zaterdag 20 september 2014

BALLADE-13 b a l l a d e 5

B A L L A D E 5

5.1
     De wereld blijft wentelen
     En beschermen en beteugelen
     De trots van M.S.
     M.S. is een poldermens
     Hoe ruiken mooie poldermensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom zwerven ze toch?
     Drentelend in de steppe
     Waarom zoeken ze toch?
     Het tintelende gespannen hoofd
     De nattigheid die ontkleurt
     Omdat hun verwelkte intenties
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met natte groene werkelijkheden
     En natte groene werkelijkheden
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te wentelen
     O mooie brave raaf
     Kammend achter het glas
     Waarom ben je mooi?


5.2
     Ja wentelingen blijven suggereren
     En openbreken en elimineren
     De woede van O.S.
     O.S. is een grootstadmens
     Hoe ruiken onverschillige grootstadmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom joelen ze toch?
     Glunderend in de woestijn
     Waarom zoeken ze toch?
     De glinsterende verlaten zoutopslag
     De verwrongenheid die ontreddert
     Omdat hun ontspoorde idealisme
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met wringende sidderende hulpmiddelen
     En wringende sidderende hulpmiddelen
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te suggereren
     O onverschillige gave kuif
     Brakend in de spoelbak
     Waarom ben je onverschillig?


5.3
     Ja suggesties blijven overtuigen
     En bloeien en uitschakelen
     De schaamte van S.K.
     S.K. is een steppemens
     Hoe ruiken sombere steppemensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom boetseren ze toch?
     Scharrelend aan het meer
     Waarom zoeken ze toch?
     Het opdwarrelende korrelige gruis
     De knelling die ontneemt
     Omdat hun klamme handen
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met knellend ritselend spijt
     En knellend ritselend spijt
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te overtuigen
     O sombere trage nacht
     Verblekend op de binnenplaats
     Waarom ben je somber?


5.4
     Ja overtuigingen blijven weerkaatsen
     En verwerpen en verzwelgen
     Het verlangen van H.W.
     H.W. is een kustmens
     Hoe ruiken holle kustmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom tuinieren ze toch?
     Sprokkelend in de prairie
     Waarom zoeken ze toch?
     De fonkelende zwarte steen
     Het gehuil dat ontremt
     Omdat hun beproefde geduld
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met huilende bloesemende passie
     En huilende bloesemende passie
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te weerkaatsen
     O holle bleke droom
     Verwarrend rond het middeluur
     Waarom ben je hol?


5.5
     Ja weerkaatsingen blijven rommelen
     En tarten en bedaren
     De afgunst van D.B.
     D.B. is een hellingmens
     Hoe ruiken directe hellingmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom landen ze toch?
     Vluchtend op het strand
     Waarom zoeken ze toch?
     Het zuchtende afgesleten penseel
     De verfijning die onttrekt
     Omdat hun onstabiele temperaturen
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met verfijnde solide weerstand
     En verfijnde solide weerstand
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te rommelen
     O direct hard hart
     Metend met de alarmklok
     Waarom ben je direct?


5.6
     Ja gerommel blijft communiceren
     En anticiperen en verschrompelen
     De arrogantie van G.S.
     G.S. is een toendramens
     Hoe ruiken geprofileerde toendramensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom slachten ze toch?
     Lachend op het terras
     Waarom zoeken ze toch?
     De glanzende koortsige blos
     De kerf die ontreinigt
     Omdat hun bolle branie
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met gekerfde elegante twijfels
     En gekerfde elegante twijfels
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te communiceren
     O geprofileerde scherpe rook
     Bijtend in de kelder
     Waarom ben je geprofileerd?


5.7
     Ja communicaties blijven verbijsteren
     En rondstrooien en dempen
     Het drijfzand van F.R.
     F.R. is een meermens
     Hoe ruiken forse meermensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom morsen ze toch?
     Treiterend in het bos
     Waarom zoeken ze toch?
     De splijtende verzengende energieën
     De verglijding die ontsiert
     Omdat hun opgeslokte geluk
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met verglijdende oranje moed
     En verglijdende oranje moed
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te verbijsteren
     O forse schone wond
     Dankend voor de druiventros
     Waarom ben je fors?


5.8
     Ja verbijsteringen blijven stemmen
     En aarden en bedwingen
     De wreedheid van I.R.
     I.R. is een grotmens
     Hoe ruiken inerte grotmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom eisen ze toch?
     Dwingend op het eiland
     Waarom zoeken ze toch?
     De krimpende piepende longen
     De verdoeming die onteert
     Omdat hun gerekte zwijgen
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met verdoemende wasemende ceremonies
     En verdoemende wasemende ceremonies
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te stemmen
     O inerte pure zon
     Verblindend op de kaarttafel
     Waarom ben je inert?


5.9
     Ja stemmingen blijven misleiden
     En verschroeien en neutraliseren
     De gal van S.S.
     S.S. is een savannemens
     Hoe ruiken sprankelende savannemensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom vloeken ze toch?
     Scheldend in het moeras
     Waarom zoeken ze toch?
     De kermende jeukende bulten
     De storing die ontkoppelt
     Omdat hun bittere tongen
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met storende zwiepende normen
     En storende zwiepende normen
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te misleiden
     O sprankelende wilde meeuw
     Verdronken in het zweet
     Waarom ben je sprankelend?


5.10
     Ja misleidingen blijven verdwazen
     En bewaren en temmen
     De gulzigheid van S.M.
     S.M. is een rivieroevermens
     Hoe ruiken stugge rivieroevermensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom ploegen ze toch?
     Kantelend in de toendra
     Waarom zoeken ze toch?
     De wankelende vermolmde pijler
     De bevriezing die ontwricht
     Omdat hun bedolven weegschalen
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met bevroren bruine autoriteit
     En bevroren bruine autoriteit
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te verdwazen
     O stugge zwakke kracht
     Kietelend in de winter
     Waarom ben je stug?


5.11
     Ja verdwazingen blijven inspireren
     En prikken en betten
     De tranen van K.P.
     K.P. is een heidemens
     Hoe ruiken kalme heidemensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom slempen ze toch?
     Bruisend in de delta
     Waarom zoeken ze toch?
     Het suizende slingerend oor
     De kranigheid die ontbloot
     Omdat hun overspoelde blikken
     Hen vertrouwd hebben gemaakt 
     Met kranige robuuste gedrevenheid
     En kranige robuuste gedrevenheid
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te inspireren
     O kalme tere hoop
     Treurend om de moedeloosheid
     Waarom ben je kalm?


5.12
     Ja inspiraties blijven bedelen
     En afscheiden en verbrijzelen
     De wrok van A.M.
     A.M. is woestijnmens
     Hoe ruiken aloude woestijnmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom wortelen ze toch?
     Schutterend in de polder
     Waarom zoeken ze toch?
     De sputterende ploeterende motor
     De geronnenheid die ontsteekt
     Omdat hun vooringenomen oordelen
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met geronnen knoestige inspanningen
     En geronnen knoestige inspanningen
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te bedelen
     O oude schuwe roos
     Verzachtend sinds de jeugd
     Waarom ben je oud?


5.13
     Ja delen blijven bekoren
     En verwaaien en belemmeren
     De activiteit van B.G.
     B.G. is een veldmens
     Hoe ruiken behoedzame veldmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom branden ze toch?
     Verterend in de savanne
     Waarom zoeken ze toch?
     De vibrerende verrekte hartspier
     De gevatheid die ontvlamt
     Omdat hun vergiftigde bodem
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met gevatte koesterende alternatieven
     En gevatte koesterende alternatieven
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te bekoren
     O behoedzame zachte huig
     Lokkend in het dorp
     Waarom ben je behoedzaam?


5.14
     Ja bekoringen blijven bedwelmen
     En betoveren en temperen
     De haat van S.D.
     S.D. is een oasemens
     Hoe ruiken stijve oasemensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom snakken ze toch?
     Hikkend in het dal
     Waarom zoeken ze toch?
     De schrikkende nerfloze bladeren
     De verfrissing die ontloopt
     Omdat hun dichtgenoerde kelen
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met verfrissende solitaire doestellingen
     En verfrissende solitaire doestellingen
     De uitzinnige eigenschap hebben
     Alsmaar verder te bedwelmen
     O stijve vroege kraai
     Verbazend achter de dijk
     Waarom ben je stijf?


5.15
     Ja bedwelmingen blijven smaken
     En verwelkomen en vermorzelen
     De angst van H.M.
     H.M. is een moerasmens
     Hoe ruiken haastige moerasmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom stotteren ze toch?
     Dralend in de grot
     Waarom zoeken ze toch?
     De stralende kleine ster
     De verstomming die ontkent
     Omdat hun plakkerig speeksel
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met verstommend kaal overzicht
     En verstommend kaal overzicht
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te smaken
     O haastig blij kind
     Verlossend door de volharding
     Waarom ben je haastig?


5.16
     Ja smaken blijven harmoniëren
     En berichten en richten
     De toekomst van B.T.
     B.T. is een veenmens
     Hoe ruiken bescheiden veenmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom vergroten ze toch?
     Prevelend in de grootstad
     Waarom zoeken ze toch?
     De bevende beringde wijsvinger
     De vluchtigheid die ontploft
     Omdat hun misvormde verleden
     Hen vertrouwd heeft gemaakt
     Met vluchtige krakende orginaliteit
     En vluchtige krakende orginaliteit
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te harmoniëren
     O bescheiden losse vrouw
     Kiezend vanuit het middelpunt
     Waarom ben je bescheiden?


5.17
     Ja harmoniën blijven verbinden
     En verbrokkelen en parfumeren
     De urine van K.H.
     K.H. is een terpmens
     Hoe ruiken koele terpmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom brullen ze toch?
     Hinkelend aan de kust
     Waarom zoeken ze toch?
     Het huiverende fluwelen oppervlak
     Het venijn dat ontlokt
     Omdat hun bevlekte bedden
     Hen vertrouwd hebben gemaakt 
     Met venijnige gespleten bezinning
     En venijnige gespleten bezinning
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te verbinden
     O koele verse rijst
     Blussend volgens het recept
     Waarom ben je koel?


5.18
     Ja verbonden blijven ontdooien
     En oplossen en verhelderen
     De duisternis van V.Z.
     V.Z. is een bosmens
     Hoe ruiken vrolijke bosmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom vervellen ze toch?
     Stuiterend op de helling
     Waarom zoeken ze toch?
     Het struikelende hijgende enthousiasme
     De demonstrativiteit die ontwijkt
     Omdat hun verstikkende woningen
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met demonstratieve passieve rebellie
     En demonstratieve passieve rebellie
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te ontdooien
     O vrolijke magere buik
     Verzakend in de genen
     Waarom ben je vrolijk?


5.19
     Ja dooi blijft voeden
     En ontvangen en opslorpen
     De argwaan van Z.R.
     Z.R. is een prairiemens
     Hoe ruiken zuivere prairiemensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom zoenen ze toch?
     Slissend op de rivieroever
     Waarom zoeken ze toch?
     De sissende koude gasbel
     De menselijkheid die onthutst
     Omdat hun benadeelde geliefden
     Hen vertrouwd hebben gemaakt 
     Met menselijke witte beschaving
     En menselijke witte beschaving
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te voeden
     O zuivere ijdele taak
     Verdikkend in de lente
     Waarom ben je zuiver?


5.20
     Ja voedsel blijft verrukken
     En omhullen en creëren
     De poep van T.D.
     T.D. is een terrasmens
     Hoe ruiken tevreden terrasmensen?
     Waarom doen ze het?
     Waarom vlijen ze toch?
     Pellend op de heide
     Waarom zoeken ze toch?
     De zwellende zwoegende klier
     De versperring die ontzegt
     Omdat hun uitgepoepte moeders
     Hen vertrouwd hebben gemaakt
     Met versperrende overwoekerde saamhorigheid
     En versperrende overwoekerde saamhorigheid
     De uitzinnige eigenschap heeft
     Alsmaar verder te verrukken
     O tevreden luie man
     Verruilend in het laboratorium
     Waarom ben je tevreden?


>>   naar   b a l  l a d e  6© mc 1995-2014terug naar BALLADE-13

terug naar 1n (inhoud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten