zaterdag 9 augustus 2014

een passende jas

                                             Ik was op zoek naar een passende jas
                                             nadat ik jaren bloot gelopen had
                                             Ja – vreemd genoeg – geheel onopvallend


                                             1
                                             De eerste jas is een zonderlinge jas

                                             waarin door meerdere personen ––
                                             mij onbekend
                                             baanbrekend werk is verricht

                                             Het is dus een jas die mij overdag bevalt
                                             maar waarin ik mij 's nachts niet kan verroeren

                                             Een jas die mij staat als ik in een vrolijke stemming verkeer
                                             maar die mij beklemt wanneer ik ren naar toornige regionen

                                             mij hoornig voelend over het weinige
                                             wat mijn verbrassende voorouders mij lieten


                                             2
                                             De tweede jas vind ik tussen bevroren muren

                                             Een jas die mij een dromerig allure geeft
                                             laf en treurig – van tijdloze kwaliteit ––
                                             ontelbare malen versteld maar nog altijd keurig

                                             De jas vertelt van treeplanken en kastanjebomen
                                             Maar hoe ik de knopen ook beduimel
                                             de belofte wordt nooit ingelost


                                             3
                                             De derde jas is een onuitsprekelijk lelijke leren

                                             die ik aantrek in de idee
                                             dat ik slechts bij anderen in de smaak kan vallen
                                             indien ik mijn eigen smaak afzweer

                                             Dit blijkt niet het geval;
                                             al de tijd dat ik hem draag
                                             wordt er geen bed voor mij gespreid


                                             4
                                             De vierde jas is taps toelopend

                                             een vorm die perfect aansluit
                                             bij mijn mentale staat

                                             Het is een veelkleurige jas
                                             afgewerkt met een zeldzame naald
                                             en voor een exclusieve markt vervaardigd

                                             Onkosten kan ik declareren
                                             Tegenliggers kan ik op de rechte stukken ontwijken
                                             Maar de selectie in de bocht doet mij de das om

                                             Terwijl ik dan toch al lang in het motto
                                             Overmoedigen Zullen Winnen Of Verliezen
                                             het woord Overmoedigen vervangen heb
                                             door het woord Voorzichtigen


                                             5
                                             De vijfde jas is een jas met bijpassende shawl

                                             een beetje een tuttige jas
                                             zogenaamd zonder franje

                                             De jas vereist de loop
                                             van een mens die weet dat thuis de slaapkamer wacht
                                             die model stond voor een groots seksuologisch onderzoek;
                                             een onderzoek representatief voor de soort en resulterend in
                                             talloze statistieken die zullen inspireren tot belangwekkende publikaties

                                             een loop kortom
                                             die ik mij met geen mogelijkheid eigen kan maken


                                             6
                                             De zesde jas is een grasgroene

                                             die hoewel hij als gegoten lijkt te zitten
                                             mij in de belangstelling plaatst van een type mens
                                             dat enerzijds probeert bij mij in het gevlei te komen
                                             anderzijds moeite doet mij te mijden

                                             Ik zigzag tussen deze twee signalen door en het duurt niet lang
                                             voordat ik als een opgejaagd dier uit mijn ogen kijk
                                             niet een wild dier maar een tam
                                             waardoor erg kwetsbaar

                                             Desondanks hou ik vol
                                             Ik klamp mij vast aan de wetenschap
                                             dat de jas mij een fris uiterlijk bezorgt
                                             en dat vroeg of laat het tij altijd keert

                                             Als dan bij de eerste flinke regenbui blijkt
                                             dat de stof niet kleurecht is
                                             geef ik mij alsnog gewonnen


                                             7
                                             De zevende jas heeft een bontkraag

                                             Ik vermoed dat het lachwekkend is
                                             een beetje drammerig misschien ook
                                             maar ik meen het;

                                             het heeft te maken met vrijheidsdrang
                                             of noem het vleeswording
                                             er hard tegenaangaan

                                             –– loeihard, en dan nog harder, en dan orenverdovend
                                             zodat het daarna extreem rustig is
                                             extreem paradijselijk

                                             als twee stromen die in elkaar vloeien;
                                             alle stuwdammen open
                                             al is het maar voor éen keer

                                             voor éen keer overvloed
                                             zonder met wat dan ook rekening te hoeven houden;
                                             dit is wat ik wil en dit is wat ik niet krijg

                                             De bontkraag wekt inderdaad de lachers
                                             waardoor ik mij in de jas niet kan concentreren
                                             althans niet op de manier zoals van mij gevraagd wordt

                                             –– en dus word ik niet gevraagd
                                             Hier hoef ik het niet mee eens te zijn om het te kunnen begrijpen
                                             En omdat ik het kan begrijpen leg ik mij erbij neer


                                             8
                                             De achtste jas heeft een dubbele kraag en dubbele manchetten

                                             Deze schichtige jas vol verjaarde spermavlekken
                                             stelt mij in staat te assimileren met het afval van gedegenereerden;
                                             ik kan contact maken met het levende materiaal
                                             het aanraken, mij ermee opladen

                                             De kale lakense stof maakt mijn huid vaal
                                             Ik ga lijken op éen van de oudere broers van mijn vader;
                                             niet de broer met de orchideeënkwekende zoon die zich
                                             tot keizer schiet tijdens de schuttersfeesten, maar

                                             de kinderloze broer die na afloop van de schuttersfeesten
                                             de nutteloos geworden kogels uit het gras verzamelt;
                                             met lepel potkachel en geduld smelt hij ze tot vloeibaar, waarna 
                                             hij nuttige kogels giet die hij verkoopt aan de verenigingen

                                             Dit speelt echter midden jaren zestig
                                             aan de rand van de Peel in Limburg
                                             terwijl ik de tachtigerjaren oorlog moet zien te overleven
                                             in het centrum van Amsterdam


                                             9
                                             De negende jas is een slankmakende jas

                                             Omdat hij mij afscheidt van alle geïdentificeerden
                                             (waar ook ter wereld)
                                             en verenigt met alle ongeïdentificeerden
                                             (waar ook ter wereld)
                                             brengt deze jas mij automatisch naar de geweldzone

                                             Ik wil de redelijkheden van de sociale ordes ontmaskeren
                                             mijn eigen termen laten opwellen uit het grondsop
                                             Dit mislukt;

                                             behoudend van aard als ik ben hecht ik aan mijn onthechting;
                                             ik borstel de kraag zo glanzend dat de vraag
                                             Heb Jij Zin Om Het Met Mij Te Delen?
                                             die als altijd in mijn ogen glinstert
                                             er als nieuw in weerspiegeld wordt

                                             Maar deze keer komt er geen antwoord,
                                             want de eens zo fieren zijn verslagen;
                                             massaal drijven ze in brede rivieren
                                             als afgeslachte dieren
                                             hun verleden tegemoet


                                             10
                                             De tiende jas is braamkleurig en heeft een kraag als een wurgband

                                             De jas dwingt mij in het gareel te lopen
                                             nogmaals de duizend eerbewijzen serieus te bekijken
                                             mij vol te laten lopen tot verdrinkens toe

                                             Ik verdrink
                                             zonder hulp in te roepen
                                             op beschamende wijze

                                             Het komt in de krant;
                                             de vleesetende vandalen verkopen hun verhaal aan de hongerigen
                                             de meelopende avonturiers
                                             die iedere avond hetzelfde slachtveld gefotografeerd willen zien

                                             Zo is het in mijn fantasie

                                             In werkelijkheid

                                             word ik opgelicht uit de tijd;
                                             ik verknip het schilderij
                                             bezoek de kapsalon
                                             geef de duiven terug aan de wind
                                             en pluk een lentebloesem in de zomer
© mc 1992-2014

terug naar 1n (inhoud)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten