vrijdag 24 juni 2016

een zomerlied voor mijn schat (2016)

                                                                      alle tijd
                                                                      bij jou
                                                                      bevrijd

                                                                      jij
                                                                      die meer mij bent dan ik

                                                                      alle bagage kwijt
                                                                      van heden naar heden
                                                                      is de tred licht

                                                                      concentratie als natuurlijkste staat
                                                                      ontspannen
                                                                      inademend uitademend
                                                                      is beweging soepel

                                                                      drijvend op de kosmische stromen
                                                                      doen wij alle sferen van het heelal aan

                                                                      elementen gloeien op
                                                                      elementen doven uit
                                                                      verrukken oog oor neus huid

                                                                      fantasieloos als ik ben
                                                                      leef ik in de magische realiteit van het volle leven
                                                                      word ik verwend
                                                                      door het kleinste dat mij haar grootsheid toont
                                                                      door het grootse dat zich door mij aan laat raken

                                                                      gul is de liefde
                                                                      voor mij die haar trouw is

                                                                      haar
                                                                      die liefde is
                                                                      jij
                                                                      die meer mij bent dan ik

                                                                      in isolement
                                                                      word ik verwend
                                                                      door het fragment dat mij verzoent met de tijd
                                                                      door het totaal waarop de tijd geen vat heeft

                                                                      jeugdiger dan in mijn jeugd
                                                                      ben ik
                                                                      een klasseloze levensvorm

                                                                      gul is het lot
                                                                      voor mij die het trouw is
                                                                      voor mij die haar trouw is

                                                                      het
                                                                      dat mijn lot is
                                                                      haar
                                                                      die mijn lot kent
                                                                      jij
                                                                      die meer mij bent dan ik

                                                                      massa met de massa's
                                                                      massa in de massa
                                                                      ontvang ik en verwerk ik
                                                                      mijn dagelijkse portie

                                                                      waarop in grote letters
                                                                      jouw naam staat
                                                                      en de mijne in kleine

                                                                      o zekerheid
                                                                      o zaligheid
                                                                      o voorrecht
                                                                      o verrassing

                                                                      ik pas in dit aardeschap
                                                                      dat de schaduw is van jouw aanwezigheid

                                                                      alle begaanbare routes
                                                                      zijn mij vertrouwd
                                                                      stapsgewijs
                                                                      en staansgewijs

                                                                      en het past mij
                                                                      steeds dit vertrouwde territorium te betreden
                                                                      dat opgloeit
                                                                      en uitdooft
                                                                      oog oor neus huid verrukt
                                                                      steeds ditzelfde territorium
                                                                      dat nooit hetzelfde is

                                                                      uiterlijkheid met de uiterlijkheden
                                                                      innerlijkheid met de innerlijkstheid

                                                                      vitale variëteit in éénheid

                                                                      de wind waarin ik jou vind
                                                                      jij
                                                                      die meer mij bent dan ik

                                                                      de wolk waarin ik jou vind
                                                                      jij
                                                                      die meer mij bent dan ik

                                                                      de zon

© mc 2016


terug naar 1n (inhoud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten