vrijdag 12 september 2014

KRINGSPRAAK-90 feterien

FETERIEN

Mysterieuzer
Of dan adem
Of kometische kennis
Of dan alles mono
Of vliegen met balgetallen

Logischer ook
Of dan metalen
Of dan neutrale paraparasiterenden
Of dan majokafskiskikennisoverdragenden en wakopskiskikennisoverdragenden 
die volgens de methode-quinti wisselwerken
Of Jaspur die met ons onze thuisstraat bewoont en die een dandy met een dofstojeskiëgo is
Of Nitze in de kleding van een frivoolse spookverschijning
Of ook de oudere Marrilin hoe zij in kaart is gebracht op een schilderij 
van Kijktai. Met haar wilde sinusbewegingen. En met haar 
gecalculeerde overgewicht. En met haar begoochelende ontgoocheling
En met in haar lendelappen getallen gegraveerd
die zeemleerder zijn dan cijfers die eventje mysterieus het lakenkraken notuleren
En die onnavolgbaarder calculeren dan de muziekpraktijk van
een trendy zweefvliegende zonder hoogtevrees die ter beschutting
een stal met everzwijnenergie in onderhuur heeft van de vliegkring

Labieler ook
Of dan zweefruiken
Of dan baaikikikikkerduikenden
die muzikale bijstand verlenen
En die het patiogoochelen onnavolgbaar maken door mystieke 
jamaccakrachten aan te wenden
En die gegevens op een vluchtiger manier vastzetten dan een 
trapezeïnstallerende met hoogtevrees zwetend is. En volgens een 
feillozer methode dan een labiele boogschietende op de rand van 
het ravijn breekbaar en magisch is
En die ook zwevender omhoog en omlaag tuimelen
of dan de manier waarop de breekzwemmende in de etalage van het 
waterschap omhoog en omlaag tuimelt
Of dan de manier waarop het goochemmeisje en het goochemjongetje de 
mysterieuze balgetallen die maken dat morgen vandaag is en die 
maken dat nu meteen is omhoog en omlaag doen tuimelen
Krachten dus die even ongrijpbaar zijn als de krachten
die of maken dat alles wat van hem is van haar is
of die maken dat alles wat van haar is van hem is
Of ook wat van ons is van hun is en wat van hun is van ons is

Opener dus
Of dan goochelvrijheid
Of dan ravijnmystiek
Of dan osgetallen
Of eventjes een dromerig dansduwtje wisselen
Of naar links en naar rechts drammerig grappentappen
Of borg staan voor de waterschade en met de premiejagende mopperen
omdat de geëtaleerden met wendbaarheidsfactor 1 vandaag overal en 
alles van binnen naar buiten wentelen. En mythischer zijn dan
een weegschaal die staat te verroesten omdat de nieuwe 
instantwelstand het geluk brengt
En omdat iedere wispelturige wensdroom magische nevensporen heeft
En omdat wispelturigheid tuimelen in de ban van ongrijpbare krachten is
En omdat het vandaag de allesdievenden zijn
die met hun terreinkaarten zorgdragen voor de pikanten en de flauwen
En die met hun nieuwe gegevens gerechtigen dat de spookrijdende minder 
noodnuttig is dan een recept voor vibrerende mosterd
En die met hun riemtassen naar links en naar rechts breekruggen slaan

Magischer ook
Of dan pradess
Of dan het mysterie van de volle ragebollen die gevuld zijn met getalloze zonjaren
Of dan maandaggetallen met wendbaarheidsfactor 2
Of vrijdagcalculaties
Of aanspreekbaar mos in het mythische bos gezien vanuit de trein
Of goochelende lendevechtenden die liegend liggen met wispelturige lefkakkenden

En wij spreken uit, genetische en mysterieuze goochelgetallen bedriegen, spreken wij uit
En vandaliserenden grieven naar links en naar rechts meer dan ons lief is, spreken wij uit
En overal en alles besluipen ze, spreken wij uit
En de kringkippenren kiepert
En het breedbekwezen lacht tuimelend ha
En overal krioelen bizarre getallen met wendbaarheidsfactor 3 die wendbaarder zijn
of dan warenhuizen
Of dan de weekeindgetitelden met goocheltailles
die bij het krieken van de maand de snelgoochelende in hun kielzog nemen
En die bij het krieken van de eeuw vlietender zijn dan de kolkende wispelturige
En die naar links en naar rechts breekbaarder zijn dan de getallentrapschattenden
die ondanks getalenteerde wendbaarheidsfactor 4 het gesprek met de iele
gevechtsgoochelschietende beëindigen
En die ondanks de bijval van de gerecupereerde cirkelfietsenden met gevijlde 
remmen die met onnavolgbare energie in de katoenen goochelheupen 
alles tot een noodnuttige consensus koersen vrolijk zijn
En die dus omdat ze in onze hoeden passen onze mascottes zijnF


                              Akasif Feterien
               Ik ben Akasif
               In mijn thuishuis wonen de beste van de beste Feteriens
               Dat is zo gegroeid

               Mijn thuishuis is mysterieus. Mysterieus als kennis. Kometische kennis
               Mijn thuishuis is logisch. Logisch als paraparasiterenden. Neutrale 
paraparasiterenden

               Door mijn thuishuis draven bezoekenden. Bezoekenden afkomstig van 
de buitenplaneet
               Uit alle straten. Uit alle steden. Uit alle taalhoeken. Uit alle 
klimaatzones
               Ik overdrijf niet
               De bezoekenden bedienen fotocamera's. Mijn thuishuis is gefotografeerd
               De bezoekenden bedienen videocamera's. Mijn thuishuis staat op 
video vastgelegd
               De bezoekenden bedienen pennen. Mijn thuishuis is beschreven
               De bezoekenden wensen het ontwerp van mijn thuishuis
               Ze wensen voor wanneer ze terug zijn in hun thuishuis een geheugensteun. 
Ze versturen notities
               De bezoekenden inventariseren het gegeven en de kracht. De krachten 
zijn ongrijpbaar
               De bezoekenden wensen de welstand en het geluk
               Ik bied jou mijn thuishuis
               Wanneer jij door mijn thuishuis wandelt is mijn thuishuis jouw thuishuis
               Jij brengt het geluk

               De bezoekenden fabriceren getallenberekeningen
               Ze proberen te raden wat het wel niet is wat je in staat stelt vermogend 
genoeg te zijn in mijn thuishuis te wonen
               Al was het maar periodiek, ze zouden er veel voor over hebben
               Maar de Feteriens gebruiken alle kamers van mijn thuishuis
               Alle beschikbare kamers
               Wij zijn niet in te palmen
               Door weelde
               Alle beschikbare weelde
               Ook niet periodiek
               Voor ons is weelde particulier
               Het beste van het beste is voor ons niet een verdienste

               Getallenberekeningen met wendbaarheidsfactor 3 zijn wendbaar
               De bezoekenden fabriceren wendbare getallenberekeningen. Even wendbaar 
als de weekendgetitelden
               De weekendgetitelden nemen de snelgoochelende in hun kielzog. De 
weekendgetitelden met goocheltailles nemen de snelgoochelende 
in hun kielzog. Bij het krieken van de maand
               De weekendgetitelden hebben er ook wat voor over
               Om mijn thuishuis binnen te dringen
               Al was het maar periodiek
               Ze wensen de tevredenheid en de magie

               Mijn thuishuis is voor mij het beste woonhuis van de straat
               In mijn thuishuis wonen de vergetenden
               De vergetenden die met mij mijn thuishuis bewonen verlenen bijstand. 
Onzichtbare bijstand
               Wij zetten grenzen vast
               Tuimelen omlaag
               Mocht dit nodig zijn
               Tuimelen omhoog
               Mocht dit nodig zijn

               Ik ben Akasif Feterien
               Mijn thuishuis is labiel. Labiel als zweefruiken
               Mijn thuishuis is open. Open als grappentappen. Drammerig grappentappen. 
Naar links en naar rechts drammerig grappentappen
               In mijn thuishuis zijn de getallengrappen beschikbaar. De wendbare
getallengrappen
               In mijn thuishuis worden genotaroma's gekeurd. Genotaroma's afkomstig 
van de buitenplaneet
               Uit alle straten. Uit alle steden. Uit alle taalhoeken. Uit alle klimaatzones
               Ik overdrijf niet
               Ik ben Akasif Feterien
               Ik hoef geen ander huis om in te wonen
               Voor mij is dat zo
               Ik ben gelukkig

               Voor sommige netvliezen voldoet mijn thuishuis slechts kwantitatief
               Ook de spoorlozen die met mij mijn thuishuis bewonen mopperen nu en dan. 
Ze worden ook bedrogen. Ze worden ook beslopen. De allesdievenden 
slaan. De allesdievenden slaan breekruggen. Met hun riemtassen. 
Naar links en naar rechts
               Maar er is voor hen geen betere warmte mogelijk dan de warmte van mijn 
thuishuis
               Wij zijn gelukkig                              Pliddasch Feterien
               Mijn thuisstraat is de beste woonstraat van de stad
               Ik hoef geen andere straat om in te wonen
               Voor mij is dit zo
               Ik ben een Pliddasch
               Ik ben een Feterien
               Ik ben een tevreden wezen

               In mijn thuisstraat wonen de beste van de beste Feteriens
               Dit is een waarneming
               De beste van de beste Feteriens zijn gereserveerd voor mijn thuisstraat
               Dit is zo gegroeid
               Voor sommige netvliezen voldoet mijn thuisstraat slechts 's ochtends
               Maar er is voor mij geen betere koestering mogelijk dan de koestering
van mijn thuisstraat
               Wij zijn tevreden Feteriens
               In mijn thuisstraat klinkt de muziek

               In mijn thuisstraat wordt een boek uitgelezen. Een boek naar keuze
               Mijn thuisstraat is logisch. Logisch als majokafskiskikennisoverdragenden
               Majokafskiskikennisoverdragenden wisselwerken met 
wakopskiskikennisoverdragenden. Wakopskiskikennisoverdragenden
wisselwerken met majokafskiskikennisoverdragenden. Volgens de 
methode-quinti
               In mijn thuisstraat is de methode-quinti beschikbaar

               Door mijn thuisstraat draven de treinenden
               De treinenden die door mijn thuisstraat draven wensen een stukje van
mijn thuisstraat
               Ze wensen voor wanneer ze terug zijn in hun thuisstraat een
geheugensteun. Ze versturen notities
               Ze proberen te raden wat het wel niet is wat je in staat stelt
vermogend genoeg te zijn in mijn thuisstraat te wonen
               Ze zouden er veel voor over hebben
               Om in mijn thuisstraat te wonen
               Ze inventariseren het gegeven en de kracht. De kracht is ongrijpbaar.
Even ongrijpbaar als de krachten die maken dat alles wat van hem
is van haar is
               Ze wensen de tevredenheid en de magie
               Mijn thuisstraat is magisch. Magisch als pradess
               In mijn thuisstraat vlammen de weekeindgetitelden
               De weekeindgetitelden zijn vlietend. De weekeindgetitelden zijn bij
het krieken van de eeuw vlietend
               Even vlieten als de wispelturige. De kolkende wispelturige
               De transporterenden die met mij mijn thuisstraat bewonen verlenen
bijstand
               Wij zetten krachten vast
               Maken dat vandaag morgen is
               Mocht dit nodig zijn
               Maken dat morgen vandaag is
               Mocht dit nodig zijn
               Wij zetten kwaliteiten vast
               Tuimelen omlaag
               Mocht dit nodig zijn
               Tuimelen omhoog
               Mocht dit nodig zijn
               Mijn thuisstraat is labiel. Labiel als baaikikikikkerduikenden
               Baaikikikikkerduikenden verlenen bijstand. Muzikale bijstand

               In mijn thuisstraat is het ontwerp beschikbaar. Het ontwerp van
het woonhuis
               In mijn thuisstraat is het aroma beschikbaar. Het aroma van het
genieten
               De treinenden die niet in mijn thuisstraat wonen zijn afkomstig
van de buitenplaneet
               Van uit alle steden arriveren ze. Van uit alle taalhoeken. Van uit
alle klimaatzones
               Ik overdrijf niet
               Ze bedienen fotocamera's. Mijn thuisstraat is gefotografeerd
               Ze bedienen videocamera's. De transporterenden die met mij mijn
               thuisstraat bewonen staan op video vastgelegd. Hun
stemmen staan op geluidcassette vastgelegd

               De transporterenden die met mij mijn thuisstraat bewonen hebben
buitenpartners
               Buitenpartners verblijven herhaaldelijk in mijn thuisstraat. Ze
wandelen door mijn thuisstraat. Buitenpartners brengen het geluk
               Voor de Feteriens van mijn thuisstraat is luxe particulier
               Ik ben een Feterien
               Voor mij is luxe particulier
               Mijn thuisstraat is open. Open als borg staan. Borg staan voor de 
waterschade
               Ik bied jou mijn thuisstraat
               Wandel door mijn thuisstraat en mijn thuisstraat is jouw thuisstraat
               Ik ben een Pliddasch
               Voor mij is geluk particulier
               Wandel door mijn thuisstraat en jij brengt het geluk                              Lui Feterien
               Mijn thuisstad is voor mij de beste woonstad. De beste denkbare 
woonstad
               Ik hoef geen andere stad om in te wonen
               Voor mij is dit zo
               Ik ben een gelukkig wezen

               Door mijn thuisstad wandelen buitenpartners
               De buitenpartners die door mijn thuisstad wandelen verblijven
herhaaldelijk in mijn thuisstad. Buitenpartners brengen het geluk

               Door mijn thuisstad draait de vliegkring
               De vliegkring die door mijn thuisstad draait fabriceert berekeningen
               Men probeert te raden wat het wel niet is wat je in staat stelt
vermogend genoeg te zijn in mijn thuisstad te wonen

               In mijn thuisstad wonen de Feteriens. De best denkbare Feteriens
               Dit is een waarneming
               Het best denkbare is voor de Feteriens die mijn thuisstad bewonen
niet een verdienste
               Geen enkele is in te palmen door weelde
               Voor de Feteriens van mijn thuisstad is weelde particulier. Alle
denkbare weelde
               Wij zijn tevreden wezens

               Voor sommige netvliezen voldoet mijn thuisstad slechts 's zomers
               Maar er is voor mij geen betere toewijding mogelijk dan de toewijding
van mijn thuisstad. Geen beter denkbare toewijding

               Ik ben Lui Feterien
               In mijn thuisstad wordt een boek uitgelezen. Een boek naar keuze
               In mijn thuisstad worden recepten geschreven. Alle denkbare recepten.
Voor alle denkbare smaken

               Ik ben Lui Feterien
               In mijn thuisstad is de methode beschikbaar. De methode-quinti
               Mijn thuisstad is labiel. Labiel als baaikikikikkerduikenden
               Baaikikikikkerduikenden maken het patiogoochelen onnavolgbaar. Door
jamaccakrachten aan te wenden. Mystieke jamaccakrachten
               In mijn thuisstad is de mystiek beschikbaar. Van de jamaccakrachten
               De jamaccakrachten zijn ongrijpbaar. Even ongrijpbaar als de krachten die
maken dat wat van haar is van hem is. Alles wat van haar is

               In mijn thuisstad wonen de dromenden
               De dromenden die met mij mijn thuisstad bewonen verlenen bijstand.
Onzichtbare bijstand
               Wij zetten krachten vast
               Maken dat vandaag morgen is
               Mocht dit nodig zijn
               Maken dat morgen vandaag is
               Mocht dit nodig zijn
               De dromenden die met mij mijn thuisstad bewonen zijn in kaart gebracht
op een schilderij. Onzichtbaar in kaart gebracht
               Wij zetten talenten vast
               Tuimelen omlaag
               Mocht dit nodig zijn
               Tuimelen omhoog
               Mocht dit nodig zijn

               Door mijn thuisstad draaien ragebollen
               Mijn thuisstad is magisch. Magisch als het mysterie. Het mysterie
van de ragebollen. De volle ragebollen. De volle ragebollen
gevuld met zonjaren. Getalloze zonjaren
               Mijn thuisstad is open. Open als mopperen. Met de premiejagende
mopperen
               Met de premiejagende mopperen omdat de geëtaleerden wentelen. Omdat de
geëtaleerden overal en alles wentelen. Van binnen naar buiten.
Omdat de geëtaleerden vandaag over en alles van binnen naar
buiten wentelen

               De geëtaleerden hebben een wendbaarheidsfactor. Een wendbaarheidsfactor 1 
               De etalage is nergens transporterender
               De dans is nergens transporterender
               De fontein is nergens transporterender
               De genotaroma's zijn nergens transporterender

               De getitelden dringen mijn thuisstad binnen. Tijdens de weekeinden.
Alle weekeinden
               Getitelden afkomstig van de buitenplaneet
               Ze arriveren uit alle denkbare taalhoeken. Ze arriveren uit alle
denkbare klimaatzones
               Ik overdrijf niet
               De weekeindgetitelden zijn breekbaar. Even breekbaar als de
getallentrapschattenden. De weekeindgetitelden zijn naar links
en naar rechts even breekbaar als de getallentrapschattenden

               In mijn thuisstad is de kennis beschikbaar. Van het getal. De getallen 
zijn nergens transporterender
               Mijn thuisstad is logisch. Logisch als Jaspur
               Jaspur die met ons onze thuisstad bewoont. En die een dandy is
               Een dandy met een dofstojeskiëgo                              Wuwlaz Feterien
               Met mij op mijn thuisland wonen de spoorlozen
               Al is het maar periodiek
               Ze wensen de magie
               Op mijn thuisland is de kennis beschikbaar. Van de magie
               Mijn thuisland is magisch. Magisch als maandaggetallen.
Maandaggetallen met een wendbaarheidsfactor. Een wendbaarheidsfactor 2

               Over mijn thuisland drommen de kennisverzamelenden
               Op mijn thuisland is de methode beschikbaar

               De spoorlozen die met mij mijn thuisland bewonen zijn in kaart 
gebracht op een schilderij. Hun kleding is in kaart gebracht.
Hun ontgoocheling is in kaart gebracht
               Een logische ontgoocheling. Logisch als Nitze. Nitze in kleding. De
kleding van een spookverschijning. Een frivoolse spookverschijning

               Op mijn thuisland is de mystiek beschikbaar
               De onbenoemden proberen een stukje van mijn thuisland te kopiëren
               Ze inventariseren het gegeven
               Mijn thuisland is labiel. Labiel als baaikikikikkerduikenden
               Baaikikikikkerduikenden zetten gegevens vast. Op een vluchtige manier
               Even vluchtig als een trapezeïnstallerende zwetend is. Een
trapezeïnstallerende met hoogtevrees
               Ja de onbenoemden proberen mijn thuisland te kopiëren
               Ze inventariseren de kracht. De kracht is ongrijpbaar. Even
ongrijpbaar als de krachten die maken dat wat van ons is van hun is
               De Feteriens van mijn thuisland zetten krachten vast
               Op een onzichtbare manier
               Even onzichtbaar als vandaag morgen is
               De Feteriens van mijn thuisland zetten getallen vast
               Ze fabriceren berekeningen
               Op een onnavolgbare manier
               Mocht dit nodig zijn

               Over mijn thuisland draven de premiejagenden
               De premiejagenden wensen de welstand en het geluk
               De Feteriens mopperen
               Omdat wij bedrogen worden
               Omdat wij beslopen worden
               De Feteriens mopperen met de premiejagenden
               Omdat de showmodellen mythisch zijn. Even mythisch als een weegschaal
               De weegschaal staat te verroesten. De weegschaal staat te verroesten
omdat de instantwelstand het geluk brengt. De nieuwe instantwelstand

               Met mij op mijn thuisland fonkelen de vergetenden
               Al is het maar periodiek
               Ze wensen de magie
               Mijn thuisland is magisch. Magisch als zonnachtgetallen.
Zonnachtgetallen met een wendbaarheidsfactor. Een
wendbaarheidsfactor 6

               Over mijn thuisland koersen de sidderenden
               Tijdens de weekeinden. De goochelweekeinden. De goochelweekeinden
tijdens de gevechten
               De getallentrapschattenden beëindigen het gesprek. De
getallentrapschattenden beëindigen ondanks wendbaarheidsfactor 4
het gesprek. De getallentrapschattenden beëindigen ondanks
getalenteerde wendbaarheidsfactor 4 het gesprek
               Het gevecht met de gevechtgoochelschietende. De iele
gevechtgoochelschietende

               Over mijn thuisland draaien de fladderenden
               De berk is nergens transporterender
               De pensions zijn nergens transporterender

               Over mijn thuisland drommen de parasiterenden
               Op mijn thuisland is het ontwerp beschikbaar. Van het woonhuis

               Met mij op mijn thuisland wonen de getallengoochelenden
               Al is het maar periodiek
               Ze wensen de tevredenheid
               Op mijn thuisland is de poëzie beschikbaar. De poëzie van het onzichtbare
               De getallengoochelenden wensen de poëzie
               Ze wensen de kwaliteit
               Mijn thuisland is het beste woonland
               Ik hoef geen ander land om op te wonen

               Voor sommige netvliezen voldoet mijn thuisland slechts deels
               Voor sommige trommelvliezen voldoet mijn thuisland slechts deels
               Maar er is geen betere bescherming mogelijk dan de bescherming die
mijn thuisland biedt
               Voor mij is er geen betere bescherming mogelijk
               Ik ben een gelukkige
               Ik, Wuwlaz Feterien                              Ekezoe Feterien
               Mijn naam is Ekezoe Feterien
               Mijn thuiseiland is voor mij het beste wooneiland
               Ik ben een bevredigd wezen

               Op mijn thuiseiland wonen de Feteriens
               Op mijn thuiseiland is de poëzie beschikbaar. Op mijn thuiseiland is
de kennis beschikbaar. Op mijn thuiseiland is de methode
beschikbaar. Op mijn thuiseiland klinkt de muziek. Op mijn
thuiseiland wordt een boek uitgelezen

               Voor sommige bezoekenden voldoet mijn thuiseiland slechts 's nacht
               De bezoekenden zijn afkomstig van de buitenplaneet. Van uit alle
hoeken
               Ik overdrijf niet
               De showmodellen arriveren van uit alle hoeken. De oriënterenden
arriveren van uit alle hoeken. De kennisverzamelenden arriveren 
van uit alle hoeken
               Nergens op de buitenplaneet is een betere weelde beschikbaar dan de 
weelde van mijn thuiseiland
               Wij zijn bevredigde wezens
               Ik overdrijf niet

               Mijn naam is Ekezoe Feterien
               Mijn thuiseiland is het beste wooneiland
               Op mijn thuiseiland is de kracht beschikbaar. De parasiterenden
drommen over mijn thuiseiland. De Feteriens van mijn thuiseiland
zetten de kracht vast. De parasiterenden inventariseren de kracht
               De kracht is ongrijpbaar. Even ongrijpbaar als de krachten die maken
dat wat van hun van ons is
               De kracht is labiel. Labiel als baaikikikikkerduikenden
               Op mijn thuiseiland is het gegeven beschikbaar. De parasiterenden 
inventariseren het gegeven. Baaikikikikkerduikenden zetten
gegevens vast. Volgens een feilloze methode
               Even feilloos als de boogschietende breekbaar is. Een labiele
boogschietende. Een labiele boogschietende op de rand van het ravijn

               Op mijn thuiseiland is de mystiek beschikbaar. De mystiek van de
wensdroom
               De mopperenden komen naar mijn thuiseiland. De mopperenden mopperen
met de premiejagenden. Omdat iedere wensdroom nevensporen heeft.
Omdat iedere wispelturige wensdroom nevensporen heeft
               Magische nevensporen. Magisch als vrijdagcalculaties
               De premiejagenden komen naar mijn thuiseiland

               De getallentrapschattenden komen naar mijn thuiseiland
               De getallentrapschattenden zijn vrolijk. De getallentrapschattenden
zijn ondanks de bijval vrolijk
               De bijval van de cirkelfietsenden. De bijval van de gerecupereerde 
cirkelfietsenden. De gerecupereerde cirkelfietsenden met remmen.
De gerecupereerde cirkelfietsenden met gevijlde remmen
               De gerecupereerde cirkelfietsenden met gevijlde remmen koersen alles
tot aan een consensus. Een noodnuttige consensus. De 
gerecupereerde cirkelfietsenden met gevijlde remmen koersen met
energie alles tot aan een noodnuttige consensus 
               Met onnavolgbare energie. Met onnavolgbare energie in de
goochelheupen. Met onnavolgbare energie in de katoenen goochelheupen

               Met mij op mijn thuiseiland wonen de spoorlozen. Mysterieus als mono
               De spoorlozen zijn in kaart gebracht. Miniem in kaart gebracht. Op een
schilderij. De ontgoocheling is in kaart gebracht. De bewegingen
zijn in kaart gebracht
               De bewegingen zijn logisch. Logisch als Marrilin. De oudere Marrilin.
De oudere Marrilin hoe zij in kaart is gebracht. Op een
schilderij. Een schilderij van Kijktai
               Hoe haar sinusbewegingen in kaart zijn gebracht. Haar wilde
sinusbewegingen

               Met mij op mijn thuiseiland fonkelen de vergetenden
               Voor sommige bezoekenden voldoet mijn thuiseiland kwalitatief
               De bezoekenden zijn afkomstig van de buitenplaneet
               Van uit alle hoeken
               Ik overdrijf niet
               Ze arriveren van uit alle hoeken
               Ze bedienen fotocamera's. Mijn thuiseiland is in kaart gebracht
op een foto
               Ze bedienen videocamera's. Mijn thuiseiland is in kaart gebracht
op een video
               Ze bedienen pennen. Mijn thuiseiland is in kaart gebracht in een boek

               Mijn naam is Ekezoe Feterien
               Mijn thuiseiland is voor mij het beste van het beste wooneiland
               Op mijn thuiseiland is het ontwerp beschikbaar. Het ontwerp van
het strandhuis
               De Feteriens gebruiken alle strandhuizen op mijn thuiseiland
               De parasiterenden proberen te raden wat het wel niet is wat je in
               staat stelt vermogend genoeg te zijn op mijn thuiseiland te wonen
               Maar voor de Feteriens van mijn thuiseiland is luxe niet een
verdienste
               Wij zijn gelukkig                              Rokala Feterien
               Ik ben Rokala
               Rokala Feterien
               In mijn thuishuis wordt een gesprek afgemaakt. Een gesprek naar keuze
               In mijn thuishuis woon ik met de spoorlozen. De beste spoorlozen
               Alle kamers van mijn thuishuis worden gebruikt

               De spoorlozen die met mij mijn thuishuis bewonen zijn open. Open
als goochelvrijheid
               Voor ons is verwantschap particulier. Voor ons is het beste
particulier. Voor ons is weelde particulier
               Wij zijn gelukkige wezens
               Dat is een waarneming

               Ik ben Rokala
               Rokala Feterien
               In mijn thuishuis is het drama beschikbaar
               Het drama is logisch. Logisch als Marrilin. De oudere Marrilin.
De oudere Marrilin hoe zij in kaart is gebracht. Op een
schilderij. Een schilderij van Kijktai
               Hoe haar overgewicht in kaart is gebracht. Haar gecalculeerde
overgewicht

               De spoorlozen die met mij mijn thuishuis bewonen zijn wispelturig
               Ze mopperen omdat wispelturigheid tuimelen is. Tuimelen in de van van
krachten. Ongrijpbare krachten. Labiel als baaikikikikkerduikenden
               Ik ben een Feterien
               Ik zet krachten vast
               Baaikikikikkerduikenden zetten gegevens vast. Volgens een feilloze 
methode. Even feilloos als een boogschuttende magisch is
               Magisch als mos. Aanspreekbaar mos. Aanspreekbaar mos in het bos
               Het mythische bos. Het mythische bos gezien vanuit de trein

               Ik ben Rokala Feterien
               Er is geen beter woonhuis dan mijn thuishuis
               Mijn thuishuis is gefotografeerd. Mijn thuishuis staat op video
vastgelegd. Mijn thuishuis staat beschreven
               De bezoekenden wensen het ontwerp van mijn thuishuis. Ze wensen het
geluk. Ze wensen de magie. Ze wensen mijn thuishuis in hun thuishuis
               Ze zouden er veel voor over hebben
               Om in mijn thuishuis te wonen
               Al was het maar periodiek
               Ik stel mijn thuishuis beschikbaar
               Bezoekenden brengen het geluk

               De spoorlozen die met mij mijn thuishuis bewonen zijn magisch. Magisch
als een boogschietende. Een labiele boogschietende. Een labiele
boogschietende op de rand van het ravijn
               De spoorlozen die met mij mijn thuishuis bewonen zijn transparant. Ze
omringen zich met huishonden. Huishonden brengen het geluk
               De spoorlozen die met mij mijn thuishuis bewonen zijn mysterieus.
Mysterieus als vliegen. Vliegen met balgetallen
               Wij verzorgen
               Mocht dit nodig zijn
               Wij laten ons verzorgen
               Mocht dit nodig zijn
               De vliegkring probeert mijn thuishuis binnen te dringen

               De getallentrapschattenden zijn onze mascottes
               Ze passen in hoeden. Ze passen in onze hoeden. Ze passen in onze 
vilten hoeden
               Ze mopperen omdat wispelturigheid tuimelen is. Ze mopperen met
de premiejagenden
               De premiejagenden proberen mijn thuishuis binnen te dringen
               Maar de getallentrapschattenden zijn de beste mascottes
               Dat is een waarneming
               Wij zijn gelukkige wezens                              Terpan Feterien
               Mijn thuisstraat is de beste woonstraat
               De beste van de beste
               Dat is de waarneming
               De goochemmeisjes fabriceren berekeningen. Met de getallen. De 
getallen met wendbaarheidsfactor 3
               De getallen met wendbaarheidsfactor 3 zijn wendbaar. Even wendbaar 
als de weekendgetitelden
               De weekendgetitelden nemen de snelgoochelende in hun kielzog. Door 
mijn thuisstraat. De weekendgetitelden met goocheltailles nemen 
de snelgoochelende in hun kielzog. Bij het krieken van de maand
               De goochemmeisjes fabriceren wendbare berekeningen. Ze proberen te 
raden wat het wel niet is wat je in staat stelt in mijn 
thuisstraat te wonen. Ze berekenen welke omvang je verdienste
wel niet moet hebben. Om vermogend te zijn in de straat van
Terpan Feterien te wonen
               De beste straat
               Er is voor mij geen betere woonstraat mogelijk dan de straat van 
Terpan Feterien
               Ik hoef geen andere straat om in te wonen
               Ik ben een gelukkig wezen

               Ik ben Terpan Feterien
               In de straat van Terpan Feterien is het beste van het beste beschikbaar
               Dat is de waarneming
               In de straat van Terpan Feterien is de metaalkennis beschikbaar. In 
de straat van Terpan Feterien is de quintimethode beschikbaar. In 
de straat van Terpan Feterien is de ravijnmystiek beschikbaar. In de 
straat van Terpan Feterien is het woonhuisontwerp beschikbaar. In de 
straat van Terpan Feterien is de dramapoëzie beschikbaar. In de straat 
van Terpan Feterien is het genotaroma beschikbaar

               In de straat van Terpan Feterien wonen de beste van de besten
               De mysterieuzen. De grenzelozen. De goochelenden
               Ze zijn in kaart gebracht op schilderijen. Hun talenten zijn in 
kaart gebracht
               Dat is logisch. Logisch als Marrilin. De oudere Marrilin
               De oudere Marrilin is ook in kaart gebracht op schilderijen. 
Schilderijen van Kijktai
               Haar ontgoocheling is in kaart gebracht. Haar begoochelende 
ontgoocheling

               Door de straat van Terpan Feterien draaien de beste van de besten
               De straaljagen. De fladderenden
               Door de straat van Terpan Feterien drommen de beste van de besten
               De kennisoverdragenden. De parasiterenden. De oriënterenden
               Ze zijn labiel. Labiel als baaikikikikkerduikenden
               Baaikikikikkerduikenden tuimelen. Baaikikikikkerduikenden tuimelen 
omhoog en omlaag. Baaikikikikkerduikenden tuimelen zwevend 
omhoog en omlaag
               Even zwevend als de manier waarop de breekzwemmende tuimelt. De manier 
waarop de breekzwemmende omhoog en omlaag tuimelt. De manier 
waarop de breekzwemmende in de etalage omhoog en omlaag tuimelt. 
De etalage van het waterschap
               De breekzwemmenden mopperen. Met de premiejagende. Omdat het de 
allesdievenden zijn
               De allesdievenden dragen zorg voor de pikanten. Vandaag dragen de 
allesdievenden zorg voor de pikanten. Met hun terreinkaarten
               Ze leggen vast op video. Ze leggen vast op netvliezen. Ze leggen 
vast op trommelvliezen
               Ze leggen blikken vast. Ze leggen stemmen vast
               Ze inventariseren het gegeven. Ze inventariseren de kracht
               Ze wensen de welstand. Ze wensen het geluk. Ze wensen de tevredenheid. 
Ze wensen de magie
               De magie van de lendevechtenden. De goochelende lendevechtenden
               De goochelende lendevechtenden liggen. Liggen liegend. Liggen liegend 
met wispelturige lefkakkenden

               Ik ben Terpan Feterien
               Door de straat van Terpan Feterien draaft de vandaliseerkring. De 
beste van de beste vandaliseerkring
               Dat is de waarneming
               Ze verblijven in het pension
               Ze versturen notities
               Het pension is nergens transporterender
               Al is dit maar particulier
               Ze hebben keuzegesprekken. Ze maken de keuzegesprekken af
               Ze luisteren naar de muziek. De beste van de beste muziek. In de 
straat van Terpan Feterien klinkt de beste muziek
               De dans is nergens transporterender
               Al is dit maar particulier. Onnavolgbaar particulier. Voor ademende 
wezens is het beste van het beste particulier
               Voor de Feteriens die de straat van Terpan Feterien bewonen. Voor de
berken die in de straat van Terpan Feterien ruisen. Voor de 
voorlopenden die door de straat van Terpan Feterien draven
               Ja wij zijn gelukkige wezens
               Dit is de waarneming                              Hidesga Feterien
               Ik ben Hidesga Feterien
               Er is voor mij geen andere woonstad dan mijn thuisstad
               Ik ben niet in te palmen
               Geen van ons is in te palmen
               Geen van ons is door bewondering in te palmen
               Bewondering is voor de Feteriens van mijn thuisstad particulier
               Ik ben onvermogend meer bewondereing dan mij ter beschikking staat
te verteren
               Geen van ons is vermogend meer bewondering dan haar-ô-hem ter
beschikking staat te verteren
               Voor de Feteriens van mijn thuisstad is bewondering niet een
verdienste

               Ik hoef geen andere stad om in te wonen dan mijn thuisstad
               Er is voor mij geen andere woonstad dan mijn thuisstad
               Ik ben in mijn thuisstad gefotografeerd. Ik ben in mijn thuisstad op
video vastgelegd. Ik ben in mijn thuisstad beschreven. Ik
ben in mijn thuisstad geschilderd
               Door de schilder Kijktai. De geachte schilder Kijktai
               Kijktai is logisch. Logisch als Marrilin. De oudere Marrilin. De 
oudere Marrilin hoe zij is geschilderd
               Door de schilder Kijktai. De geachte schilder Kijktai
               Haar lendelappen zijn geschilderd. Met in haar lendelappen getallen.
Gegraveerde getallen
               Getallen die zeemleer zijn. Even zeemleer als cijfers
               Cijfers die notuleren. Cijfers die het lakenkraken notuleren. Cijfers 
die mysterieus het lakenkraken notuleren. Cijfers die eventjes 
mysterieus het lakenkraken notuleren
               Cijfers die labiel zijn. Labiel als baaikikikikkerduikenden
               Baaikikikikkerduikenden tuimelen omhoog en omlaag.
Baaikikikikkerduikenden tuimelen zwevend omhoog en omlaag
               Even zwevend als de manier waarop het goochemjongetje doet tuimelen.
De manier waarop het goochemjongetje de balgetallen doet 
tuimelen. De manier waarop het goochemjongetje de balgetallen 
omhoog en omlaag doet tuimelen. De mysterieuze balgetallen
               De mysterieuze balgetallen maken dat morgen vandaag is. De mysterieuze
balgetallen maken dat nu meteen is
               De balgetallen maken open
               Open als osgetallen

               Open als de Feteriens van mijn thuisstad
               Gebondenheid is voor de Feteriens van mijn thuisstad particulier
               Ik ben onvermogend losser te worden dan ik ben
               Geen van ons is vermogend losser te worden dan zij-ô-hij is
               Voor de Feteriens van mijn thuisstad is vrijheid niet een verdienste
               Geen van ons is in te palmen
               Geen van ons is door welstand in te palmen
               Ook niet periodiek
               Geen van ons hoeft een andere woonstad
               Welstand is voor de Feteriens van mijn thuisstad niet een verdienste

               Ik bied jou mijn thuisstad
               Wanneer jij door mijn thuisstad wandelt word jij bewonderd
               Wij bieden jullie onze thuisstad
               Wanneer jullie door onze thuisstad wandelen zijn jullie verwanten
               Wij zijn gelukkige wezens
               Het geluk is nergens transporterender
               Nergens op de buitenplaneet is een betere schittering beschikbaar dan
de schittering van mijn thuisstad

               Ik ben Hidesga Feterien
               Ik ben een tevreden wezen
               Ik ben niet in te palmen
               Geen van ons is in te palmen
               Geen van ons is door bijstand in te palmen
               Wij dragen zorg. Onzichtbare zorg
               Wij zetten kwaliteiten vast. Onzichtbare kwaliteiten
               Wij zetten krachten vast. Periodieke krachten
               Wij maken dat vandaag morgen is
               Wij maken dat nu meteen is
               Wij bevrijden
               Mocht dit nodig zijn
               Wij zijn mysterieus
               Mysterieus als alles mono
               Mysterieus als kennis. Galactische kennis
               Mysterieus als vliegen. Vliegen met balgetallen

               De weekeindgetitelden zijn vlietend. Even vlietend als de wispelturige.
De kolkende wispelturige. De weekeindgetitelden zijn bij het
krieken van de eeuw even vlietend als de kolkende wispelturige
               De weekeindgetitelden mopperen. De weekeindgetitelden mopperen met de
premiejagende. Omdat het de allesdievenden zij
               De allesdievenden dragen zorg. Vandaag dragen ook de allesdievenden
zorg. Vandaag dragen de allesdievenden met hun terreinkaarten zorg.
Voor de flauwen

               Wij mopperen niet
               Geen van ons is tot mopperen te brengen
               Wij zijn gelukkige wezens
               Wij lachen
               Wij lachen hoe het breedbekwezen lacht
               Het breedbekwezen lacht ha
               Het breedbekwezen lacht tuimelend ha                              Belelli Feterien
               Belelli Feterien
               Dat ben ik
               Ik ben mysterieus
               Even mysterieus als mijn thuisland
               Mysterieus als vliegen. Vliegen met balgetallen

               De mysterieuze balgetallen
               De logische Marrilin
               De labiele baaikikikikkerduikenden

               De baaikikikikkerduikenden tuimelen omhoog en omlaag. De 
baaikikikikkerduikenden tuimelen zwevend omhoog en omlaag
               Even zwevend als de manier waarop het goochemmeisje doet tuimelen. De 
manier waarop het goochemmeisje de balgetallen doet tuimelen. De manier
waarop het goochemmeisje de balgetallen omhoog en omlaag doet tuimelen
               De mysterieuze balgetallen. De mysterieuze balgetallen maken dat 
morgen vandaag is. De mysterieuze balgetallen maken dat nu 
meteen is

               De mysterieuze balgetallen
               De logische Marrilin

               De oudere Marrilin. De oudere Marrilin hoe zij in kaart is gebracht op 
een schilderij. Een schilderij van Kijktai
               Haar lendelappen zijn in kaart gebracht. Met in haar lendelappen 
getallen. Gegraveerde getallen. Getallen die calculeren. 
Getallen die onnavolgbaar calculeren
               Even onnavolgbaar als de muziekpraktijk. De muziekpraktijk van een
zweefvliegende. Een trendy zweefvliegende. Een trendy zweefvliegende 
zonder hoogtevrees. Een trendy zweefvliegende zonder hoogtevrees die 
een stal heeft. Een trendy zweefvliegende zonder hoogtevrees die ter beschutting 
een stal heeft. Een stal met everzwijnenergie. In onderhuur. 
In onderhuur van de vliegkring

               De mysterieuze balgetallen

               De mysterieuze balgetallen maken dat morgen vandaag is. De mysterieuze
balgetallen maken dat nu meteen is

               Dat ben ik
               Belelli Feterien
               Ik ben ongebonden
               Even open als mijn thuisland
               Open als wisselen
               Een dansduwtje wisselen. Een dromerig dansduwtje. Eventjes een 
dromerig dansduwtje wisselen

               Ik ben noodnuttig
               Even noodnuttig als mijn thuisland
               Noodnuttig als een recept

               Een recept voor de gerechtigde allesdievenden 
               Een recept voor de  breekbare getallentrapschattenden
               Een recept voor de  breekbare weekendgetitelden
               Een recept voor de mopperende premiejagende

               De premiejagende moppert omdat het de allesdievenden zijn
               De allesdievenden gerechtigen dat de spookrijdende noodnuttig is. De 
allesdievenden gerechtigen met hun gegevens dat de spookrijdende 
noodnuttig is. De allesdievenden gerechtigen met hun nieuwe 
gegevens dat de spookrijdende noodnuttig is
               Even noodnuttig als een recept. Een recept voor mosterd. Een recept voor 
vibrerende mosterd

               Een recept voor de gerechtigde allesdievenden 
               Een recept voor de  breekbare getallentrapschattenden
               Een recept voor de  breekbare weekendgetitelden 
               De weekendgetitelden zijn even breekbaar als de 
getallentrapschattenden. De weekendgetitelden zijn naar links 
en naar rechts even breekbaar als de getallentrapschattenden
               De getallentrapschattenden zijn breekbaar omdat de getallen krioelen

               De getallentrapschattenden zijn breekbaar omdat de getallen overal 
krioelen
               De bizarre getallen. De bizarre getallen met een wendbaarheidsfactor. 
Een wendbaarheidsfactor 3
               De bizarre getallen met wendbaarheidsfactor 3 zijn wendbaar
               Even wendbaar als warenhuizen

               Even wendbaar als een recept. Een recept voor de gerechtigde 
allesdievenden

               De allesdievenden gerechtigen dat de spookrijdende noodnuttig is. De 
allesdievenden gerechtigen met hun gegevens dat de spookrijdende 
noodnuttig is. De allesdievenden gerechtigen met hun nieuwe 
gegevens dat de spookrijdende noodnuttig is
               Even noodnuttig als een recept. Een recept voor mosterd. Een recept 
voor vibrerende mosterd

               Dat ben ik
               Belelli Feterien
               Ik ben noodnuttig
               Even noodnuttig als mijn thuisland
               Noodnuttig als geluk
               Ik ben gelukkig
F
© mc 1993-2014terug naar KRINGSPRAAK-90

terug naar 1n (inhoud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten