillig groeit
                                                                                de zonbol schemert door de mist
                                                                                de aarde ademt zwaar - zwetend
                                                                                mogelijkheden te over
                                                                                autonoom aanraken en aangeraakt worden
                                                                                autonoom danken en bedankt worden
                                                                                balanceren op de tussenvormen
                                                                                verslag doen
                                                                                glimwormen groeten
                                                                                voor iemand een thuis zijn

---------------------------------------------------- j
                                                                                ja de joviale joker
                                                                                zoete vruchtenvlees jam
                                                                                winnen zonder een joker vs winnen met een joker
                                                                                toen magie het zonder techniek afkon
                                                                                toen magie het zonder bloedoffers afkon
                                                                                wie verzint zoiets?
                                                                                de machteloze machtzwendelaar
                                                                                de strijd kent geen winnaar
                                                                                ja de jolige joker
                                                                                zoete vruchtenschil jam
                                                                                winnen met een joker vs verliezen zonder een joker
                                                                                strijd maakt bescheiden - vol mededogen
                                                                                ah, je voelt niet de magische magievermenigvuldiging
                                                                                die het zonder techniek afkan
                                                                                die het zonder bloedoffers afkan
                                                                                ja een lied gezongen door miljoenen vs een lied gezongen door één
                                                                                ja je doet je best en het lot zorgt voor de rest
                                                                                ja hoe het werkt verklaart niet dat het werkt
                                                                                ja een stok kaarten zonder joker is een doorgestoken stok

---------------------------------------------------- k
                                                                                kruipend door het bos
                                                                                komen de liefdesberichten op me af gevlogen
                                                                                alle registers open
                                                                                een berkenhouten kam
                                                                                vijftig, maar kan doorgaan voor acht
                                                                                hier is aan gewerkt
                                                                                het is een rechte gang, of het kan een tunnel zijn
                                                                                aan het einde ervan weet ik mijn schat
                                                                                radiërende schoonheid
                                                                                ik begrijp de impuls om een Taj Mahal te bouwen
                                                                                ik begrijp niet de impuls om een Taj Mahal te laten bouwen
                                                                                een mahoniehouten kam
                                                                                tachtig, maar kan doorgaan voor vijf
                                                                                hier is aan gewerkt
                                                                                de bloem die mij gisteren treurig trof
                                                                                verbluft mij vandaag
                                                                                radiërende schoonheid
                                                                                het is een afgrond, of het kan een bron zijn
                                                                                op de bodem ervan weet ik mijn schat
                                                                                het is een werkkamer, of het kan een slaapkamer zijn
                                                                                ik lig op de hitte
                                                                                als een fakir op een spijkerbed
                                                                                zweet dampt van mijn lijf
                                                                                onder mijn hersenpan golven grijze massa's
                                                                                van voor (het noorden)
                                                                                naar achter (het zuiden)
                                                                                eenmaal buiten vertelt een kikker mij de reden
                                                                                radiërende schoonheid

---------------------------------------------------- l
                                                                                een lila luipaard - liefde
                                                                                een luguber geluid
                                                                                de stembanden dienen de groepsroep
                                                                                een rauw geluid
                                                                                de stembanden dienen de darmen
                                                                                de beesten in mij weten het meest
                                                                                de planten in mij weten het meest
                                                                                een lila lelie - liefde

---------------------------------------------------- m
                                                                                het mosmoment
                                                                                in ruimte, in tijd
                                                                                maagdelijke ogen - zonder bescherming
                                                                                het veld besneeuwd
                                                                                groene grasgolven met witte koppen
                                                                                zwarte molsbergen met witte toppen
                                                                                de routine van de machine vs de routine van de toegewijde
                                                                                exploitatie vs communicatie
                                                                                de lucht strak grijs
                                                                                voorop een grote zwarte stip, fladderend krijsend
                                                                                volgend zeven kleine zwarte stippen, krijsend fladderend
                                                                                maagdelijke oren - zonder bescherming
                                                                                in tijd, in ruimte
                                                                                het moedermoment

---------------------------------------------------- n
                                                                                nooit berooid
                                                                                hard ken ik ons - doorzichtig
                                                                                al degenen die ons is
                                                                                hard kent ons ik - doorzichtig
                                                                                verzameld samen
                                                                                een geheel uit gehelen
                                                                                het deel als geheel
                                                                                nooit berooid
                                                                                wij mijn reserve
                                                                                hard gekend - doorzichtig
                                                                                en vertrouwd
                                                                                nooit teleurgesteld
                                                                                zacht ken ik ons - doorzichtig
                                                                                al degenen die ons is
                                                                                nooit teleurgesteld
                                                                                zacht kent ons ik - doorzichtig
                                                                                ik onze reserve
                                                                                zacht gekend - doorzichtig
                                                                                en vertrouwd

---------------------------------------------------- o
                                                                                ovaal bijvoorbeeld
                                                                                als beeld
                                                                                de ogen - half gesloten
                                                                                of misschien spleetjes
                                                                                geknepen of opgetrokken
                                                                                scherp
                                                                                als het een geloof is, dan geloof
                                                                                als het een snoepje is, dan snoep
                                                                                morgenrood (het oosten)
                                                                                avondrood (het westen)
                                                                                erts bijvoorbeeld
                                                                                als geur
                                                                                de neus - wijd open
                                                                                snuivend misschien
                                                                                of opgetrokken
                                                                                gerimpeld
                                                                                als het een gedachte is, dan denk
                                                                                als het een trui is, dan brei
                                                                                een rechts een averechts
                                                                                twee rechts twee averechts
                                                                                drie rechts drie averechts
                                                                                als het een keuze is, dan kies

---------------------------------------------------- p
                                                                                pannenkoeken met appelmoes
                                                                                voor alle spoorzoekertjes, padzoekertjes, poortzoekertjes,
                                                                                    gelukszoekertjes, voetzoekertjes en handzoekertjes
                                                                                één stuk gereedschap is toegestaan
                                                                                wat waar hoe?
                                                                                verwachtingsgedachten in de lucht
                                                                                heeft de lucht inmiddels uitgesleten sporen van al die luchtwegen?
                                                                                hebben de oceanen inmiddels uitgesleten paden van al die oceaanroutes?
                                                                                tic tic tic
                                                                                van de zenuwen, van de spieren, van het brein
                                                                                wat is het tegenovergestelde van pijn?
                                                                                onze jouw mijn
                                                                                maat in de herhaling van de aanraking
                                                                                maat in de dagelijkse rekenschap van het schattenschap
                                                                                de ogen die geen poorten zijn - maar liefde
                                                                                het gras dat geen voetpad is - maar liefde
                                                                                de wonderwereld van de extase
                                                                                onnadrukkelijk onopvallend geïntegreerd
                                                                                monotoon ja, voor ongeoefende waarnemers
                                                                                ik ga met jou mee en jij gaat met mij mee
                                                                                over een vers spoor
                                                                                bij jouw tussenstoppen wacht ik op jou
                                                                                zonder mij te vervelen
                                                                                bij mijn tussenstoppen wacht jij op mij
                                                                                zonder je te vervelen
                                                                                samen komen wij aan, daar vertrouw ik op
                                                                                het feest zal voortduren, daar vertrouw ik op

---------------------------------------------------- q
                                                                                meld je bij loket Q
                                                                                bewaar de glimlach die je daar dan ervaart
                                                                                het is jouw ware glimlach
                                                                                die de hoofdhuid los maakt
                                                                                en soepel over je schedel legt
                                                                                in de wind ontmoeten hout en vuur elkaar
                                                                                in de dood ontmoeten levende en liefde elkaar
                                                                                de tijd gaat nu in
                                                                                de letter is 'Q' en de categorie is 'dromen'
                                                                                degenen die een joker hebben ingezet
                                                                                krijgen voor de 'Q' zestig seconden extra
                                                                                en voor 'dromen' dertig seconden extra
                                                                                anderhalve minuut extra dus voor de jokers
                                                                                de tijd, de ruimte, het ritme
                                                                                van nerts Q, van nerts X, van nerts Y
                                                                                van vos Q, van vos X, van vos Y
                                                                                van hermelijn Q, van hermelijn X, van hermelijn Y
                                                                                de getallen, de ruimte, de tijd
                                                                                vandaag bezocht ik de stille grond
                                                                                waarin geen menselijke resten ooit rust vonden
                                                                                ik meldde mij hier en nu
                                                                                en mijn naam klonk als mijn ware naam

---------------------------------------------------- r
                                                                                een regenreis langs een zoom van ijs
                                                                                een tweede zoom van organische objecten
                                                                                tot klinken gebracht door hurkende mensen
                                                                                (het water van het meer
                                                                                reflecteert het licht van de maan)
                                                                                dan een pad waarover toeristen schuifelen
                                                                                vinden ze hier iets van een thuis?
                                                                                verlaten ze hier hun woordwereld?
                                                                                (de woorden in de brochure beloven het)
                                                                                betalende gasten
                                                                                het is een specialisme om met ze om te gaan
                                                                                de reisleiders dragen designers ondergoed
                                                                                het einde van het pad is het afgesproken vertrekpunt
                                                                                waar ze op het afgesproken tijdstip in de bus stappen
                                                                                die hen en hun foto's en hun verhalen wegvoert van hier
                                                                                de hitte breekt
                                                                                de spijkers van het fakirbed dringen diep in mijn vlees
                                                                                dat zich gastvrij opent
                                                                                nergens ben ik liever dan hier

---------------------------------------------------- s
                                                                                scherp afgestelde dataverzamelaars
                                                                                vang een wind, met je linkerhand
                                                                                vang een eendagsvlieg, met je rechterhand
                                                                                vang een gedachte, met beide handen

                                                                                in de jaren dat ik dit gebied bewandel
                                                                                heb ik twee keer een voet gestapt
                                                                                op zo goed als dezelfde plek
                                                                                dit laten de data zien
                                                                                en hier raken de datalezers heel opgewonden van
                                                                                want het komt niet overeen met de ijkdata

                                                                                met een boeket narcissen in mijn armen
                                                                                waad ik van oever naar oever, speurend
                                                                                of het water van het meer ook mijn licht reflecteert
                                                                                nauwgezet, geconcentreerd

                                                                                de sneeuw maakt
                                                                                de nacht lichter
                                                                                de dag lichter
                                                                                de stilte stiller
                                                                                ik speel met mijn schat, hier
                                                                                waar binnen buiten is
                                                                                en buiten binnen
                                                                                nauwgezet, geconcentreerd

---------------------------------------------------- t
                                                                                de talisman
                                                                                lang geleden verloren
                                                                                een verfrissende regenbui
                                                                                lui lig ik te luisteren - liefde
                                                                                ik beweeg
                                                                                op de eeuwige muziek van mijn schat
                                                                                twee levens
                                                                                samen geleefd
                                                                                geen grotere koestering
                                                                                de combinaties, de tijden, de ruimtes
                                                                                de trajecten, de geuren, de snelheid
                                                                                de babykleertjes
                                                                                lang geleden verloren

---------------------------------------------------- u
                                                                                ultra was het
                                                                                ik hield het mysterie in mijn armen
                                                                                het ademde nog geen vierentwintig uur
                                                                                ik zong
                                                                                en het was toen
                                                                                dat mijn adem door de aardkorst brak

                                                                                sindsdien ben ik als willekeurig welke boom
                                                                                die gestaag groeit

---------------------------------------------------- v
                                                                                het volle nu
                                                                                dat mij
                                                                                naarmate ik leger word
                                                                                voller vult

---------------------------------------------------- w
                                                                                warm willen vs koud willen

                                                                                ieder uur dat je leeft
                                                                                brengt je dood een uur dichterbij

---------------------------------------------------- x
                                                                                de combinaties, de tijden, de ruimtes
                                                                                het eerste verse spoor
                                                                                het spoor van nerts X
                                                                                het tweede verse spoor
                                                                                het spoor van vos X
                                                                                het derde verse spoor
                                                                                het spoor van hermelijn X

---------------------------------------------------- y
                                                                                de trajecten, de geuren, de snelheid
                                                                                het eerste verse spoor
                                                                                het spoor van nerts Y
                                                                                het tweede verse spoor
                                                                                het spoor van vos Y
                                                                                het derde verse spoor
                                                                                het spoor van hermelijn Y

---------------------------------------------------- z
                                                                                de zebra ziet
                                                                                wat jij niet ziet
                                                                                dat de zebra
                                                                                jou mag gidsen

                                                                                geen computer zal ooit
                                                                                genoeg capaciteit hebben
                                                                                om alles wat is
                                                                                in op te slaan© mc 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten