vrijdag 29 augustus 2014

KRINGSPRAAK-90 ocacura

OCACURA

Voor een traag tempo
Deels besloten
Als vier ramen op het westen

Bijvoorbeeld op een heuvel
Voor een doorlopende
Bijvoorbeeld aan een rivier
Voor een feestmaal

Als een veranda. Kleiner
Deels gebonden
Als een portaal
Naast een treinstation bijvoorbeeld
Voor een fuga
Gevuld met gummipoppen. Gevuld met huishonden

Gevuld met afschuw. Lager
Naast een kaasfabriek bijvoorbeeld. Naast een ijsfabriek bijvoorbeeld. Mooier
Bijvoorbeeld aan een binnenzee
Deels afschrikwekkend

Als smeulend as
Deels bezocht
Gemakkelijker
Gevuld met mozaïeken
Als een mascotte
Triester
Deels ongewenst

Naast een windmolen bijvoorbeeld
Als een pension
Gevuld met achterperspectief
Deels communaal 
Als een duiventil. Als een appelboomgaard. Als een patio. Als een fontein
Ouder
Als een voorlopende
Deels ingebeeld
Vochtiger
Bijvoorbeeld onder aan een berg
Deels begroeid
Groter
Gevuld met bedden
Naast een warenhuis bijvoorbeeld
Als een kelder
Gevuld met karperhoofden

Bijvoorbeeld op een brug
Deels versnipperd. Deels geëigend
Als een cirkel van wilgen. Als een erf
Deels onconventioneel. Deels gesloten. Deels imponerend
Muffer. Strenger
Naast een begraafplaats bijvoorbeeld
Als een dakterras. Als een glazen koepel
Gevuld met perzikpitten

Gevuld met schilderijen. Gevuld met knipogen
Deels conventioneel. Deels neutraal. Deels onbewoonbaar
Stoffiger
Als een zolder
Deels onberekenbaar. Deels hypocriet
Lelijker
Als een diep water
Deels beschermend. Deels progressief
Moderner
Deels bevredigend

Gevuld met muizen. Gevuld met voorperspectief
Voor éen accent
Pikanter
Voor zes accenten 
Als een rooster
Brutaler
Als een bassin
Voor een limietzoekende
Bijvoorbeeld in een straat

Bijvoorbeeld op het terrein van de bossen
Voor een schakende
Deels geel. Deels bruin. Deels groen
Als een schotelantenne
Deels schadelijk
Als een parel
Deels schraal
Als een bibliotheek
Voor een herfst
Gevuld met ontrouwe DNA-verwanten
Naakter
Als een film
Deels particulier. Deels kopieerbaar. Deels onafO                              Akasif Ocacura
                                        Treft mij. Een traag tempo
                                        Woon ik. Beslotener dan een kringspraak. Toegankelijker dan een eenzijdige. Zwaarder dan een bries. Lichter 
                                        dan een contrabas. Glooiender dan een ovenkoek. Vlakker dan een heuvel. Weelderiger dan een noordrots. 
                                        Dorrer dan een katoenveld. Breder dan een spoor. Nauwer dan een strand. Kouder dan een mascotte. Warmer  
                                        dan een afschuw. Kleiner dan een woord. Groter dan een letter
                                        Heeft mijn thuishuis. Vier ramen op het westen
                                        Is mijn voorbeeld. Een heuvel
                                        Treft mij. Een doorlopende
                                        Is mijn voorbeeld. Een rivier
                                        Treft mij. Een feestmaal
                                        Heeft mijn thuishuis. Een veranda
                                        Ben ik. Klein en zwaar en harig
                                        Woon ik. Gebondener dan een zwevende. Losser dan een riem. Onbeschermder dan een uitzondering. 
                                        Gekoesterder dan een vrees. Luchtiger dan een yam. Aardser dan een bliksemschicht. Gezochter dan een 
                                        schitterende. Gemedener dan een talent. Vluchtiger dan een geboorterecht. Duurzamer dan een zandkasteel
                                        Heeft mijn thuishuis. Een portaal
                                        Roept mij. De trein
                                        Treft mij. Een fuga
                                        Ben ik. Benoemd. Akasif Ocacura. Veelvoudig via mijn gummipoppen
                                        Ben ik. Benoemd. Akasif Ocacura. Veelvoudig via mijn huishonden                              Pliddasch Ocacura
                                        Ben ik. Benoemd. Pliddasch Ocacura. Veelvoudig via mijn afschuw
                                        Ben ik. Laag en hoog en middelmaat
                                        Smaakt mij. De kaas
                                        Verkoelt mij. Het ijs
                                        Ben ik. Mooi en bizar en aanhalend
                                        Is mijn voorbeeld. Een binnenzee
                                        Is mijn eettafel. Afschrikwekkender dan een gesprek. Aantrekkelijker dan een magmahaard. Langer dan een 
                                        afscheid. Korter dan een verblijf. Bescheidener dan een gummipop. Brutaler dan een courgette. Toegewijder dan 
                                        een storm. Kouder dan een eetwarenverzorgende. Klarer dan een nachthemel. Troebeler dan een positie. Kalmer 
                                        dan een gevecht. Wilder dan een seizoenswisseling. Betrouwbaarder dan een probleem. Verraderlijker dan een 
                                        katoenoogst
                                        Bied ik. Smeulend as
                                        Is mijn eettafel. Bezochter dan een landschap. Ontoegankelijker dan een patio. Tastbaarder dan een begoocheling. 
                                        Vlietender dan een blik. Koesterender dan een consensus. Nuttiger dan een attentie. Vlammender dan een fossiel. 
                                        Gedoofder dan een erfgans. Gecalculeerder dan een inzicht. Spontaner dan een verslag. Vloeiender dan een 
                                        middelpunt. Massiever dan een lavastroom
                                        Ben ik. Gemakkelijk en vibrerend en tegendraads
                                        Ben ik. Benoemd. Pliddasch Ocacura. Veelvoudig via mijn mozaïeken
                                        Bied ik. Een mascotte
                                        Ben ik. Triest en nieuwsgierig en gul
                                        Is mijn eettafel. Ongewenster dan een verrassing. Welgevalliger dan een breuk. Stollender dan een denkmodel. 
                                        Versnipperender dan een overschatting. Doorwrochter dan een continuiteit. Toevalliger dan een wens. Zwakker 
                                        dan een windturbine. Sterker dan een accent                              Lui Ocacura
                                        Streelt mij. De wind
                                        Is mijn denkmodel. Een pension
                                        Ben ik. Benoemd. Lui Ocacura. Veelvoudig via mijn achterpespectief
                                        Spreek ik. Communaler dan een sensatie. Uitzonderlijker dan een zonsopgang. Klarer dan een voetnoot. 
                                        Troebeler dan een positie. Duurzamer dan een verblijf. Vluchtiger dan een transformatie. Lokaler dan een 
                                        harteklop. Kosmopolitischer dan een conventie. Beslotener dan een kringspraak. Toegankelijker dan een 
                                        eenzijdige. Regressiever dan een verandering. Progressiever dan een onvrede. Wispelturiger dan een voorkeur. 
                                        Scherper dan een temperatuur. Verzorgder dan een stortbui. Slordiger dan een voorbereiding. Kouder dan een 
                                        verzamelende. Fanatieker dan een geheugen. Wendbaarder dan een verlangen. Starrer dan een kwaliteit. Waziger 
                                        dan een ritme. Helderder dan een suggestie
                                        Is mijn denkmodel. Een duiventil
                                        Is mijn denkmodel. Een appelboomgaard
                                        Is mijn denkmodel. Een patio
                                        Is mijn denkmodel. Een fontein
                                        Ben ik. Oud en gecontroleerd en onbeduidend
                                        Is mijn denkmodel. Voorlopend
                                        Spreek ik. Ingebeelder dan een woord. Concreter dan een woord. Tonischer dan een sprong. Klonischer dan een 
                                        langlopende. Gevlekter dan een beddelaken. Smettelozer dan een aronsbaard. Triester dan een waterval. Vrolijker 
                                        dan een keuring. Zonniger dan een veranda. Schaduwrijker dan een schaterlach. Sprankelender dan een riem. 
                                        Treuriger dan een put. Valer dan een vloermat. Fleuriger dan een salpeterbloem. Sneller dan een schildpad. 
                                        Trager dan een kompas. Harder dan een azalea. Zachter dan een anker. Onkopieerbaarder dan een stelsel. 
                                        Berekenbaarder dan een groei
                                        Ben ik. Vochtig en afgebrokkeld en gepolijst                              Wuwlaz Ocacura
                                        Is mijn voorbeeld. Een berg
                                        Is mijn talent. Begroeider dan een noordrots. Kaler dan een dakterras. Schadelijker dan een nood. Voedender  
                                        dan een dictaat. Ongrijpbaarder dan een experiment. Platter dan een toevalligheid. Ontoegankelijker dan een 
                                        marktplein. Bezochter dan een landschap. Losser dan een televisieshow. Gebondener dan een windstoot. 
                                        Hypocrieter dan een waarneming. Oprechter dan een foto. Heter dan een hangmat. Koeler dan een adem. 
                                        Progressiever dan een kopie. Regressiever dan een onderscheid. Stelselmatiger dan een brand. Onoverzichtelijker 
                                        dan een honingraat. Geuriger dan een cellofaanverpakking. Reuklozer dan een tonkaboon. Waziger dan een ritme. 
                                        Helderder dan een nevel. Triester dan een fontein. Vrolijker dan een keuring. Losser dan een klok. 
                                        Conventioneler dan een daghemel. Steiler dan een heuvel. Glooiender dan een torentrap
                                        Ben ik. Groot en scherp en wispelturig
                                        Ben ik. Benoemd. Wuwlaz Ocacura. Veelvoudig via mijn bedden
                                        Bedwelmen mij. De voorraden
                                        Is mijn melodie. Een kelder
                                        Ben ik. Benoemd. Wuwlaz Ocacura. Veelvoudig via mijn karperhoofden                              Ekezoe Ocacura
                                        Is mijn voorbeeld. Een brug
                                        Mediteer ik. Versnipperder dan een binnenbeeld. Gestolder dan een suggestie. Geëigender dan een straaljagende. 
                                        Luidruchtiger dan een binnenplaneet. Gecalculeerder dan een inzicht. Spontaner dan een verslag. Comunaler dan 
                                        een visioen. Uitzonderlijker dan een zonsopgang. Rijper dan een lentepluk. Onvolgroeider dan een herfstpluk. 
                                        Frivoler dan een kind. Neutraler dan een ommezwaai. Luchtiger dan een traan. Wateriger dan een patio. Kleiner 
                                        dan een buitenzee. Groter dan een drang. Weelderiger dan een noordrots. Schraler dan een katoenveld. Zachter 
                                        dan een anker. Harder dan een azalea
                                        Kom ik tot rust. Binnen een cirkel van wilgen
                                        Kom ik tot rust. Op een erf
                                        Mediteer ik. Onconventioneler dan een slapende. Regressiever dan een mutatie. Geslotener dan een marktplein. 
                                        Opener dan een applaus. Imponerender dan een stilte. Schuwer dan een stilte. Directer dan een overdrachtproces. 
                                        Ongrijpbaarder dan een archiefstudio. Actiever dan een noordrots. Passiever dan een bijenkorf. Transparanter dan 
                                        een middelpunt. Massiever dan een protoplast. Ingewikkelder dan een code. Simpeler dan een samenhang. 
                                        Breekbaarder dan een onderscheid. Onveranderlijker dan een stelselmaat. Gekoesterder dan een overfabricage. 
                                        Verontachtzaamder dan een huiskat. Verkwistender dan een toevalligheid. Soberder dan een eenzijdige
                                        Ben ik. Muf en hol en inspirerend
                                        Ben ik. Streng en oprecht en desperaat
                                        Groeten mij. De doden
                                        Kom ik tot rust. Op een dakterras
                                        Kom ik tot rust. Onder een glazen koepel
                                        Ben ik. Benoemd. Ekezoe Ocacura. Veelvoudig via mijn perzikpitten
                              Rokala Ocacura
                                        Lig ik. Benoemd. Rokala Ocacura. Veelvoudig via mijn schilderijen
                                        Leverde Akasif Zelfportret Met Houten Bal. Leverde Pliddasch Feestmaal Met Bezoekende. Leverde Lui 
                                        Variatie nr.3. Leverde Wuwlaz Uilengeluiden. Leverde Ekezoe Onthechting. Leverde Terpan Waar Begraven 
                                        De Duiven Hun Doden?. Leverde Hidesga Een Vrouw Alleen. Leverde Belelli Vleugels Van Katoen
                                        Lig ik. Benoemd. Rokala Ocacura. Veelvoudig via mijn knipogen
                                        Is de sfeer die ik genereer. Conventioneler dan een nachthemel. Losser dan een klok. Neutraler dan een 
                                        schaterlach. Grilliger dan een puzzel. Onbewoonbaarder dan een strandhuis. Luxer dan een negorij. Frivoler dan 
                                        een afbakening. Ernstiger dan een bubbelbad. Muffer dan een duet. Voller dan een eenzijdige. Intelligenter dan 
                                        een berekening. Platter dan een toevalligheid. Aangenamer dan een gevoeligheid. Onbehaaglijker dan een contact 
                                        Ben ik. Stoffig en geraffineerd en snel
                                        Ben ik voor mijn paarpartner. Een zolder
                                        Is de sfeer die ik genereer. Onberekenbaarder dan een honingraat. Overzichtelijker dan een middelmaat. 
                                        Hypocrieter dan een stem. Oprechter dan een foto. Stijver dan een trapeze. Soepeler dan een afspraak. Kolkender 
                                        dan een bassin. Kalmer dan een vuur. Harder dan een azalea. Weker dan een huisstierennek
                                        Ben ik. Lelijk en rond en passief
                                        Ben ik voor mijn paarpartner. Een diep water
                                        Is de sfeer die ik genereer. Beschermder dan een verontachtzaming. Kouder dan een mascotte. Regressiever dan 
                                        een verandering. Progressiever dan een leugen. Pikanter dan een triangel. Flauwer dan een salsa. Gemoedelijker 
                                        dan een schreeuw. Huiveringwekkender dan een zucht
                                        Ben ik. Modern en braaf en slordig
                                        Is de sfeer die ik genereer. Bevredigender dan een tiara. Teleurstellender dan een samenkomst. Aanhalender dan 
                                        een suggestie. Afschrikwekkender dan een nevel. Evenwichtiger dan een kookpunt. Wankeler dan een binnenkring
                              Terpan Ocacura
                                        Ben ik. Benoemd. Terpan Ocacura. Veelvoudig via mijn muizen
                                        Ben ik. Benoemd. Terpan Ocacura. Veelvoudig via mijn voorperspectief
                                        Treft mij. Eén accent
                                        Ben ik. Pikant en breed en kortademig
                                        Treffen mij. Zes accenten
                                        Is mijn gestel. Een rooster
                                        Ben ik. Brutaal en kosmopolitisch en vrolijk
                                        Is mijn gestel. Een bassin
                                        Treft mij. Een limietzoekende
                                        Is mijn voorbeeld. Een straat                              Hidesga Ocacura
                                        Is mijn voorbeeld. Het terrein van de bossen
                                        Treft mij. Een schakende
                                        Ben ik. Geel. Hidesga Ocacura
                                        Ben ik. Bruin. Hidesga Ocacura
                                        Ben ik. Groen. Hidesga Ocacura
                                        Verlang ik. Een schotelantenne
                                        Is mijn feest. Schadelijker dan een smart. Nuttiger dan een dictaat. Beslotener dan een kringspraak. 
                                        Toegankelijker dan een eenzijdige. Bescheidener dan een aubergine. Brutaler dan een courgette. Wendbaarder 
                                        dan een drang. Starrer dan een blik. Zwakker dan een windturbine. Sterker dan een accent. Zwaarder dan een 
                                        stuifmeelkorrel. Lichter dan een goudklomp. Voller dan een model. Leger dan een sensatie. Platter dan een 
                                        zomerregen. Ongrijpbaarder dan een stelsel
                                        Verlang ik. Een parel
                                        Is mijn feest. Schraler dan een appelbloesem. Uitbundiger dan een radicaliserende. Gemoedelijker dan een 
                                        schreeuw. Huiveringwekkender dan een ontbijt. Vloeiender dan een middelpunt. Massiever dan een lavastroom. 
                                        Zachter dan een anker. Harder dan een azalea. Gecalculeerder dan een litteken. Spontaner dan een machine. 
                                        Kleiner dan een getal. Groter dan een cijfer. Ongerepter dan een mascotte. Toegetakelder dan een noordrots. 
                                        Lelijker dan een vonk. Mooier dan een huilende. Breekbaarder dan een onderscheid. Onveranderlijker dan een 
                                        gril
                                        Verlang ik. Een bibliotheek                              Belelli Ocacura
                                        Treft mij. Een herfst
                                        Ben ik. Benoemd. Belelli Ocacura. Veelvoudig via mijn ontrouwe DNA-verwanten
                                        Ben ik. Naakt en rijk en breekbaar
                                        Ontwerp ik. Een film
                                        Is mijn taal. Particulierder dan een zonsondergang. Communaler dan een sensatie. Kopieerbaarder dan een talent. 
                                        Voller dan een catalogus. Onaffer dan een katoenbloem. Volgroeider dan een belofte. Wendbaarder dan een 
                                        verlangen. Starrer dan een kwaliteit. Triester dan een fontein. Vrolijker dan een televisieshow. Waziger dan een 
                                        ritme. Helderder dan een nevel. Brutaler dan een ster. Bedeesder dan een binnendringende. Kouder dan een 
                                        mascotte. Warmer dan een winter. Verblindender dan een quasar. Schuwer dan een middagzon. Slordiger dan een 
                                        dagboek. Verzorgder dan een stortbui. Fruitiger dan een noordrots. Dorrer dan een sjalot. Ruimer dan een deur. 
                                        Nauwer dan een brug

O
© mc 1993-2014terug naar KRINGSPRAAK-90

terug naar 1n (inhoud)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten