dinsdag 23 september 2014

BALLADE-13 b a l l a d e 8

B A L L A D E 8

8.1
     Maar zo zonder aanleiding een 'hup!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Druk drentelend het druk drentelende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de raaf wel zo braaf is
     Ja ik kan het mooie sluislied van de poldermensen meezingen
     'Wij in de polders zoeken drentelend naar mooie inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'hup!' te kunnen laten ontsnappen


8.2
     Maar zo zonder aanleiding een schreeuw te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Gierig glunderend het gierig glunderende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de kuif wel zo gaaf is
     Ja ik kan het onverschillige straatlied van de grootstadmensen meezingen
     'Wij in de grootstad zoeken glunderend naar onverschillige inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een schreeuw te kunnen laten ontsnappen


8.3
     Maar zo zonder aanleiding een 'genoeg!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Schamel scharrelend het schamel scharrelende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de nacht wel zo traag is
     Ja ik kan het sombere kruidlied van de steppemensen meezingen
     'Wij in de steppe zoeken scharrelend naar sombere inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'genoeg!' te kunnen laten ontsnappen


8.4
     Maar zo zonder aanleiding een snik te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Spaarzaam sprokkelend het spaarzaam sprokkelende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de droom wel zo bleek is
     Ja ik kan het holle windlied van de kustmensen meezingen
     'Wij aan de kusten zoeken sprokkelend naar holle inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een snik te kunnen laten ontsnappen


8.5
     Maar zo zonder aanleiding een 'kom!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Vaardig vluchtend het vaardig vluchtende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of het hart wel zo hard is
     Ja ik kan het directe beeklied van de hellingmensen meezingen
     'Wij op de hellingen zoeken vluchtend naar directe inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'kom!' te kunnen laten ontsnappen


8.6
     Maar zo zonder aanleiding een kreet te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Lallend lachend het lallend lachende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de rook wel zo scherp is
     Ja ik kan het geprofileerde sneeuwlied van de toendramensen meezingen
     'Wij in de toendra's zoeken lachend naar geprofileerde inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een kreet te kunnen laten ontsnappen


8.7
     Maar zo zonder aanleiding een 'weg!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Teder treiterend het teder treiterende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de wond wel zo schoon is
     Ja ik kan het forse rietlied van de meermensen meezingen
     'Wij aan de meren zoeken treiterend naar forse inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'weg!' te kunnen laten ontsnappen


8.8
     Maar zo zonder aanleiding een jammer te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Dwars dwingend het dwars dwingende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de zon wel zo puur is
     Ja ik kan het inerte rotslied van de grotmensen meezingen
     'Wij in de grotten zoeken dwingend naar inerte inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een jammer te kunnen laten ontsnappen


8.9
     Maar zo zonder aanleiding een 'hoera!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Schel scheldend het schel scheldende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de meeuw wel zo wild is
     Ja ik kan het sprankelende stoflied van de savannemensen meezingen
     'Wij op de savannen zoeken scheldend naar sprankelende inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'hoera!' te kunnen laten ontsnappen


8.10
     Maar zo zonder aanleiding een geeuw te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Verkrampt kantelend het verkrampt kantelende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de kracht wel zo zwak is
     Ja ik kan het stugge modderlied van de rivieroevermensen meezingen
     'Wij aan de rivieroever zoeken kantelend naar stugge inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een geeuw te kunnen laten ontsnappen


8.11
     Maar zo zonder aanleiding een 'stop!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Gebarsten bruisend het gebarsten bruisende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de hoop wel zo teer is
     Ja ik kan het kalme plaggelied van de heidemensen meezingen
     'Wij op de heides zoeken bruisend naar kalme inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'stop!' te kunnen laten ontsnappen


8.12
     Maar zo zonder aanleiding een jubel te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Schunnig schutterend het schunnig schutterende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de roos wel zo schuw is
     Ja ik kan het aloude maanlied van de woestijnmensen meezingen
     'Wij in de woestijnen zoeken schutterend naar aloude inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een jubel te kunnen laten ontsnappen


8.13
     Maar zo zonder aanleiding een 'nu!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Virtuoos verterend het virtuoos verterende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de huig wel zo zacht is
     Ja ik kan het behoedzame graaslied van de veldmensen meezingen
     'Wij in de velden zoeken verterend naar behoedzame inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'nu!' te kunnen laten ontsnappen


8.14
     Maar zo zonder aanleiding een fluitje te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Hees hikkend het hees hikkende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de kraai wel zo vroeg is
     Ja ik kan het stijve dadellied van de oasemensen meezingen
     'Wij in de oases zoeken hikkend naar stijve inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een fluitje te kunnen laten ontsnappen


8.15
     Maar zo zonder aanleiding een 'bah!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Droef dralend het droef dralende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of het kind wel zo blij is
     Ja ik kan het haastige muglied van de moerasmensen meezingen
     'Wij in de moerassen zoeken dralend naar haastige inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'bah!' te kunnen laten ontsnappen


8.16
     Maar zo zonder aanleiding een snurk te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Parmantig prevelend het parmantig prevelende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de vrouw wel zo los is
     Ja ik kan het bescheiden turflied van de veenmensen meezingen
     'Wij in de venen zoeken prevelend naar bescheiden inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een snurk te kunnen laten ontsnappen


8.17
     Maar zo zonder aanleiding een 'help!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Hunkerend hinkelend het hunkerend hinkelende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de rijst wel zo vers is
     Ja ik kan het koele humuslied van de terpmensen meezingen
     'Wij op de terpen zoeken hinkelend naar koele inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'help!' te kunnen laten ontsnappen


8.18
     Maar zo zonder aanleiding een oprisping te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Stram stuiterend het stram stuiterende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de buik wel zo mager is
     Ja ik kan het vrolijke zwamlied van de bosmensen meezingen
     'Wij in de bossen zoeken stuiterend naar vrolijke inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een oprisping te kunnen laten ontsnappen


8.19
     Maar zo zonder aanleiding een 'nee!' te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Slavig slissend het slavig slissende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de taak wel zo ijdel is
     Ja ik kan het zuivere regenlied van de prairiemensen meezingen
     'Wij op de prairies zoeken slissend naar zuivere inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een 'nee!' te kunnen laten ontsnappen


8.20
     Maar zo zonder aanleiding een deuntje te kunnen laten ontsnappen
     Een keertje verrast te worden door een onvertrouwd eigen geluid
     Peuterig pellend het peuterig pellende hert volgen, doet mij vergeten
     Wijze taal steeds actueel te beademen heeft een heilzame werking
     Steeds opnieuw zien of de man wel zo lui is
     Ja ik kan het tevreden damlied van de terrasmensen meezingen
     'Wij op de terrassen zoeken pellend naar tevreden inzinnige eigenschappen'
     Maar o, zonder aanleiding!, een deuntje te kunnen laten ontsnappen


>>   naar   b a l  l a d e  9© mc 1995-2014terug naar BALLADE-13

terug naar 1n (inhoud)Geen opmerkingen:

Een reactie posten