maandag 15 september 2014

BALLADE-13 b a l l a d e 1

    B A L L A D E 1

1.1
     De wereld zal inwaarts wentelen
     Beschermen zal merel het ei
     In het restaurant volle buffetten
     Ochtendkranten vergeeld achter het glas
     Brave raaf heeft kuif gekamd
     De omgewoelde graven gapende gaten
     Vertrouwd lelijk en vertrouwd nat
     Werkelijkheden bereikt zonder veel hulpmiddelen
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe groen staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de veiling naar zee
     Mee zwaaiend de maat mee
     Zonder lawaai moet ik vertrekken


1.2
     De wenteling zal verandering suggereren
     Openbreken zal ei nog vandaag
     Op het buffet gebroken schalen
     Glazen gestapeld in de spoelbak
     Gave kuif heeft nacht gebraakt
     De gapende gaten stormige ontsluitingen
     Vertrouwd gretig en vertrouwd wringend
     Hulpmiddelen opgegeven zonder veel spijt
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe sidderend staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de containers naar zee
     Mee vleiend de maat mee
     Voor vertrek moet ik observeren


1.3
     De suggestie zal algemeen overtuigen
     Bloeien zal vandaag als feit
     Naast de schaal verlepte anemonen
     Spoelbakken verroest op de binnenplaats
     Trage nacht heeft droom verbleekt
     De stormige ontsluitingen parabolische argumenten
     Vertrouwd pittig en vertrouwd knellend
     Spijt opgeruimd zonder veel passie
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe ritselend staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de parkeergarage naar zee
     Mee kleiend de maat mee
     Voor observatie moet ik vechten


1.4
     De overtuiging zal intens weerkaatsen
     Verwerpen zal feit de conclusie
     Om de anemoon zeurende geuren
     Binnenplaatsen gefotografeerd rond het middeluur
     Bleke droom heeft hart verward
     De parabolische argumenten gekalkte valkuilen
     Vertrouwd diep en vertrouwd huilend
     Passie afgeschaft zonder veel weerstand
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe bloesemend staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de scheepswerf naar zee
     Mee snoeiend de maat mee
     Voor gevecht moet ik mediteren


1.5
     De weerkaatsing zal donker rommelen
     Tarten zal conclusie de val
     Door de geur grillige associaties
     Middeluren verknipt met de alarmklok
     Hard hart heeft rook gemeten
     De gekalkte valkuilen gecodeerde noodseinen
     Vertrouwd diffuus en vertrouwd verfijnd
     Weerstand afgeschoven zonder veel twijfels
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe solide staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de vuurtoren naar zee
     Mee rooiend de maat mee
     Voor meditatie moet ik analyseren


1.6
     Het gerommel zal meerduidig communiceren
     Anticiperen zal val het effect
     Naast de associaties stagnerende gedachtes
     Alarmklokken geborgen in de kelder
     Scherpe rook heeft wond gebeten
     De gecodeerde noodseinen latente scherven
     Vertrouwd vlak en vertrouwd gekerfd
     Twijfels verheimelijkt zonder veel moed
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe elegant staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Over het duinpad naar zee
     Mee draaiend de maat mee
     Voor analyse moet ik oriënteren


1.7
     De communicatie zal indirect verbijsteren
     Rondstrooien zal effect de schittering
     In de gedachte erotiserende hiaten
     Kelders gereserveerd voor de druiventros
     Schone wond heeft zon bedankt
     De latente scherven verleidelijke einders
     Vertrouwd bros en vertrouwd verglijdend
     Moed gebagatelliseerd zonder veel ceremonie
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe oranje staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs het prikkeldraad naar zee
     Mee knoeien de maat mee
     Voor oriëntatie moet ik identificeren


1.8
     De verbijstering zal stil stemmen
     Aarden zal schittering de vonk
     Tijdens het hiaat borrelend maagzuur
     Druiventrossen overdadig op de kaarttafel
     Pure zon heeft meeuw verblind
     De verleidelijke einders bewolkte kolken
     Vertrouwd zuigend en vertrouwd verdoemend
     Ceremonies genegeerd zonder veel normen
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe wasemend staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de camping naar zee
     Mee bemoeiend de maat mee
     Voor identificatie moet ik feesten


1.9
     De stemming zal fluisterend misleiden
     Verschroeien zal vonk de egel
     Door het maagzuur smakkende lippen
     Kaarttafels glimmend van het zweet
     Wilde meeuw heeft kracht verdronken
     De bewolkte kolken kloppende boren
     Vertrouwd dof en vertrouwd storend
     Normen toegeëigend zonder veel autoriteit
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe zwiepend staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de broedkolonie naar zee
     Mee verfoeiend de maat mee
     Voor feest moet ik verhongeren


1.10
     De misleiding zal kortstondig verdwazen
     Bewaren zal egel de stekels
     Om de lip vermoeide spieren
     Zweet zilt in de winter
     Zwakke kracht heeft hoop gekietelt
     De kloppende boren geoefende koren
     Vertrouwd spontaan en vertrouwd bevroren
     Autoriteit ontmythologiseerd zonder veel gedrevenheid
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe bruin staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de waterput naar zee
     Mee zwaaiend de maat mee
     Voor honger moet ik doezelen


1.11
     De verdwazing zal individueel inspireren
     Prikken zal stekel het eelt
     Door de spier ijle rimpels
     Winters cirkelend om de moedeloosheid
     Tere hoop heeft roos betreurd
     De geoefende koren verloren orkanen
     Vertrouwd razend en vertrouwd kranig
     Gedrevenheid gladgestreken zonder veel inspanningen
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe robuust staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de konijnepijp naar zee
     Mee betijend de maat mee
     Na vertrek moeten wij praten


1.12
     De inspiratie zal onevenredig bedelen
     Afscheiden zal eelt de schilfers
     Naast de rimpel stroeve huid
     Moedeloosheid gepolijst tijdens de jeugd
     Schuwe roos heeft huig verzacht
     De verloren orkanen hallucinogene canons
     Vertrouwd modern en vertrouwd geronnen
     Inspanning geweigerd zonder veel alternatieven
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe knoestig staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de bunkerruïne naar zee
     Mee roeiend de maat mee
     Na gesprek moeten wij dineren


1.13
     Het deel zal evenredig bekoren
     Verwaaien zal schilfer als stuifmeel
     In de huid ongemerkte pigmenten
     Jeugden voltooid in het dorp
     Zachte huig heeft kraai gelokt
     De hallucinogene canons broze boodschappen
     Vertrouwd innig en vertrouwd gevat
     Alternatieven geformuleerd zonder veel doelstellingen
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe koesterend staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs het braambos naar zee
     Mee kruiend de maat mee
     Na diner moeten wij rusten


1.14
     De bekoring zal verticaal bedwelmen
     Betoveren zal stuifmeel de stamper
     In het pigment magische ingrediënten
     Dorpen verscholen achter de dijk
     Vroege kraai heeft kind verbaasd
     De broze boodschappen rijpe kersen
     Vertrouwd ritmisch en vertrouwd verfrissend
     Doelstellingen geschetst zonder veel overzicht
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe solitair staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de fontein naar zee
     Mee loeiend de maat mee
     Na rust moeten wij vergaderen


1.15
     De bedwelming zal zoet smaken
     Verwelkomen zal stamper de last
     Om de ingrediënten onverwoestbare capsules
     Dijken gestut door de volharding
     Blij kind heeft vrouw verlost
     De rijpe kersen renderende rijkdommen
     Vertrouwd beklijvend en vertrouwd verstommend
     Overzicht overgenomen zonder veel originaliteit
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe kaal staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs het volleybalnet naar zee
     Mee vloeiend de maat mee
     Na vergadering moeten wij beslissen


1.16
     De smaak zal breed harmoniëren
     Berichten zal last van verlichting
     Op de capsule onleesbare getallen
     Volharding efficiënt vanuit het middelpunt
     Losse vrouw heeft rijst gekozen
     De renderende rijkdommen vruchtbare luchten
     Vertrouwd hoog en vertrouwd vluchtig
     Orginaliteit verbannen zonder veel bezinning
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe krakend staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de reddingsbrigade naar zee
     Mee graaiend de maat mee
     Na beslissing moeten wij bekendmaken


1.17
     De harmonie zal sterk verbinden
     Verbrokkelen zal verlichting de kennis
     Tussen de getallen reflecterende splinters
     Middelpunten vermalen volgens het recept
     Verse rijst heeft buik geblust
     De vruchtbare luchten zwevende geheimen
     Vertrouwd heet en vertrouwd venijnig
     Bezinning verpulverd zonder veel rebellie
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe gespleten staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de parasols naar zee
     Mee looiend de maat mee
     Na bekendmaking moeten wij wachten


1.18
     Het verbond zal achterwaarts ontdooien
     Oplossen zal kennis in troost
     In de splinters schommelende schaduwen
     Recepten doorgegeven via de genen
     Magere buik heeft taak verzaakt
     De zwevende geheimen broeierige irritaties
     Vertrouwd tergend en vertrouwd demonstratief
     Rebellie uitgeroeid zonder veel beschaving
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe passief staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de snackkar naar zee
     Mee gloeiend de maat mee
     Na wachten moeten wij buigen


1.19
     De dooi zal liefde voeden
     Ontvangen zal troost de dauw
     Om de schaduw microscopische portretten
     Genen gemanipuleerd in de lente
     Ijdele taak heeft man verdikt
     De broeierige irritaties verwenste wensen
     Vertrouwd sluipend en vertrouwd menselijk
     Beschaving overgeleverd zonder veel saamhorigheid
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe wit staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs het zandkasteel naar zee
     Mee vrijend de maat mee
     Na buiging moeten wij afmeren


1.20
     Het voedsel zal liefhebbers verrukken
     Omhullen zal dauw de geboorte
     In het portret herkenbare trekken
     Lentes nagebootst in het laboratorium
     Luie man heeft strijd verruild
     De verwenste wensen explosieve mengsels
     Vertrouwd verlokkend en vertrouwd versperrend
     Saamhorigheid gedefinieerd zonder veel geheugen
     O ja het is tragisch
     Hoe weerloos een geheugen is
     Vergroeid met de vliegende vis
     Hoe overwoekerd staat de boom
     Secuur stippelt hert haar route
     Langs de westenwind naar zee
     Mee aaiend de maat mee
     Zonder lawaai zullen wij aankomen>>   naar   b a l  l a d e  2
© mc 1995-2014
terug naar BALLADE-13

terug naar 1n (inhoud)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten