zondag 7 juni 2015

Tante Kindje in 2006 | scene 10

KAMER KINDJE   KINDJE, BEER stem

1.
(KINDJE telefoneert met BEER.)

                                   BEER
                                                  Goedenmiddag, u spreekt met Peter de Looi.

                                   KINDJE
                                                  Hallo Beer.

                                   BEER
                                                  Kindje, hallo
                                                  ik hoopte dat jij het was.

                                   KINDJE
                                                  Tommi heeft zich gemeld.

                                   BEER
                                                  O dat is heerlijk nieuws.

                                   KINDJE
                                                  Ik heb haar niet gesproken, maar zij heeft het paard bij mijn vriend afgeleverd en daar ook
                                                     een soort brief achtergelaten
                                                  ik zal hem voorlezen als je dit op prijs stelt.

                                   BEER
                                                  Natuurlijk, heel graag.


2.
                                   KINDJE
                                                  Het begint met een soort versje:

                                                             Paardje gooi je teugels af en ga in een draf nu alleen door het bos

                                                             over de hei, vertrouw je met de zwerfkeien
                                                             Kom dan buitelend terug en ik neem jou op mijn rug
                                                             een stukje, niet tot het einde toe ook al ben je nog zo moe
                                                             Ieder heeft een eigen lot, zwaar beschermd maar niet door een slot
                                                             Een sleutel kan ik dus niet bieden maar ik raad je aan te genieten,
                                                             ook van het verdriet

                                                  En dan gaat het over in een hele andere toon

                                                  nogal een lang stuk, maar ik zal het voor je lezen:

                                                             Dierenaard bestaat hier

                                                             ongeaarde dierlijke aarden
                                                             Ook zijn er natuurverschijnselen
                                                             Er zijn stofstormen met buitenmetelijke snelheid,
                                                             resulterend in een kolk
                                                             En er zijn geluidsontladingen,
                                                             abrupt beginnend abrupt eindigend
                                                             met een wisselend volume aanzwellend wegebbend rondzingend en
                                                                  oneindig veelklankig
                                                             soms kortstondig soms langdurig
                                                             En er zijn geurgolven, die plantig zijn
                                                             En er zijn lichtontvlammingen
                                                             ook abrupt beginnend abrupt eindigend soms kortstondig soms langdurig
                                                             en van ongeëvenaarde felheid
                                                             Het is hier nooit donker en kleur bestaat los van licht

                                                             Het is hier een horizontaal plateau

                                                             De bodem is een vlies waar doorheen gebroken moet worden en dit kan
                                                                  van beide kanten;
                                                             er is aankomen en vertrekken
                                                             Het vlies is meegevend en na doorbraak snel herstellend
                                                             Boven het vlies, zo`n vijftig meter erboven, is een golvend plafond,
                                                                  onzichtbaar
                                                             waarbuiten het niets
                                                             Het plateau zelf is oneindig in lengte en breedte en over het hele plateau
                                                                  zijn de condities dezelfde
                                                             Er is permanente beweging
                                                             Hier vertoef ik waar geen middelpunt is,
                                                             éen allesomvattende vibratie, steeds wisselend

                                                             Van buitenaf bestaat hier niet; het is allemaal binnen

                                                             En allemaal wil zeggen iedereen
                                                             en iedereen wil zeggen alles
                                                             en alles wil zeggen het
                                                             en het wil zeggen wat het is
                                                             Er is geen acclimatisatie; kom je aan dan ben je er

                                                             Als je je hier bevindt ben je als energie deel van de vitale materie

                                                             Er is louter zuivere materie
                                                             Doordat er geen tijd is is er geen vooruitgang en geen achteruitgang
                                                             Alle energie is energie en als zodanig gelijk
                                                             Geen twee energieën zijn kwa vorm en kwa inhoud hetzelfde, maar er is
                                                                  geen rangorde
                                                             Door het vlies naar deze sfeer komen is louter een organische zaak,
                                                             zoals ook de omgekeerde richting een organisch gebeuren is
                                                             Het aardse bestaan is het domein van het leven en het leven bestaat bij 
                                                                  gratie van deze sfeer
                                                             Deze sfeer is het ware domein van de vitale materie
                                                             Een leven is een uitje een diversement een avontuurtje een excurie
                                                             En de ene energie maakt een uitje als roos en de andere energie maakt
                                                                  een uitje als mens
                                                             en de andere energie maakt een uitje als koe en de andere energie maakt
                                                                  een uitje als paling
                                                             en de andere energie maakt een uitje als schildpad
                                                             En de ene roos staat in een kas en de andere roos in een tuin en de andere
                                                                  in een woestijn
                                                             en de ene mens slaapt op de aarde en de andere tussen lakens en de
                                                                  andere in een hangmat

                                                             Geboorte trekt aan en stoot af en Dood trekt aan en stoot af

                                                             want deze passages door het vlies
                                                             bewerkstelligen voor wie er getuige van is een moment herconnectie met
                                                                  de naakste vitaliteit
                                                             Het is een sfeer waartegen geen verweer is

                                                             In deze sfeer verkeren is verkeren in een sfeer die verkeert en verkeert

                                                             De transformaties hier zijn als een natuurverschijnsel
                                                             zonder afval
                                                             een continue transformatie van iedere energie van eenvoudige constructie
                                                                  naar complexe constructie
                                                             naar eenvoudige constructie naar complexe constructie naar eenvoudige
                                                                  constructie enzoverder
                                                             Geen twee constructies zijn ooit hetzelfde,
                                                             niet in vorm niet in kleur
                                                             Het is hier nooit donker en kleur bestaat los van licht

                                                             Het zijn de constructies die kwa vorm voldoen aan de passagevoorwaarden

                                                             die door het vlies deze sfeer verlaten
                                                             en in welke aardse gestalte dan ook hun aardse uitje hebben
                                                             Pas tijdens het aardse uitje ontstaat de identificatie met het fenomeen 
                                                                  differentiatie
                                                             En des te verstrikter in het fenomeen differentiatie des te verstrikter in
                                                                  het leven
                                                             Alle concepten die hun oorsprong vinden in het fenomeen differentiatie
                                                                  zijn loze concepten:
                                                             rechtvaardigheid groei morele-superioriteit enzoverder;
                                                             ze hebben geen enkele natuurlijke ondersteuning

                                                             Het plateau bevindt zich aan de uiterste rand van de verschijnselen

                                                             Het is een dimensie die geen schijn is
                                                             Fijn dus voor wie niet van schijn houdt

                                                  Dat is het Beer

                                                  o wacht even, ik vergeet de slotopmerking.

                                                             Gewoon dolen in het doolhof, luidt mijn devies;

                                                             bezeten zoeken is immers verspilde moeite
                                                             aangezien de zekerheid er is dat het doel bereikt wordt


3.
                                   BEER
                                                  Dat weet ik niet, wat ik hier mee aanmoet.

                                   KINDJE
                                                  Misschien doet zich ooit de gelegenheid voor dat je het er met Tommi zelf een keer over hebt
                                                  ik weet niet wanneer het zal zijn, want ze is direct weer vertrokken, maar als ik haar zie zal
                                                     ik haar zeggen dat je nogal overstuur bent geweest.

                                   BEER
                                                  Kindje
                                                  het is niet nodig dat je haar daar nu mee lastig valt, met de zenuwen van een oude man
                                                  ik ben in de wolken dat ze terecht is en de toekomst moet ik gewoon op zijn beloop laten.

                                   KINDJE
                                                  Laten we dat doen Beer.

                                   BEER
                                                  Bedankt voor je telefoontje.

                                   KINDJE
                                                  Jij ook bedankt Beer.

                                   BEER
                                                  Tot horens.

                                   KINDJE
                                                  Tot horens.

(Einde telefoongesprek.)Geen opmerkingen:

Een reactie posten