maandag 22 september 2014

BALLADE-13 b a l l a d e 7

B A L L A D E 7

7.1
     Glazen roepen een beeld op van graven die omgewoeld zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van druk drentelende herten
     Gezien door een evolutionaire bril is trots gespeend van trots
     Bekeken vanuit de positie van vertrekkenden is trots ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het bereiken van restaurantbuffetten 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% poldermens te zijn


7.2
     Spoelbakken roepen een beeld op van gaten die gapend zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van gierig glunderende herten
     Gezien door een statistische bril is woede gespeend van woede
     Bekeken vanuit de positie van observerenden is woede ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het opgeven van buffetschalen 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% grootstadmens te zijn


7.3
     Binnenplaatsen roepen een beeld op van ontsluitingen die stormig zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van schamel scharrelende herten
     Gezien door een economische bril is schaamte gespeend van schaamte
     Bekeken vanuit de positie van vechtenden is schaamte ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het opruimen van schaalanemonen 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% steppemens te zijn


7.4
     Middeluren roepen een beeld op van argumenten die parabolisch zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van spaarzaam sprokkelende herten
     Gezien door een filosofische bril is verlangen gespeend van verlangen
     Bekeken vanuit de positie van mediterenden is verlangen ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het afschaffen van anemoongeuren 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% kustmens te zijn


7.5
     Alarmklokken roepen een beeld op van valkuilen die gekalkt zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van vaardig vluchtende herten
     Gezien door een theologische bril is afgunst gespeend van afgunst
     Bekeken vanuit de positie van analyserenden is afgunst ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het afschuiven van geurassociaties 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% hellingmens te zijn


7.6
     Kelders roepen een beeld op van noodseinen die gecodeerd zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van lallend lachende herten
     Gezien door een wiskundige bril is arrogantie gespeend van arrogantie
     Bekeken vanuit de positie van oriënterenden is arrogantie ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het verheimelijken van associatiegedachtes 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% toendramens te zijn


7.7
     Druiventrossen roepen een beeld op van scherven die latent zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van teder treiterende herten
     Gezien door een metafysische bril is drijfzand gespeend van drijfzand
     Bekeken vanuit de positie van identificerenden is drijfzand ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het bagatelliseren van gedachtehiaten 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% meermens te zijn


7.8
     Kaarttafels roepen een beeld op van einders die verleidelijk zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van dwars dwingende herten
     Gezien door een astronomische bril is wreedheid gespeend van wreedheid
     Bekeken vanuit de positie van feestenden is wreedheid ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het negeren van hiaatmaagzuur 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% grotmens te zijn


7.9
     Zweet roept een beeld op van kolken die bewolkt zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van schel scheldende herten
     Gezien door een chemische bril is gal gespeend van gal
     Bekeken vanuit de positie van verhongerenden is gal ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het toeeigenen van maagzuurlippen 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% savannemens te zijn


7.10
     Winters roepen een beeld op van boren die kloppend zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van verkrampt kantelende herten
     Gezien door een neurologische bril is gulzigheid gespeend van gulzigheid
     Bekeken vanuit de positie van doezelenden is gulzigheid ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het ontmythologiseren van lipspieren 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% rivieroevermens te zijn


7.11
     Moedeloosheid roept een beeld op van koren die geoefend zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van gebarsten bruisende herten
     Gezien door een sociologische bril zijn tranen gespeend van tranen
     Bekeken vanuit de positie van pratenden zijn tranen ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het gladstrijken van spierrimpels 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% heidemens te zijn


7.12
     Jeugden roepen een beeld op van orkanen die verloren zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van schunnig schutterende herten
     Gezien door een diëtistische bril is wrok gespeend van wrok
     Bekeken vanuit de positie van dinerenden is wrok ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het weigeren van rimpelhuid 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% woestijnmens te zijn


7.13
     Dorpen roepen een beeld op van canons die hullucinogeen zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van virtuoos verterende herten
     Gezien door een astrologische bril is activiteit gespeend van activiteit
     Bekeken vanuit de positie van rustenden is activiteit ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het formuleren van huidpigmenten 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% veldmens te zijn


7.14
     Dijken roepen een beeld op van boodschappen die broos zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van hees hikkende herten
     Gezien door een therapeutische bril is haat gespeend van haat
     Bekeken vanuit de positie van vergaderenden is haat ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het schetsen van pigmentingrediënten 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% oasemens te zijn


7.15
     Volharding roept een beeld op van kersen die rijp zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van droef dralende herten
     Gezien door een politieke bril is angst gespeend van angst
     Bekeken vanuit de positie van beslissenden is angst ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het overnemen van ingrediëntcapsules 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% moerasmens te zijn


7.16
     Middelpunten roepen een beeld op van rijkdommen die renderend zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van parmantig prevelende herten
     Gezien door een paranormale bril is toekomst gespeend van toekomst
     Bekeken vanuit de positie van bekendmakenden is toekomst ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het verbannen van capsulegetallen 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% veenmens te zijn


7.17
     Recepten roepen een beeld op van luchten die vruchtbaar zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van hunkerend hinkelende herten
     Gezien door een psychologische bril is urine gespeend van urine
     Bekeken vanuit de positie van wachtenden is urine ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het verpulveren van getallensplinters 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% terpmens te zijn


7.18
     Genen roepen een beeld op van geheimen die zwevend zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van stram stuiterende herten
     Gezien door een meteorologische bril is duisternis gespeend van duisternis
     Bekeken vanuit de positie van buigenden is duisternis ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het uitroeien van splinterschaduwen 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% bosmens te zijn


7.19
     Lentes roepen een beeld op van irritaties die broeierig zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van slavig slissende herten
     Gezien door een esoterisch bril is argwaan gespeend van argwaan
     Bekeken vanuit de positie van afmerenden is argwaan ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het overleveren van schaduwportretten 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% prairiemens te zijn


7.20
     Laboratoria roepen een beeld op van wensen die verwenst zijn
     De dramatiek is de vertrouwde dramatiek van peuterig pellende herten
     Gezien door een artistieke bril is poep gespeend van poep
     Bekeken vanuit de positie van aankomenden is poep ongedoseerd lawaai
     Het teken te volgen en niet de maat te zoeken
     Dat is de schijn wekken ieders buitenissige bestaan te beamen
     Het definiëren van portrettrekken 50% te stimuleren 50% te saboteren
     Dat is de schijn wekken een 100% terrasmens te zijn


>>   naar   b a l  l a d e  8© mc 1995-2014terug naar BALLADE-13

terug naar 1n (inhoud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten