zaterdag 27 september 2014

BALLADE-13 b a l l a d e 12

B A L L A D E 12

12.1
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde buffetten
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontkleurende nattigheid het resultaat
     In mijn natste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde graven
     Beelden van lugubere wenkbrauwen
     Lelijke wetten het resultaat
     In mijn tintelendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met steppemensen
     Vervagende beelden van poldersluizen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een steppemens
     Ik mag werkelijkheden oprollen


12.2
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde schalen
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontredderende verwrongenheid het resultaat
     In mijn wringendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde gaten
     Beelden van lugubere grond
     Gretige kenteringen het resultaat
     In mijn glinsterendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met woestijnmensen
     Vervagende beelden van grootstadstraten
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een woestijnmens
     Ik mag hulpmiddelen doorprikken


12.3
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde anemonen
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontnemende knellingen het resultaat
     In mijn knellendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde ontsluitingen
     Beelden van lugubere muizenskeletten
     Pittige bevestigingen het resultaat
     In mijn opdwarrelendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met meermensen
     Vervagende beelden van steppekruiden
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een meermens
     Ik mag spijt wegsmijten


12.4
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde geuren
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontremmend gehuil het resultaat
     In mijn huilendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde argumenten
     Beelden van lugubere spiralen
     Diepe kruiken het resultaat
     In mijn fonkelendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met prairiemensen
     Vervagende beelden van kustwinden
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een prairiemens
     Ik mag passie drogen


12.5
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde associaties
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Onttrekkende verfijning het resultaat
     In mijn verfijndste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde valkuilen
     Beelden van lugubere vertes
     Diffuze massages het resultaat
     In mijn zuchtendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met strandmensen
     Vervagende beelden van hellingbeken
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een strandmens
     Ik mag weerstand onderdompelen


12.6
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde gedachtes
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontreinigende kerven het resultaat
     In mijn gekerfdste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde noodseinen
     Beelden van luguber rood
     Vlakke aroma's het resultaat
     In mijn glanzendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met terrasmensen
     Vervagende beelden van toendrasneeuw
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een terrasmens
     Ik mag twijfels verwisselen


12.7
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde hiaten
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontsierende verglijding het resultaat
     In mijn verglijdendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde scherven
     Beelden van lugubere scheidslijnen
     Brosse immuniteiten het resultaat
     In mijn splijtendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met bosmensen
     Vervagende beelden van meerriet
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een bosmens
     Ik mag moed uitstallen


12.8
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwd maagzuur
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Onterende verdoeming het resultaat
     In mijn verdoemendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde einders
     Beelden van lugubere wateren
     Zuigende ijskristallen het resultaat
     In mijn krimpendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met eilandmensen
     Vervagende beelden van grotrotsen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een eilandmens
     Ik mag ceremonies verspreiden


12.9
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde lippen
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontkoppelende storing het resultaat
     In mijn storendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde kolken
     Beelden van lugubere anderen
     Doffe cremes het resultaat
     In mijn kermendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met moerasmensen
     Vervagende beelden van savannestof
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een moerasmens
     Ik mag normen schilderen


12.10
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde spieren
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontwrichtende bevriezing het resultaat
     In mijn bevrorenste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde boren
     Beelden van lugubere mirages
     Spontane bevrijdingen het resultaat
     In mijn wankelendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met toendramensen
     Vervagende beelden van rivieroevermodder
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een toendramens
     Ik mag autoriteit verstoppen


12.11
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde rimpels
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontblotende kranigheid het resultaat
     In mijn kranigste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde koren
     Beelden van lugubere masten
     Razende mazen het resultaat
     In mijn suizendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met deltamensen
     Vervagende beelden van heideplaggen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een deltamens
     Ik mag gedrevenheid uitpluizen


12.12
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde huid
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontstekende geronnenheid het resultaat
     In mijn geronnenste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde orkanen
     Beelden van lugubere schepen
     Moderne pirouettes het resultaat
     In mijn sputterendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met poldermensen
     Vervagende beelden van woestijnmanen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een poldermens
     Ik mag inspanning verhullen


12.13
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde pigmenten
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontvlammende gevatheid het resultaat
     In mijn gevatste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde canons
     Beelden van luguber ontwaken
     Innige zekerheden het resultaat
     In mijn vibrerendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met savannemensen
     Vervagende beelden van veldgrazen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een savannemens
     Ik mag alternatieven verminken


12.14
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde ingrediënten
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontlopende verfrissing het resultaat
     In mijn verfrissendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde boodschappen
     Beelden van lugubere deurposten
     Ritmische minnekozingen het resultaat
     In mijn schrikkendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met dalmensen
     Vervagende beelden van oasedadels
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een dalmens
     Ik mag doelstellingen doorspreken


12.15
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde capsules
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontkennende verstomming het resultaat
     In mijn verstommendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Smaak van vertrouwde kersen
     Beelden van lugubere verwachting
     Beklijvende schelpen het resultaat
     In mijn stralendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met grotmensen
     Vervagende beelden van moerasmuggen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een grotmens
     Ik mag overzicht wegmoffelen


12.16
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde getallen
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontploffende vluchtigheid het resultaat
     In mijn vluchtigste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde rijkdommen
     Beelden van lugubere wederkeer
     Hoge kaarsen het resultaat
     In mijn bevendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met grootstadmensen
     Vervagende beelden van veenturf
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een grootstadmens
     Ik mag neutraliteit afhandelen


12.17
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde splinters
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontlokkend venijn het resultaat
     In mijn venijnigste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde luchten
     Beelden van lugubere dorst
     Hete pardons het resultaat
     In mijn huiverendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met kustmensen
     Vervagende beelden van terphumus
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een kustmens
     Ik mag bezinning borduren


12.18
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde schaduwen
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontwijkende demonstrativiteit het resultaat
     In mijn demonstratiefste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde geheimen
     Beelden van lugubere akkers
     Tergende ochtendstonden het resultaat
     In mijn struikelendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met hellingmensen
     Vervagende beelden van boszwammen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een hellingmens
     Ik mag rebellie smoren


12.19
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde portretten
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Onthutsenden menselijkheid het resultaat
     In mijn menselijkste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Beelden van vertrouwde irritaties
     Beelden van lugubere balonnen
     Sluipende gewoontes het resultaat
     In mijn sissendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met rivieroevermensen
     Vervagende beelden van prairieregens
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een rivieroevermens
     Ik mag beschaving omsmelten


12.20
     Vergroeid zijn met weerloosheid
     Beelden van vertrouwde trekken
     Dramatiek van vertrouwde eindes
     Ontzeggende versperringen het resultaat
     In mijn versperrendste hoek
     Ruik ik naar waarheid
     Vergroeid zijn met data
     Vergroeid zijn met posities
     Geluiden van vertrouwde wensen
     Beelden van lugubere ellebogen
     Verlokkende vergoedingen het resultaat
     In mijn zwellendste hoek
     Weet ik mij wijs
     Vergroeid zijn met tekens
     Vergroeid zijn met heidemensen
     Vervagende beelden van terrasdammen
     Verzilverde herinneringen het resultaat
     In mijn actueelste hoek
     Ben ik een heidemens
     Ik mag saamhorigheid vernietigen


>>   naar   b a l  l a d e  13



© mc 1995-2014



terug naar BALLADE-13

terug naar 1n (inhoud)






Geen opmerkingen:

Een reactie posten