vrijdag 15 augustus 2014

een alfabet voor mijn schat

                                             Angoratruien zal ik breien, die van de geit niet van het konijn
                                             Astrakanmutsen zal ik uitdelen, de wolvariant niet het bont
                                             Voor in mijn mond een klont gember
                                             Zo zal ik rondtrekken door de omliggende dorpen, 
                                             met in mijn vaandel geweven de onzichtbare beeltenis 
                                             van de hondin die ik liefheb


                                             Broos de botten 
                                             die gebleekt door de zon en het zilte water 
                                             verhalen van aankomst en vertrek
                                             Oud deze botten
                                             (:oud gerelateerd aan de tijd dat de nog ademende huid blootgestaan heeft aan de droge seizoenen)
                                             Ah schepen varen en schepen vergaan


                                             Cake hebben wij nu in overvloed
                                             Het papier dat wit leek blijkt paars, het papier dat paars leek blijkt rood
                                             Mijn erf ligt op het noorden, maar je hoort mij niet klagen
                                             Iedere dag huil ik, maar je hoort mij niet klagen
                                             Ik ben gelukkig met mijn ware liefde;
                                             zoeter dan de honing op de cake, 
                                             helderder dan de volmaakste droom
                                             Ik heb een bodem waar geen traan in doordringt, solide als het voorwereldse mysterie


                                             Droge korrels braken door droge schillen
                                             Ze vielen als kogels, plettend het prille gras dat de plaats nam van het verwijderde onkruid
                                             Vele droge seizoenen volgden op vele droge seizoenen
                                             En toen de schillenbreuk
                                             De zachte aarde werd bedekt met een beschermende korst; 
                                             grover dan zand, fijner dan grind, ontoegankelijk voor het insekt


                                             Etensresten houden het achterste van mijn tong in bedwang
                                             Toen ik jong was ja 
                                             (:jong gerelateerd aan de keren dat de kring van lelies omsloten werd door weegbree) 
                                             lag overschot buiten mijn blikveld
                                             Hoewel er geen dag  niet te eten was viel er weinig te snoepen
                                             Snoepen heb ik van haar geleerd
                                             Toen zij jong was ja 
                                             (:jong gerelateerd aan de kleur van haar lippen) 
                                             was haar tong zachter dan welk artificieel surrogaat zijn kan
                                             Dank je Schat, ja jij


                                             Fossielen delven in gifgaten en gifhopen kan ons niet meer bekoren
                                             Waar de verleiding van het gevaar van mij weggelopen is? Daar, 
                                             waar stilstand mogelijk bleek zonder gefixeerd te zijn
                                             Wanneer deze van mij weggelopen is? Toen, 
                                             toen slapen parallel leven werd
                                             Waarom deze van mij weggelopen is? Vanwege de rust
                                             Bij mij mijn ware liefde
                                             Overdaad werd de maat
                                             Met sublimaten en substituten hoef ik dus niet meer te worden vermaakt
                                             Dank je Schat, jij mijn ware liefde


                                             Gedaan
                                             Ja het is gedaan
                                             De luiken vastgevroren in de kozijnen
                                             Het konijnenhok afgedekt met een kasjmier sjaal
                                             Zo ver mijn oog reikt zo ver zijn mijn zinnen binnen; 
                                             mijn zelven hebben zich opgerold, mijn ikken hebben zich gestrekt
                                             Zie de palm van mijn hand: leeg
                                             Zie de pupillen van mijn ogen: transparant
                                             Het ijs ligt in de pan, de pan staat op het vuur
                                             Het heeft geduurd, maar het is gedaan
                                             Ja het is gedaan


                                             Honger, heet het masker dat te drogen hangt achter de muur achter de schuur 
                                             aan de bladloze rechtertak van de bloesemende pruimenboom
                                             Die tak had afgelopen voorjaar hoognodig gesnoeid moeten worden, maar bleek te dik voor de tang 
                                             en de tanden van de zaag te bot te bot
                                             De tanden van het masker daarentegen scherp als vlijmen
                                             De vormen van stalactieten de kleuren van stalagnieten 
                                             kruipen ze tegen het licht van de onweerzwangere lucht, 
                                             blijven ze genesteld in de liploze mond; 
                                             het vijfde gat in het soepele rubberen vlies
                                             De vorm van een hart de kleur van melk 
                                             leidt het liefde binnen
                                             Het masker heet honger omdat het geacht wordt honger op te kunnen slokken
                                             Ik laat het dan ook nooit meer overnacht buiten, want, 
                                             onweer of niet, voordat de maan contour heeft 
                                             hangt het in een kring van honderd uitgemergelde honden, die
                                             als met éen stem, zenuwverscheurend staan te huilen


                                             Innigst de band 
                                             tussen liefde en liefde; 
                                             volverkerende volle vaten, 
                                             wisselende richtingen, stromen stromen
                                             Tastbare schijn de band, 
                                             voedende begoocheling, 
                                             zinnenprikkelend genot


                                             Jongleren met ballen van jong leer 
                                             (:jong gerelateerd aan het aantal dagen en nachten dat de nog ademende huid smachtte naar de moederaanraking)
                                             Jubileumringen worden afgewisseld met ratelknotsen; 
                                             ze tollen als aangeschoten schotschriften door de bundels van de goudgele spots
                                             Mijn hoofd draait; een beweging door mijn dolle nekspieren gedicteerd
                                             Mijn ogen registreren weinig details en als ik ze sluit blijven mijn nekspieren aktief
                                             Een maanzieke dolheid
                                             Mogen zij dan al het mogelijke? En wij dan? Zijn onze zintuigen niet zinnig? 
                                             De gevoelige plek op mijn hoofd lijkt even dunhuidig als een grote fontanel
                                             Nee lollig is het niet getuige te moeten zijn van het verdwaasde enthousiasme waarop gekunstelde onkunde onthaald wordt
                                             Mag ik even verdwijnen aub? Tien seconden vergetelheid in deze ketel van kolkende afmattendheid, is dat teveel verlangd? 
                                             De monotone dreun had een begin en zal dus een einde hebben
                                             Hierop anticiperend is het de vogelaanraking waarnaar ik smacht


                                             Korte kleren, om het bedekt zijn te verleren
                                             Mijn huis met tuin hier is een schuilplaats voor de bedreigden die zich een buitenruimte niet kunnen veroorloven
                                             Gebrandmerkte verworpelingen; genetisch geselecteerd op plantniveau
                                             Maar zijn niet zij de gelukkigen die door de begrenzing van hun ruimte te kennen de begrenzing van hun 
                                             levensloop kennen? 
                                             In mijn huis met tuin hier regeert de stilte van het dier


                                             Liefde beweegt zich kwispelend in het midden van mijn bestaan
                                             Ik ben begaan met de armen in geest die het beest op hun bord niet herkennen
                                             Het verstaanbare wordt de keel gesnoerd om de armen in land bij de hand te kunnen nemen
                                             Weegt het zaad zwaarder dan de oogst? 
                                             Liefde beweegt zich kwispelend in het midden van mijn bestaan
                                             Ik ben begaan met de rijken in goud die hun houdbaarheid als onderpand zouden willen geven, 
                                             maar er is niemand die met een bod komt
                                             Mijn enthousiasme geldt haar die kan draaien als een tol zonder dol te worden
                                             Mijn applaus geldt haar die het vermag dwars door materies te gaan
                                             Ja ik heb het over jou Schat


                                             Met de hand gevormde vaten
                                             Bij deze temperaturen is het periodieke geborrel van de toverdranken te horen
                                             Hun aanwezigheid stelt gerust, hoewel ze al lang geleden het beetje kracht dat ze hadden verloren
                                             Zou het daarom zijn dat ik een beetje tureluurs word van al die kleuren die zich in mijn netvlies nestelen?


                                             Natuurlijk-normaal gesproken vestigen schepselen die meetrillen met een bepaalde geotrilling zich op deze of gene plaats
                                             En dit creëert dus natuurlijk-normaal gesproken een natuurlijk-normale gemeenschap op deze of gene plaats
                                             Samen het weer delen is meer
                                             Op mijn huidige lokatie wordt met het weer geleefd
                                             Enkel de torenklok leeft met het horloge
                                             Mij lijkt dat deze klok er een is die met de hand geluid wordt; in ieder geval 
                                             's ochtends langduriger en energieker dan 's avonds
                                             Mijn verblijf hier is tijdelijk, vandaar dat ik enige afstand bewaar tegenover lokale gebruiken die mij minder bevallen
                                             Ik haast mij te stellen dat dit er hier beduidend minder zijn dan op menige andere plaats 
                                             waar ik in de loop van mijn leven neergestreken ben
                                             Ook periodes hebben natuurlijk-normaal gesproken ieder een verschillende trilling
                                             Voor schepselen die meetrillen met de periodetrilling voelt het aardse bestaan wat thuizer, neem ik aan, 
                                             dan voor diegenen voor wie dit niet het geval is
                                             Dank je Schat


                                             Ooit was er geen overweg, geen trein, geen spoorlijn
                                             In die periode vormden een overweg, een trein, een spoorlijn dan ook nooit het decor van een sterfscene
                                             Dit voorbeeld strekt zich uit tot vele
                                             Ieder sterft een eigen dood
                                             Ieder doodgaan is een ontknoping van een leven
                                             Ieder leven is een expressie van een entiteit in een bepaalde periode op een bepaalde plaats
                                             En daarmee is dat leven ook een expressie van een periode en een plaats
                                             Volgens mijn inzichten is zelfmoord een woord dat geen enkele connektie heeft met de daad waar het voor staat
                                             Iedere eigen dood is een vertrek als alle andere
                                             Ieder leven is een volwaardig leven
                                             Kan ik deze stilte aan? 
                                             Ja zeker wel, ik laat mij gaan


                                             Pontificaal voorwaarts met mijn verhaal
                                             Meetrillen met deze of gene trilling
                                             En kunnen beschikken over de ervaringen opgedaan
                                             door deze trilling in deze gedaante op deze plaats, 
                                             of gene trilling in gene gedaante op gene plaats
                                             Dit kan het gevoel geven gereïncarneerd te zijn, 
                                             doordat er door mee te trillen de beschikking is over geheugens die niet de jouwe zijn


                                             Quarantaineplaatsen zijn beschikbaar
                                             Het valt niet altijd mee de plaats te vinden waar je mee meetrilt
                                             Mijn huis met tuin hier is een schuilplaats voor de dwaallichten 
                                             die ergens anders niet zo gauw aan hun thuisgevoel kunnen toekomen
                                             Diegenen dus die de kantlijnen bezetten zonder ooit naar het middenveld op te schuiven
                                             Daar echter in hun kronkelige grammatica wel duidelijke taal spreken
                                             Ik mag mij er tenminste graag in uitdrukken; 
                                             mij mee laten voeren door de lyriek ervan of mij laten vallen in de verdergaande perspectieven


                                             Razendsnel Schat, raas jij van overal vandaan naar mij toe, zodra mijn sos-oproep jou bereikt
                                             Een paar keer een paar keer per dag is dat
                                             Met wat een gemak pareer jij wereldse omstandigheden; ze deren jou niet, zo is het gewoon
                                             Zo zelfstandig ben jij
                                             Een trilling, een gekende trilling, een trilling die in mij resoneert


                                             Sporen van buitenaardse schoonheid zijn te zien bij aardse organismes die de kwaliteit behouden 
                                             zich ook in sferen te kunnen blijven begeven waarin ruimte en tijd geen factoren zijn
                                             Deze schoonheid wordt gekenmerkt door een concentratie 
                                             waarin binnen in balans is met buiten 
                                             in balans is met buiten 
                                             in balans is met binnen
                                             Ja Schat, jij-toen


                                             Tranen Schat
                                             Ook een paar keer een paar keer op een dag
                                             Niet omdat je wegbent, want je bent niet weg; 
                                             nog altijd even dichtbij, doordringend in alles van mij
                                             Niet omdat je veranderd bent, want je bent niet een ander; 
                                             nog altijd even verrassend, veranderlijk binnen helemaal jij
                                             Tranen van verwondering, 
                                             omdat jij kwam en komt en zult komen
                                             Want ja, jij bent het wonder
                                             Tranen van ontroering, 
                                             teweeggebracht door in contact te staan met de waarheid
                                             Want ja, jij bent de waarheid


                                             Uiterste zorg vroeg het Allerallerliefste, uiterst geduld, maar ik ben tot bloei gekomen
                                             En de vruchten Schat, o ik zou ze gratis te geef in de fraaiste verpakking over dit aardse verspreiden
                                             Maar zo werkt dat niet, hè Liefje, zo werkt het niet
                                             Dank je Allerallerliefste


                                             Vrijheid is wat jij mij biedt
                                             Eenheid in mijn bestemming
                                             Continu een ruimte waarin ik mij thuis voel
                                             Dus vrij
                                             Een ruimte 
                                             waarin al het gedoe van wat en hoe van mij wegvalt, 
                                             een lach mijn gezicht siert, 
                                             mijn handen vol zijn
                                             En mijn zenuwen geven mijn bloed vrij baan, 
                                             zodat warmte mij doorstroomt
                                             Ja Schat, jij bent waarheid, jij bent vrijheid, jij bent liefde
                                             Ja, waarheid is vrijheid en vrijheid is liefde en liefde is waarheid


                                             Wanneer de stormen de stroomspanning ontregelen 
                                             en wanneer de vorsten de watertoevoer onzeker maken 
                                             en het is avond en de luiken zijn gesloten, 
                                             dan ontsteek ik het kaarsje dat amper licht geeft 
                                             zodat onze kamer niet zijn contouren verliest terwijl ik de mijne wel


                                             X-Y slaan we over en de rest doen we dunnetjes dubbel: 
                                             Alles Beest Chérie Doedoe Engel Fijn Genieten Honing Intiem Jazeker Kus Liefje Mooi 
                                             NCC Ogen Pelala Quispel Room Sterk Teder Uiterst Vrij Waar Zacht
                                             Jij, NCC


                                             Zwijgend bij jou zijn Schat is ook gewoon heel fijn
                                             Samen de stilte delen
                                             Als jij in mijn bewustzijn bent, ben jij bij mij
                                             En ben jij bij mij, dan ben jij in mijn bewustzijn
                                             Wat komt het eerst? 
                                             Gegeven mijn ervaringen ben ik geneigd te concluderen 
                                             dat mijn bewustzijn jouw aanwezigheid volgt 
                                             en niet andersom
                                             Dank je Schat
© mc 2003-2014

terug naar 1n (inhoud)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten