zondag 17 augustus 2014

uitgekristalliseerde momenten

                                             Een bestaan dat bestaat uit een aaneenrijging van uitgekristalliseerde momenten
                                             die de hevigheid hebben alsof ze beleefd worden
                                             terwijl ze aan de oppervlakte kleven als zorgvuldig aangebrachte wanhoopsdaden                                             1
                                                                                      Ik zeggen

                                             Veel gedachten denken en vergeten
                                             Veel gevoelens doorwoelen en doorzien en vergeten
                                             Veel kijken en luisteren en horen en ook vergeten

                                             En veel gevoelens bedenken en vergeten
                                             Om ze weer te bedenken en ze dan te herinneren alsof ze gevoeld zijn
                                             Of eraan herinnerd te worden                                             2
                                                                                      Een hamster in de avondschemering zijn

                                             De ontwikkeling ligt stil en de tijd loopt door 
                                             Daarom vragen
                                             Staat liefde gelijk aan lijden?

                                             Is er zonder lijden geen liefde?
                                             De pathetiek van de term lijden 
                                             roept een weerzin op

                                             Een weerzin die overwonnen dient te worden 
                                             om deel uit te kunnen gaan maken 
                                             van het algemenere

                                             een gedrag te kunnen ontwikkelen
                                             dat voor een intieme buitenclub 
                                             aanvaardbaar en inspirerend is                                             3
                                                                                      Het licht van de nacht geeft sfeer aan het niets

                                             Eenvoudig wordt al gauw veelvoudig wanneer het vanzelfsprekende
                                             amper een reflectie achterlaat in de Ware liefdesspiegel

                                             Wat verbannen werd naar diep binnen ― daar bewaard voor de Ware
                                             lijkt dan al gauw banaal of er zelfs nooit geweest te zijn                                             4
                                                                                      Handen wassen in melk
                                                                                      En weer de lokkende roep van de liefde horen

                                             Zoals gewassen die blijven groeien
                                             al zijn er nergens mensenhanden
                                             hoe roodgevroren en gekerfd ook
                                             die oogsten wat de aarde voortbrengt

                                             Nee er is geen afzetgebied
                                             Zolang de oorspronkelijkheid niet 
                                             wordt ingeruild voor een lot in de loterij
                                             trekt de buik niet samen
                                             worden de spieren niet overbelast
                                             door ongewogen grootheden

                                             En worden de gestelde formules
                                             wel netjes gereproduceerd, dan
                                             is er een versnelde bloedsomloop
                                             en een hoofd vol schrille stemmen                                             5
                                                                                      Het verhaal leven 
                                                                                      waarin het heden de geschiedenis van de toekomst is, 
                                                                                      het jaartal gelegd door botjes 
                                                                                      waarvan het vlees al lang is verrot en afgevallen,
                                                                                      hoewel de zuchten anders willen doen geloven

                                             Met name de nachten die een naam hebben
                                             Die nachten waarin de intieme buitenclub samen met de wilde horde feestviert

                                             Neem het feest van de goede voornemens
                                             neem het slijm dat dan in niet te stuiten hoeveelheden geproduceerd wordt
                                             het wonderbaarlijke slijm dat de littekens doet smelten
                                             neem de toverballen van gezelligheid die verledens doen uitvegen

                                             En terwijl het kruitdamp optrekt en het feestgedruis nog lang niet verstomt
                                             staan de wijzers van mijn klok stil
                                             En ik knijp alvast mijn oren dicht voor de naknal die komen zal,
                                             zoals gebruikelijk, een fractie te hard of een fractie te zacht                                             6
                                                                                      Een aardewerk pot zijn die poreus geworden is
                                                                                      nadat te veel kokend water
                                                                                      gebruik heeft gemaakt van de geboden holte

                                             Ach en de weerstand die dan weer breekt 
                                             onder het feitenmateriaal dat de Ware aanlevert 
                                             met éen enkele blik 

                                             Het blijft gissen zolang het blijft gisten
                                             Zolang stof blijft opwaaien
                                             kan het eisen stellen worden uitgesteld
                                             kan het vragen stellen vervagen

                                             moet er worden meegelopen met de mooiste majorettes
                                             op de maten van de wilde hordemars
                                             Even vlug, even licht, even prachtig in de pas

                                             Het trotse rode rokje vangt bij iedere stap een wolkje wind
                                             wanneer door de hoog opgetrokken knie
                                             de plooitjes uiteen gaan en zich weer sluiten
                                             wanneer de gelaklaarsde voeten elkaar afwisselen

                                             De blik onverschrokken
                                             En o ik word bewonderd!                                             7
                                                                                      Het telefoonboek verbranden

                                             Maar de waantik doet de ogen knipperen
                                             en de lachende mond spuugt de laatste restjes tand uit
                                             en de huisgemaakte toren trotseert niet langer fier de winden

                                             Met name de westenwind begint bij daglicht boodschappen te fluisteren
                                             die voorheen slechts doorklonken in het donker van de slapeloze nacht
                                             Waardoor de hyperhersens hun slag kunnen slaan met hartverwringende handen

                                             kromgegroeid met nagels in het vlees dat nu al lang niet meer roze is
                                             maar geblakerd door branden die schade brachten en schande
                                             en weinig wijsheid en zeker geen geluk                                             8
                                                                                      Beginnen met de ontcijfering van het wetboek

                                             Wat nooit herinnering heeft kunnen worden ―
                                             omdat het er in geen enkele vorm was
                                             gaat zijn tol eisen

                                             Het plakboek raakt dikker en dikker met etiketjes 
                                             van flesjes waarmee geëxperimenteerd wordt;
                                             stoutmoedige kleuren en vermetele beloftes
                                             Het vergif echter dat vergiffenis schenkt wordt niet gevonden

                                             En wat te zeggen van al die wapens die overal slingeren
                                             allemaal lekker in de hand liggen en allemaal verblindend ogen
                                             maar die de een na de ander weigeren te functioneren?                                             9
                                                                                      De bloeddoorlopen ogen van het ongeboren kind betten

                                             Zowel de Ware als de intieme buitenclub hebben een ander tijdbesef
                                             En ook betalen ze uit in andere munt
                                             Pasklaar willen ze doen geloven
                                             maar heel wat tranen moeten eroderend werk doen
                                             voordat mijn kruis en mijn kop bij elkaar zijn gebracht                                             10
                                                                                      De volgende ronde in het gevecht met de tijd leveren
                                                                                      En weer proberen het nieuwe in te passen in het oude

                                             Vernedering na vernedering moet ik ondergaan 
                                             voordat ik bewezen acht dat het nog erger
                                             kan stinken dan ik ooit bedacht; 

                                             dezelfde standen en dezelfde handen 
                                             en de getuite lippen die eenmaal beantwoord 
                                             de verlangens verminken                                             11
                                                                                      Blijven wachten op de komst 
                                                                                      van grote gespierde vleugels

                                             Alle dagen hoofdpijn
                                             De intieme buitenclub glipt gemerkt en ongemerkt naar binnen en
                                             gaat door met dat wat ooit het eenvoudige geheel was te perforeren

                                             Blijheid die in de keel blijft steken zingt het hoogste lied;
                                             een gesteriliseerde vogel waant zich dromend moeder                                             12
                                                                                      Blijven wachten op verhalen 
                                                                                      waarin het vlees bloed heeft

                                             De knikkers zijn op hol geslagen 
                                             sinds er niet enkel gepraat maar ook gedacht wordt 
                                             in de termen die ooit de lachlust opwekten

                                             En ontmoet ik belangstelling die klinkt als een aalmoes 
                                             dan bijt ik in mijn tong en het au slik ik door                                             13
                                                                                      De stilte horen in de kamer van de honger

                                             Wanneer het geboortecertificaat niet langer besmeurd is met collectieve drogbeelden
                                             en wannneer de grens tussen bewustzijn en onderbewuste langzaam oplost 
                                             dan hangt de mantel van traagheid zich als een overbodige last aan de kapstok

                                             Wat tevoorschijn komt is echter te vaag van contouren om te kunnen boeien
                                             alsof het vel van de verschijning zich heeft gesloten om een sleutel die er niet meer is;
                                             een sleutel die verloren is gegooid toen het eerste nee tot ja verbasterde

                                             De verlangens zijn met doorschijnende ogen bekeken, tot verhalen gebombardeerd 
                                             en verkocht aan de hoogste bieder                                             14
                                                                                      De stilte horen in de kamer van de westenwind

                                             De tijd staat niet welwillende tegenover het overijverige gemoed
                                             De tijd blijkt zelfs de grootste concurrent

                                             Het vuilgeworden spook ondergaat keer op keer 
                                             een uitgebreide stoom- en strijkbehandeling

                                             om dan met de grootste grijns weer te verschijnen
                                             in het vorstelijks voorstelbare ornaat                                             15
                                                                                      De stilte horen in de kamer van de rode rank

                                             Maar ontwaar ik daar de dageraad boven het moeras van de redeloze vruchten?
                                             Ontwaar ik het aura van eerbaarheid rond de hersens die gepassioneerd proberen rijp van rot te scheiden?
                                             Kunnen de pleisterplaatsen worden gesloten?
                                             Mogen de wonden stinken?
                                             Mogen de hooggedraafde gedachten verschrompelen tot ver voorbij het vergeten?                                             16
                                                                                      Doorgaan met de ontginning van het achterland

                                             De termen die ooit de lachlust hebben opgewekt dekken enkel wat al bekend is
                                             De beleving verschanst zich achter alles wat verzwegen wordt

                                             De angst om tot ongewenste inzichten te komen heeft het handje gepakt van 
                                             de milde ogen en de zachte mond en samen zijn ze een heel eind gelopen
                                             terug lijkt het, op weg echter naar de ouderdom                                             17
                                                                                      Er komt reliëf in het maniakale gefluister

                                             Zo versluierd, zo versluierd
                                             Ben ik het verleerd mijzelf te verstaan?

                                             De leugens klinken door in de gemakkelijke zuchten 
                                             die worden afgedwongen door gemakkelijke oortjes

                                             Het tv-scherm pauzeert met een bordje liefde 
                                             waar storing hoort te staan                                             18
                                                                                      Ronddraaien in de kinderkamer

                                             De stilte is alleen nog maar dood
                                             zit op de wijzers van de klok om high
                                             te worden in de draaimolen van de tijd

                                             Ook al is er geen dirigent
                                             die de wensen van de angst kan volgen
                                             er moet gespeeld worden                                             19
                                                                                      Kijk naar mij zeggen;
                                                                                      een droomster zien die walgt van dromen
                                                                                      een kluizenares zien die walgt van solitude
                                                                                      een ster zien die straalt maar verteert in eigen gevonk

                                             En er wordt gespeeld
                                             En hoger en hoger ingezet
                                             Tot je de stilte bereikt die zo hoog is
                                             dat je een kreet slaakt

                                             En na deze kreet vertoef  je dan toch
                                             in de intiemste ruimte, waar je in de
                                             binnenspiegel kijkt zonder te zien

                                             Je geeft je over
                                             tot de verbinding die verbroken is
                                             zich hersteld heeft

                                             En is deze verbinding hersteld 
                                             dan heb je niet langer contact 
                                             met wie je zoëven was

                                             Zodat de schuchtere aanmoedigingen
                                             van de Ware in de lucht blijven hangen;
                                             ze worden ervaren als voor een ander bedoeld

                                             Een andere ik waarvan je vermoedt
                                             dat deze meer met je te maken heeft
                                             dan de ik waarvan je je bedient                                             20
                                                                                      En weer huilen om te vergeten dat er ooit gelachen is

                                             Door omgang met de liefde
                                             moest het mogelijk worden
                                             de chaos te organiseren

                                             Liefde staat gelijk aan vertrouwen
                                             zodat er niet langer huiver hoeft te zijn
                                             dat het sterke zich ten koste van het zwakke profileert

                                             Eén groot samenspel dus

                                             Wat ik leer kennen is echter niet de liefde
                                             Wat ik leer kennen is wat de Ware liefde noemt
                                             En sinds ik leer kennen wat de Ware liefde noemt

                                             zijn er zoveel kanttekeningen
                                             dat de doordruk alsmaar onleesbaarder wordt
                                             terwijl het bovenblad schrikwekkend blanco blijft                                             21
                                                                                      En weer lachen om te vergeten dat er ooit gehuild werd


Ochtendbloemen doen het goed
Op een jurk gedrenkt in bloed
De jurk ligt op de grond
Te vergaan tot op de draad

De vrouw is naakt
De bruid, zij is vergeten
In haar bed na middernacht
Ach je weet toch hoe dat gaat

De satijnen lakens
Hebben hun glans verloren
Wat een verspilling
Fluistert een stem in haar oor

Een ritje op de kermis
Maakt haar éen met de wind
Zij zegt er was een tijd
Dat ik een amazone was

De spotvogel grapt
Dat ben je nog steeds
Een bekende roddel
Die geen tegenspraak duldt

Oké geef mij jouw geld
Geen juwelen, geen bont
En als je gaat trek de deur dicht
Ik ben nog niet toonbaar

Even fris als de bloemen
Zijn de lippen van de vrouw
Even fris als de bloemen
Als je begrijpt wat ik bedoel

Buiten wachten samen
Een jongen, een meisje
Buiten wachten zij
En zij zullen, zij zullen 

© mc 1973-2014

terug naar 1n (inhoud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten