zondag 21 september 2014

BALLADE-13 b a l l a d e 6

B A L L A D E 6

6.1
     De glazen waren gapend, lang voordat wij deze tijdens dat eerste bezoek onze gespannen aandacht gaven
     Op mijn hondachtige vragen hoorden wij een brandnetelachtig antwoord, verwoord met een schoonheid die M.S. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame nattigheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de volheid van de ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen werkelijkheid te waarderen


6.2
     De spoelbakken waren stormig, lang voordat wij deze tijdens dat tweede bezoek onze joelende aandacht gaven
     Op mijn varkensachtige vragen kregen wij een gladioolachtig antwoord, verwoord met een onverschilligheid die O.S. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame verwrongenheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de gebrokenheid van de ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen hulpmiddelen te waarderen


6.3
     De binnenplaatsen waren parabolisch, lang voordat wij deze tijdens dat derde bezoek onze schaamteloze aandacht gaven
     Op mijn spinachtige vragen kregen wij een bougainvilleaächtig antwoord, verwoord met een somberheid die S.K. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame knelling kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de verleptheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen spijt te waarderen


6.4
     De middeluren waren gekalkt, lang voordat wij deze tijdens dat vierde bezoek onze balorige aandacht gaven
     Op mijn slangachtige vragen kregen wij een lelieachtig antwoord, verwoord met een holheid die H.W. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     Het zelfgenoegzame gehuil kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van het gezeur van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen passie te waarderen


6.5
     De alarmklokken waren gecodeerd, lang voordat wij deze tijdens dat vijfde bezoek onze solide aandacht gaven
     Op mijn eendachtige vragen kregen wij een mimosaächtig antwoord, verwoord met een directheid die D.B.schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame verfijning kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de grilligheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen weerstand te waarderen


6.6
     De kelders waren latent, lang voordat wij deze tijdens dat zesde bezoek onze gebalanceerde aandacht gaven
     Op mijn koeachtige vragen kregen wij een krokusachtig antwoord, verwoord met een geprofileerdheid die G.S. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame gekerfdheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de stagnatie van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen twijfel te waarderen


6.7
     De druiventrossen waren verleidelijk, lang voordat wij deze tijdens dat zevende bezoek onze verzengende aandacht gaven
     Op mijn paardachtige vragen kregen wij een aronskelkachtig antwoord, verwoord met een forsheid die F.R. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame verglijding kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de erotiek van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen moed te waarderen


6.8
     De kaarttafels waren bewolkt, lang voordat wij deze tijdens dat achtste bezoek onze verbijsterde aandacht gaven
     Op mijn salamanderachtige vragen kregen wij een oleanderachtig antwoord, verwoord met een inertie die I.R. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame verdoeming kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van het geborrel van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen ceremonies te waarderen


6.9
     Het zweet was kloppend, lang voordat wij deze tijdens dat negende bezoek onze neutrale aandacht gaven
     Op mijn katachtige vragen kregen wij een azaleaächtig antwoord, verwoord met een sprankel die S.S. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame gestoordheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van het gesmak van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen normen te waarderen


6.10
     De winters waren geoefend, lang voordat wij deze tijdens dat tiende bezoek onze vermoeide aandacht gaven
     Op mijn schaapachtige vragen kregen wij een aloëachtig antwoord, verwoord met een stugheid die S.M. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame bevriezing kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de vermoeidheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen autoriteit te waarderen


6.11
     De moedeloosheid was verloren, lang voordat wij deze tijdens dat elfde bezoek onze geïnspireerde aandacht gaven
     Op mijn aapachtige vragen kregen wij een hyacintachtig antwoord, verwoord met een kalmte die K.P. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame kranigheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de ijdelheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen gedrevenheid te waarderen


6.12
     De jeugdigen waren hallucinogeen, lang voordat wij deze tijdens dat twaalfde bezoek onze vooringenomen aandacht gaven
     Op mijn keverachtige vragen kregen wij een madeliefachtig antwoord, verwoord met een oudbakkenheid die A.M. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame geronnenheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de stroefheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen inspanning te waarderen


6.13
     De dorpen waren broos, lang voordat wij deze tijdens dat dertiende bezoek onze wakkere aandacht gaven
     Op mijn olifantachtige vragen kregen wij een tulpachtig antwoord, verwoord met een behoedzaamheid die B.G. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame gevatheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de ongemerktheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen alternatieven te waarderen


6.14
     De dijken waren rijp, lang voordat wij deze tijdens dat veertiende bezoek onze geconcentreerde aandacht gaven
     Op mijn vosachtige vragen kregen wij een orchideeachtig antwoord, verwoord met een stijfheid die S.D. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame frisheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de magie van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen doelstellingen te waarderen


6.15
     De volharding was renderend, lang voordat wij deze tijdens dat vijftiende bezoek onze stralende aandacht gaven
     Op mijn kipachtige vragen kregen wij een jasmijnachtig antwoord, verwoord met een haast die H.M. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame verstomming kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de onverwoestbaarheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van het eigen overzicht te waarderen


6.16
     De middelpunten waren vruchtbaar, lang voordat wij deze tijdens dat zestiende bezoek onze bevende aandacht gaven
     Op mijn bijachtige vragen kregen wij een chrysantachtig antwoord, verwoord met een bescheidenheid die B.T. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame vluchtigheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de onleesbaarheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen oorspronkelijkheid te waarderen


6.17
     De recepten waren zwevend, lang voordat wij deze tijdens dat zeventiende bezoek onze gespleten aandacht gaven
     Op mijn kikkerachtige vragen kregen wij een amaryllisachtig antwoord, verwoord met een koelheid die K.H. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     Het zelfgenoegzame venijn kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de reflectie van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen bezinning te waarderen


6.18
     De genen waren broeierig, lang voordat wij deze tijdens dat achttiende bezoek onze passieve aandacht gaven
     Op mijn wormachtige vragen kregen wij een hortensiaächtig antwoord, verwoord met een vrolijkheid die V.Z. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame demonstrativiteit kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van het geschommel van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen rebellie te waarderen


6.19
     De lentes waren verwenst, lang voordat wij deze tijdens dat negentiende bezoek onze argwanende aandacht gaven
     Op mijn beerachtige vragen kregen wij een begoniaächtig antwoord, verwoord met een zuiverheid die Z.R. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame menselijkheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van het microscopische van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen beschaving te waarderen


6.20
     De laboratoria waren explosief, lang voordat wij deze tijdens dat twintigste bezoek onze verrukte aandacht gaven
     Op mijn kameleonachtige vragen kregen wij een papaverachtig antwoord, verwoord met een tevredenheid die T.D. schokte
     Maar waarom zou het mensenrijk niet minstens zo veelsoortig zijn als het dierenrijk of het plantenrijk?
     De zelfgenoegzame versperdheid kan gerelativeerd worden door kennis te nemen van de herkenbaarheid van een ander
     Dusdanig dat een naamsaanpassing nodig is om opnieuw de potenties van de eigen saamhorigheid te waarderen


>>   naar   b a l  l a d e  7© mc 1995-2014terug naar BALLADE-13

terug naar 1n (inhoud)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten