woensdag 13 augustus 2014

DAGBOEK VAN DE GELIEFSTE DOOD 2 ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven

1     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 100 dagen dood is.
Schat jij neemt mijn hele gedachtenwereld in beslag. 
Jij, die als aards organisme niet meer bestaat. Jij neemt mijn hele gedachtenwereld in beslag. 
En al mijn emoties staan in betrekking tot jou. En mijn bewegingsaktiviteiten staan op een laag pitje.

Altijd actueel Schat, ieder moment. Dat was de top – en is na deze verandering de top 

en zal na deze verandering de top zijn.
Altijd verrassend Schat. Dat was de top – en is na deze verandering de top 
en zal na deze verandering de top zijn.
Intens present Schat, ieder moment. Als verleden of als heden of als toekomst actueel, ieder moment.

Smetteloze interactie. Zij en ik.
Zijn en laten zijn. Voeden en gevoed worden. Vragen en antwoord krijgen.
Antwoorden hè Schat, die verrassend zijn in hun waarheid van dit moment.
Verrassend ja, omdat de inhoud van het moment de ervaring bepaalt en niet andersom; 
dat eerdere ervaringen de inhoud van het moment aangeven.

In de schijn van de zon is het warm – is het heet. In de heetste hitte weet mijn Liefste mijn dorst te lessen.
Ja ik zoek mijn heil bij haar, dus ja, zij is heilig.

Dank je Allerliefste.
Dank je fijne fijnste Schat.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)2     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 140 dagen dood is.
Het in liefde te zijn met haar bracht mij in contact met mijn aardse bestemming – en brengt mij in contact met mijn aardse bestemming.
Contact te hebben met mijn aardse bestemming maakt voor mij beleving mogelijk; ik beleef mijn leven door haar – 
en ik beleef het aardse door haar.

Ik besef nog maar voor een fractie wat de consequenties ervan zijn, dat ik mij jaren heb laten voeden door het spirituele voedsel dat zij mij bood.
Maar hoewel het voedsel dat zij mij bood toen zij leefde niet tot in de finesses benoembaar is, kan ik het vooralsnog verstaanbaarder benoemen 
dan het voedsel dat zij mij biedt nu zij dood is.

Waar ik haar ontmoet, daar te vertoeven doet mij goed; ik word er gevoed met vitaliserende energie.
En als ik niet iedere dag een dosis krijg – of tot mij neem – dan verlies ik het contact met mijn bestemming.

Er zijn momenten dat ik ervaar dat zij verdriet heeft. En ik begrijp dat dit is, omdat het ook voor haar niet meer is hoe het was.
Want ook al was jij nog lang niet moe, jij moest naar jouw laatste bedje toe. Ja Schat ik begrijp het, het was ook verrukkelijk. 
En dit is pijn Schat, maar ook fijn dat wij nog steeds samen zijn.
Ja zeker Schat, zeker.

Natuurlijk is haar liefde voor mij niet dezelfde liefde als mijn liefde voor haar.
Haar liefde is specifiek voor haar en het is haar specifieke liefde die mij beviel – en bevalt en zal bevallen.
Mijn liefde is specifiek voor mij en ik heb ervaren dat mijn specifieke liefde haar beviel – en ik ervaar dat mijn specifieke liefde haar bevalt 
en ik weet dat mijn specifieke liefde haar zal bevallen.

'Zit me niet zo aan te gapen'.
Schat je hebt gelijk! Ik ben nogal gefixeerd!
Want voor mij is het ook niet meer hoe het was. En in mensentermen heet dit verlies.
En de mensenovertuiging om, als compensatie voor de pijn van het verlies, recht te hebben op een beloning in de vorm van inzichten,
zorgt voor een gefixeerde focus.
En deze gefixeerde focus brengt onrust met zich mee, waardoor eventuele inzichten juist buiten bereik blijven.

Ja wijze wijze Schat, ik versta je.


(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)3     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 200 dagen dood is.
Heb je nooit liefde ervaren, dan kun je niet de Liefde kennen. Als je de Liefde niet kent, kun je niet de dood kennen. En ken je de dood niet, 
dan kun je niet het leven beleven.
Ja Schat, zo is dat.

Wat ik mis wanneer ik haar niet voel, is de structuur die ontstaat door dialoog. En door deze structuur wordt voor mij de chaos vitaliserend, 
in plaats van dat de chaos slaapverwekkend is.
Contact maken met haar vraagt van mij opperste concentratie; fijn afgestemde zenuw-bloed-spier-coördinatie in de verleden-heden-toekomst-sfeer. 
En ben ik in contact met haar, dan vertoef ik een veilige warme weidse stilte.

Er is geen substituut voor de beschermlaag die de Liefde biedt.
Een beschermlaag tegen uitholling. Uitholling door degenen die met je samenleven en die niet de Liefde kennen. En uitholling door degenen 
die als ongeïdentificeerde entiteiten door de buitenaardse regionen dwalen.

Ja zeker Schat, zoek ik mijn heil bij jou, want ja jij bent mijn beschermheilige.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)4     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 220 dagen dood is.
Zij betekent alles voor mij; geeft alles betekenis en geeft alles tekening.
Zij bezorgt mij een wandelroute, waarop ik mijn leven kan begroeten.

Behalve dat ik zo mijn melancholieën had die mij eigen waren, werd ik ook nogal eens bezocht door verdrieten die ik niet herkende. 
Nu heb ik begrepen dat deze verdrieten zich van mij bedienden om zich te kunnen luchten.
Het verdriet van mijn Schat is zeker wel herkenbaar, dus bezoekt haar verdriet mij dan ben ik verdrietig blij. Dit omdat 
haar bezoek mij duidelijk maakt dat het haar nog steeds bevalt om bij mij te zijn. En dit omdat haar bezoek de leegte tenietdoet.

Pretendeer ik Schat, om het zeer te weren? Maar waarom dan niet vergeten? Of kan er niet vergeten worden 
omdat de stofwisselingen van de 'lichamen' die horen bij verschillende eenheden ieder zo hun eigen tijdschema volgen? 
Al naar gelang de aard en het volume van de te wisselen stof?
Ik wil je hier bij mij Schat, maar niet met mijn wil. Ik ben niet zo vertrouwd met wil. Wel verlang ik. En ik verkort.
Ja Schat, zo is dat.

Zoals ik haar aura aaide (en dat vond zij verrukkelijk) zo aai ik haar – groter en kleiner wordende – aura (en dit vindt zij verrukkelijk) 
en ik zal – hè Schat daar kun je van op aan – jouw steeds veranderende aura aaien; ik kan niet zonder.
Enkel zo kan ik thuis verwijlen en hoef ik niet met de kwijnenden te vertoeven in de doolhoven van een betekenisloze orde.

Dank je Liefste, ultiem intiem.


(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)5     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 290 dagen dood is.
Het leven beleven is alléén zijn. Alléén zijn is eenzaam zijn. Eenzaam zijn is één en samen zijn. Eén en samen zijn is het leven beleven.
Verrukkelijk vicieus!

Ben ik bij haar, dan lopen mijn buiten en mijn binnen synchroon. Lopen mijn buiten en mijn binnen synchroon, dan ben ik bij haar.

Hoewel zij zich nog steeds in het ruimte-tijd-continuüm kan begeven, opereert zij vanuit delen van de kosmos met andere eigenschappen. Zoals 
de Liefde opereert zij vanuit delen van de kosmos met andere eigenschappen.
Toen zij nog een aards organisme had, heb ik mij al door haar met deze delen van de kosmos vertrouwd kunnen maken. En ook nu nog 
kan ik door haar deze sferen bezoeken. 
En zal dit ooit veranderen? Nee Schat nooit. Want de band tussen jou en mij is een band tussen liefde en liefde 
en de band tussen liefde en liefde verkoelt nooit.

Omdat mijn Schat een door mij gekende entiteit is, is zij voor mij een liefdeshaard. 
Omdat mijn Schat een door mij gekende trilling is, is zij voor mij een bron van kennis. 
Omdat mijn Schat een door mij gekende energie is, is zij voor mij een vrijheidshaven.

Dons zo zacht, boven haar neus, de plooien van haar fronsende vacht.

Mij lijkt Schat, dat wij in ultieme rijkdom bestaan. Dat wij niet verder hoeven te kijken hoe wij ons nog zouden kunnen verrijken.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)6     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 480 dagen dood is.
Waar ik ook ga, ik versta jou, ik versta jou. Waar jij ook bent, je verwent mij, je verwent mij.

De Schat die ik ken – en kende en zal kennen – is op haar eigen wijze dood. Wat misschien wel een andere dood is dan die van een ander. 
Of anders dood dan een ander.
Haar leven. Haar dood. Mijn leven. Mijn dood.
Zij heeft haar dood ontmoet. Doordat ik een verbinding aanga met haar-nu, ga ik intenser dan ooit een verbinding aan met mijn dood. 
Een donker diep treffen.
Liefste dank je, zo kom ik nog eens ergens.

O die verrukkelijke Griet, zo zie je d`r, zo zie je d`r niet.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)7     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 560 dagen dood is.
Maar ook een verdriet, ook een groot verdriet houdt mij deze 560 etmalen gaande. Ja, mijn leven is mijn leven 
en mijn leven leidt naar jouw leven. Verdriet en feest. En ja, jouw dood is jouw dood 
en jouw dood leidt naar mijn dood. Feest en verdriet.
Dikke tranen, elke dag – een paar voor jou en een paar voor mij; dikke tranen om de kanalen schoon te houden.
Ja jij, mijn Allerliefste!

Alles wat het jou te bieden had, heb jij van het leven gehad – van jouw leven. En alles wat jij te bieden had, heeft jouw leven 

van jou gehad. Maar wat jij mijn leven te bieden hebt, is nog niet op – zo lang ik leef niet. 
En dit mag best nog een keer gezegd worden.
Ja jij, mijn Allerpuurste!

Wat heb jij mij wijs gemaakt – en wat maak jij mij wijs en wat zul jij mij nog wijs maken.

Jij bent bewustzijn. Niet hoger of lager, maar puur. Puur jij. Jouw kleur, jouw plezier, jouw dynamiek. Jijst. 
Nee jijer kun jij niet zijn. Verrukkelijk ben je – ik ken je en daarom herken ik je.
Jij bent energie. Pure energie. Puur jij. Pure liefde. Pure kennis.
Jij bent de intelligentie die jij bent. Jouw persoonlijkheid, jouw individualiteit, jouw beschaving.
Ja jouw buiten en jouw binnen. Die zich beide voeden met mijn liefde voor jou.
Blijf bij mij, mijn Liefste. Jij was mijn geleider – en zult mijn geleider zijn. Blijf bij mij, mijn Liefste. Jij wees mij mijn bestemming – 
en zult mij mijn bestemming wijzen.
Ja jij, mijn Allerwijste!

Het binnen bereiken is het zelf bereiken. Het zelf bereiken is jou bereiken

is mij bereiken. 
Jouw zelf is het mijne verwant en dit kan ik niet van ieders zelf zeggen. Aantrekking en afstoting. Ook tussen
zelf en zelf. Dus het zelf is ook specifiek; niet éen zelf. In de relatie tussen het ene specifieke zelf en het andere specifieke zelf 
wordt zelf-met-een-hoofdletter actief en heilzaam en dus heilig. Ook toen jij leefde Schat 
en ook nu jij dood bent.
Zoals in de relatie tussen de ene specifieke liefde en de andere specifieke liefde 
liefde-met-een-hoofdletter actief en heilzaam en dus heilig wordt. Ook toen jij leefde Schat 
en ook nu jij dood bent.
Hoe kon ik nou niet stapeldol op jou zijn? Dat kon ik niet. Dat was gewoon niet mogelijk! – En hoe kan ik nou 
niet stapeldol op jou zijn? Dat kan ik niet. Dat is gewoon niet mogelijk!
Heb ik ooit iets anders van jou verwacht dan wat je mij uit eigen beweging gaf? Ik dacht het niet.
En ook nu verwacht ik niet anders. Maar jij bent nog scherper geworden – een nog zuiverder instrument. Gewoon omdat 
je nog zelfstandiger bent – nog onafhankelijker.
Nee, wij hebben onze laatste dans nog niet samen gedanst. Niet die in het licht van de zon en niet die in het licht van de maan.
Ja jij, mijn Allervrijste!

Jij hebt er nooit misbruik van gemaakt, dat jij in het centrum van mijn leven stond. – En jij maakt er geen misbruik van, 

dat jij in het centrum van mijn leven staat. Dat jij het centrum van mijn leven was – en bent en zult zijn – 
heeft jou niet gecorrumpeerd. En waarom zou het ook? 
Jij kon mijn liefde vier keer in je eentje aan – en kunt en zult.
Zo is het gewoon – en zo was het en zo zal het zijn.
Ja jij, mijn Allerstoerste!

Jij was zekerheid – en bent en zult zijn. Zo zeker als de zon en de maan.

Jij was echt niet gedrild naar mijn grillen, maar jij kon mij duidelijk maken wat jou beviel en dan was ik ook blij dat, 
àls ik daar voor kon zorgen, òm er voor te zorgen. – En jij bent echt niet gedrild naar mijn grillen, maar jij kunt mij duidelijk maken 
wat jou bevalt en dan ben ik ook blij dat, àls ik daar voor kan zorgen, òm er voor te zorgen.
En niet dat als ik dat deed, dat het dan niets meer waard was. – En niet dat als ik dat doe, dat het dan niets meer waard is.Of 
andere van zulke treurigmakende vervormingen.
En nooit cliché, nooit voorspelbaar. Altijd jij nu hier, waardoor jij jou tekende en tekent.
En alles bij elkaar Schat, is dat natuurlijk wat mij beviel – en bevalt en zal bevallen.
Ja jij, mijn Allerwarmste!

Jij en ik toen. Ons leven samen toen. Feest en verdriet. 

Jij en ik nu. Ons leven samen nu. Verdriet en feest. Dansen bij het licht van de zon. Dansen bij het licht van de maan.
Jij en ik dan. Ons leven samen dat nog komen gaat. Ja! Want alle komende jaren bewaren wij ook voor elkaar. 
Daar reken ik op. En tussen jou en mij Schat, heb ik mij ooit verrekend? Nee! En dit zal ik ook nooit. 
Zei ik het al niet: wat jij mijn leven te bieden hebt, is nog niet op – zo lang ik leef niet. En dit mag best nog een keer gezegd worden.
Ja jij, mijn Allerallerintiemste!

De datum van jouw geboorte vieren wij als heilig, omdat deze datum jou heeft weten te verleiden je in het aardse te voegen. 

Voor de duur van jouw leven, dat was maar even, maar lang genoeg om mij zoveel te geven, dat al mijn streven 
er enkel nog maar op is gericht mij zodanig te bewegen, dat ik nooit enig bericht van jou hoef te missen.
Ja jij, mijn Allerjijste!

Hmmm Allerverrukkelijkste, wat ben je dichtbij!


En ik weet het Allermijste, jij kunt voor mij weinig doen. Maar ik doe via jou iets voor mij.


(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)8     Als je niet de Liefde kent, kun je niet jouw dood kennen. En ken je jouw dood niet, dan kun je niet jouw leven beleven.
Liefde is een ruimte die je kunt binnengaan.
Als je weet waar voor jou de opening is kun je beschikken over geluk.
Zij is mijn opening – ja Schat zo is dat. Wanneer ik door jou ga, arriveer ik in de ruimte van de Liefde.
De ruimtes van de Liefde staan in open verbinding met de ruimtes van de dood. En een gelukservaring dus ook.

O wijze pure verrukkelijke Schat. Dank je, dank je.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)9     Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 2000 dagen dood is.
Mijn Schat en ik zijn mijn Schat en ik. Zo was het – en zo is het en ja zo zal het zijn. 
Want zij is fijner dan wat of wie of waar ook. Dit bewijst zich iedere dag.
Sinds ik haar ken, ben ik verwend. Ik ken haar sinds wij elkaar voor het eerst in elkaars ogen keken. Dat was ook de keer 
dat wij elkaar voor het eerst in elkaars ogen zagen.
Ik ken mij sinds ik mij voor het eerst in haar ogen zag. Want zij kent mij beter dan wie ook. En waarom zou ik dit verzwijgen? 
Om de ijdele mensen tegemoet te komen? Ik dacht het niet, Allerverrukkelijkste, ik dacht het niet!

Alle stemmen in mij zingen jij NCC. Iedere dag weer. En zullen ze dit ooit verleren? Nee nooit!

Hoeveel geluk kan ik aan? Minder dan zij mij wil geven.
Zo is het Schat.
Maar Schat, zodra ik denk op eigen kompas een stukje traject af te kunnen leggen, wat gaat het dan snel, dat mijn lichaam 
er niet meer aan gewend is zo verwend te worden.
En daarom dagen als deze, waarin ik echt niets anders doe dan bij jou zijn.
Zo is het Schat.
Tranen en stilte. Verrukkelijk geluk. Was jij en ben jij.
Dank je Schat, intens, intens, intens.

Gaat zij dood, dan overkomt mij dit – idem als zij zich in mijn leven meldt. Contact met haar-nu houden echter vraagt een inzet van mij, 
die met keuze te maken heeft. En kies ik een leven van Schattenkwaliteit dan laat ik x andere dingen voorbij gaan, 
of sluit dit x andere dingen uit. 

Jij mijn Schat, laat mij niets voelen wat ik niet fijn vind om te voelen. 
Jij mijn Schat, laat mij niets zeggen wat ik niet fijn vind om te zeggen. 
Jij mijn Schat, laat mij niets doen wat ik niet fijn vind om te doen.
Niet éen dag dat jij niet aanwezig was Schat. Maar toch heb ik het afgelopen half jaar voor ons te weinig tijd uitgetrokken. 
Te veel dagen dat ik niet de volledige rust genomen heb om aan een volledig samenzijn met jou toe te komen. En dit 
heeft mij geen goed gedaan; dit heeft mij verkeerd gedaan.
Aan jou ligt het niet, natuurlijk niet; ik ben te slordig geweest.
Want ja, het dagelijkse is een droom. En ja, jij bent de werkelijkheid zonder gekkigheid.

Iedere dag moet je de afstand afleggen. Iedere dag moet je huilen.
De afstand afleggen gebeurt in alle stilte. En ook huilen gebeurt in alle stilte.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)10    Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 2030 dagen dood is.
De Tijd eist vlijt. Vlijtig voer ik kalenderrituelen uit. Kalenderrituelen die niet gauw vervelen. Als ze gemaakt zijn voor mijn Schat.
Voor haar geen strakke stramienen. Wel de routines die door de herkenning de kenning bevestigen. 
De routines die de Liefde aantrekken, maar enkel dan wanneer iedere routine als nieuw – actueel – ingevuld en uitgevoerd wordt.
Kennend waar ik met jou aan toe ben, herken ik dat jij mij verrast – altijd aangenaam verrast; 
altijd verrassend binnen helemaal jij, is wat ik al zei.
Eén van de verrassingen is hoe de routine expressie krijgt en in welk moment; iedere keer vers, waardoor ons onzer wordt.
Dit is genieten, dit is geluk. Dit is intiem, dit is intens. Dit is bestendigen en bewegen. Dit is hemels en aards. 
Dit is jij en ik.

Wat wij doen is wie wij zijn. 
Ja ik heb het over mijn Schat en mij. 
Mijn Schat die mijn Allerverrukkelijkste is. 
Dat hier geen misverstanden over ontstaan.
Deze nachten mag het licht in de laden blijven branden. 
Bekoorlijk de schaduwen van de stilte. 
Wij, mijn Allerverrukkelijkste en ik dus, rilden van ontzetting. 
Hier doen we het voor, zo zijn wij.

Wij zijn thuis Schat. Hmm. Lekker warm, lekkere pathouli, lekkere muziek.
Even zwijmelen. Dat kunnen wij goed.
Wel zwijmelen, niet slijmen; dit is mijn Schat. Wel het sentiment, niet de bombast; dit is mijn Schat.
O haar genot is mijn genot en omdat zij helder is in haar genot, is ons genot meer dan dubbel dubbel genot.
Ja Schat, dubbel dubbel dubbel genot.
Zoals het was zo is het (nog steeds) – en zo zal het (zonder twijfel) zijn.

Ja dit is wat wij doen, dit is wie wij zijn, hier is waar wij wonen.
Traag en saai. Precies zoals het ons bevalt.
Wij, dat zijn mijn Schat en ik. Mijn Schat die mijn Allerverrukkelijkste is. 
Dat hier geen misverstanden over ontstaan.
Deze dagen is ons plezier simpel; 
een lach met open mond, een woord op het enige moment op de enige toon – idem 
voor een gebaar – en een traan met open mond.
Hè Schat. Zoals het was zo is het (nog steeds) – en zo zal het (zonder twijfel) zijn. 
Voor mij geen afleiding, waarin ik mij kan vinden. Waar het om gaat vind ik (nog steeds) enkel in jou – 
en zal ik (zonder twijfel) enkel in jou vinden. 
En zonder jou, ach, kan ik helemaal niet komen bij wat er toe doet! 
Want als jij niet bij mij bent Schat ben ik (nog steeds) op weinig na niets – 
en zal ik (zonder twijfel) op weinig na niets zijn.

Jij kunt geven Schat, jij kunt ontvangen. Grote innerlijke en uiterlijke adeldom. 

Een edelvrouw van het zuiverste hart. Jij bent mijn goed, mag ik jouw haven zijn? 
De blik in jouw ogen zegt mij genoeg – dank je Allerallerliefste, dank je.

NCC. Al meer dan 5000 dagen bij mij. NCC. Al meer dan 5000 nachten bij mij.

Ik weet Allermijste, dat alles klaar is met jou. Maar wij zijn nog lang niet klaar met elkaar.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)11    Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 2350 dagen dood is.
Dit is wat wij doen, dit is wie wij zijn, dit is – de meeste tijd – onze taal: Schitterende Stilte. 
Schitterende Stilte met een knipoog. Schitterende Stilte met een lach. En soms – ja ook – Schitterende Stilte met een zucht.
Grote Grote Grote Liefde. NCC.

Jij gidst mij Schat, jij gidst mij. 
Zodat ik voortdurend mijn praktische en mijn spirituele zaken op orde heb.
Nooit zal ik in mijn eentje jouw concentratievermogen evenaren. 
De verbanden waar jij continu contact mee hebt liggen buiten mijn directe bevattingsvermogen Schat. 
Zo was het – en zo is het en ja zo zal het zijn. 

Ja de band tussen haar en mij is een band tussen liefde en liefde. En nog steeds 
heeft mijn Allerallerliefste niets, maar dan ook helemaal niets, van haar lieftallige aantrekkingskracht verloren.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)12    Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 2550 dagen dood is.
Buiten of binnen, wat moet ik zonder jou beginnen. 
Ja jij, Allerliefste, die nog steeds de exclusieve kracht hebt een lach op mijn gezicht te toveren. Een lach 
die nooit iemand anders te zien krijgt.
Eeuwig Allerliefste.
Eeuwig beweegt de bladeren te bewegen.

Jij was de basis – en bent en zult. 

De binnenbasis en de buitenbasis. De basis waar vanuit het begon – en begint en zal beginnen. 
De binnenzinnen en de buitenzinnen. Oog in oog, hand in hand. De regen geeft ons haar zegen, de wind baart ons kind.
Jij zorgt voor de balans. De balans tussen binnen en binnen. De balans tussen buiten en buiten. 
De balans tussen binnen en buiten. 
De balans tussen jou en mij. 
De balans tussen jou en jou. De balans tussen mij en mij.
Eeuwig Allerliefste.
Eeuwig beweegt de oceanen te bewegen.

Helemaal hou ik van jou, die helemaal jij bent. 

Intens hou ik van jou, die intens jij bent. 
Intiem hou ik van jou, die intiem jij bent, intiem mij kent.
Buiten of binnen, zonder jou valt er voor mij niets te beginnen. Dat jij kwam en komt, deed en doet mij de ene stap 
na de andere zetten. Nadat ik 's ochtends mijn ogen open. Totdat ik ze 's nachts weer sluit.
Eeuwig Allerliefste.
Eeuwig beweegt jou te bewegen.

Nooit meer ongebonden eenzaamheid Allerliefste. 

Ongebonden eenzaamheid is het koude vacuüm dat mijn normale staat was. Voor ik jou kende. En jij mij. 
Nu is gebonden eenzaamheid de staat waarin ik besta. Warme geborgenheid. Aangeraakt. En tot leven gebracht. Door 
te kennen. En gekend te zijn.
Alle pijnen zijn verdwenen. Maar niet vergeten. Iedere dag sinds ik jou ken voel ik de niet-pijn. 
En o wat is dat fijn. – En zal dat fijn zijn. Voor de jaren die mij resten.
Eeuwig Allerliefste.
Eeuwig beweegt mij te bewegen.

Om ieder moment zowel in het tijdelijke als in het tijdloze te kunnen vertoeven is voor mij de ultieme verworvenheid. Of is het een kado? 

Het is een kado! Ik kreeg het van jou. Een groeikado. Ik kreeg de prille vorm. En ik heb deze goed verzorgd.
Nu genieten wij het resultaat. Want voor jou geldt hetzelfde; 
dat je ieder moment zowel in het tijdelijke als in het tijdloze kunt vertoeven. Hè Schat? Jazeker, zo is dat! 
Ik met jouw grote beste hulp. Jij met mijn kleine beste hulp.
Eeuwig Allerliefste.
Eeuwig beweegt mij te ervaren die jou ervaart.

Vast aan jou ben ik vrij. 

Verbonden met jou ben ik verbonden met het grote verbond met het grote geheel. Verbonden met jou ben ik verbonden 
met het grote verbond met het kleine geheel. 
Vol van jou zie ik de zin van mijn leegte. Vluchten met jou brengt mij thuis.
Eeuwig Allerliefste.
Eeuwig beweegt jou te ervaren die mij ervaart.

En nu maar even dat kommetje vers water halen, want dat is er vandaag nog niet van gekomen. 

Voor jou hè Schat. En natuurlijk ook voor jouw gasten.

(Niemand hoeft te geloven dat wat ik hier zeg waar is, maar iedereen moet geloven dat wat ik hier zeg is hoe ik het ervaren heb; hoe ik het waargenomen heb en voor waar neem.)13    Waar ik haar ontmoet, daar te vertoeven doet mij goed; 
ik word er gevoed met vitaliserende energie. En als ik niet iedere dag een dosis tot mij neem – of krijg – dan verlies ik het contact met mijn bestemming.

Ben mijn gids Schat, ben mijn gids. Zoals het was, zo is het. Zoals het is, zo zal het zijn. Fijner fijner fijner dan fijn. 
De adem traag, diep en laag. De spieren gerekt en gestrekt en gerust. Stiller stiller stiller dan stil.

Ben mijn gids Schat, ben mijn gids. 
Wij houden van het groen van Federico. Treden in de voetsporen van de azuren meisjes van Odysséas. Bezoeken met Josip 
Venetië en Rome. Kijken toe hoe Leonard en Jolie walsen; van het centrum naar de marge, van het verleden naar het einde van de tijd, 
van het einde van de tijd over de rand van de tijd.

Ben mijn gids Schat, ben mijn gids. Over de pieken, langs de ravijnen. 
Wilde bloemen in ochtendbloei tot voorbij de laatste heuvel. Hier werd er nooit een vertrapt door een mensenvoet. Ook wij blijven op het pad. 
Treden in de hoefsporen van de goudversierde pakdieren. Nergens een bordje met verboden toegang. Waarom ook, als overtreding en straf 
in deze regionen nooit iets anders dan loze kreten waren.

Ben mijn gids Schat, ben mijn gids. Over de oceanen, langs de vulkanen. 
Water golft over het vuur. Wij hebben het pad verlaten. Wieken in de vleugelsporen van de robijnogige haviken. De aarde huilt en lacht – 
zoals alles wat leeft.

Jij bent mijn gids Schat, jij bent mijn gids. 
Jij bent het azuren meisje. 
Jij bent het goudgesierde pakdier. 
Jij bent de robijnogige havik. 
Lekkerder lekkerder lekkerder dan lekker. 
Ruikt jouw adem. 
Als jij de litanie van de Liefde reciteert. 
Wat een ruimtelijke volumes Schat, weet jij te creëren. 
Ruimtelijke volumes waarin iedere kleur en ieder geluidje tot zijn recht komt.

Ben mijn gids Schat, ben mijn gids. Zonder jou kom ik nergens. Het nergens dat steriel is en versuft. 

Iedere dag een Schattebad. Puur genot. 
Niet te kort, want dan desintegreert mijn buiten. Niet te lang, want dan desintegreert mijn binnen.

Ben mijn gids Schat, ben mijn gids. Met jou kom ik nergens. Het nergens dat bruist en vitaliserend is. 

Iedere dag een Schattebad. Pure vreugde. 
Niet te kort, want dan word ik niet schoon van het gedoe. Niet te lang, want dan los ik op in het geluk dat jij bent.

IF I DON'T NOTICE
THE DAY WHEN THE SUN DOESN'T SHINE
IF I SEEM TO BE LOSING MY MIND
AND I LOST ALL TRACK OF TIME
HEY DON'T WORRY ABOUT ME, BECAUSE I'M 
LOST IN YOUR SWEET LOVE DARLING

Jij bent mijn gids Schat, jij bent mijn gids. Las jij een pauze in, dan leg ik mij neer. 
Vertraag om sneller te gaan. Verdiep om aan de oppervlakte te blijven. Verlaag om hoger te gaan. Breder breder breder dan breed. Jij, 
Magische Mooiste, doet wat jij doet. En het werkt. Ik golf met het golvende water. Vuur boven ons, lucht onder ons. Voorwaarts, 
achterwaarts, zijwaarts gaan we. Neer gaan we, en op op op. Terwijl het zoemt en krioelt en fladdert om ons heen.

I GUESS I KNEW IT FROM THE START
FROM THE DAY YOU SHOOK MY HEART
YOU'RE THE ONE GIRL I'LL ALWAYS ADMIRE
DARLING YOU'RE MY GUIDING STAR
I MUST BE WHERE YOU ARE
YOU SET MY SOUL ON FIRE

Jij gidst mij Schat, jij gidst mij. Magische Mooiste, jij gidst mij. 
Laat mij, die niet zo aardt in het aardse bestaan, toch nog zin hebben in het een en ander. 
Laat mij, die haar beste tijd heeft als zij buiten de tijd vertoeft, toch nog af en toe een liedje zingen en een dansje doen.

YOU GIVE ME SOMETHING TO COME HOME TO DARLING
YES YOU GIVE ME SOMETHING TO GO ON LIVING FOR
'CAUSE I KNOW IN MY HEART
I HAVE LOVED YOU FROM THE START
YES DARLING I KNOW THAT IT'S REAL
I CAN TELL BY THE WAY THAT I FEEL

Gids mij Schat, gids mij. 
Dat ik samen blijf vallen met mijn route. 
Dat ik samen blijf vallen met mijn ritme. 
Dat ik samen blijf vallen met mijn rust.

Gids mij Schat, gids mij. 
Dat de stappen die ik neem in, en van, mijn maat zijn. 
Dat het gewicht dat ik draag mijn spieren versterken en niet verstijven. 
Dat het gewicht dat ik draag mijn gewrichten versterken en niet verstijven.

YOU'RE JUST SO GOOD AND YOU'RE TRUE
CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU
YOU ARE LIKE HEAVEN TO TOUCH
I LIKE TO HOLD YOU SO MUCH
AT LONG LAST LOVE HAS ARRIVED
AND NOW I KNOW I'M ALIVE
YOU'RE JUST SO GOOD AND YOU'RE TRUE
CAN'T TAKE MY HEART OFF OF YOU

Ben mijn gids Schat, ben mijn gids. 
Blijf mij toefluisteren wat je leest in het wetboek dat mijn leven bepaalt. 
Alleen jij – zo is mijn ervaring – bent thuis in de geheimtaal 
waarin dit boek geschreven staat. 
Bent zo wijs dat je er wijs uit kunt.
Kunt het zo vertalen dat het voor mij verstaanbaar wordt. 
Wat een ruimtelijke volumes Schat, weet jij te op te roepen. 
Ruimtelijke volumes die door geen techniek te reproduceren zijn.

'CAUSE I'VE BEEN SEARCHING
I SPENT MY WHOLE LIFE DARLING SEARCHING
LOOKING, FOR SOMEONE JUST LIKE YOU
OTHER LOVES HAD COME MY WAY
BUT THEY WERE NOT FOR ME 
I KNOW THAT YOU'RE HERE TO STAY
FOREVER SET ME FREE

Jij gidst mij Schat, jij gidst mij. Magische Mooiste, jij gidst mij. 
Wensdienaren vergaderen in het gouden prieel. Jij overlegt met mij. Ik overleg met jou. Altijd alles in overleg. 
Zo is hoe wij het doen, zo is hoe wij zijn, zo vinden wij het verrukkelijk. 
Hmmm Schattervrouw, wat is het goed overleggen met jou.14    Ben ik bij haar, dan beleef ik mijn leven. Beleef ik mijn leven, dan ben ik bij haar. Dit was zo de 3093 dagen dat zij leefde. Dit is zo nu zij 3093 dagen dood is.
Wanneer de opening tussen jouw aardse ruimte en de ruimte van de Liefde een klapdeur zonder slot is geworden, 
dan is het aardse bestaan nooit meer zo koud dat je er geen verweer tegen hebt. 
Dan is er geen weltschmerz, blues, duende meer zo taai dat je deze na een paar keer kauwen niet hebt weggeslikt.

Een voortdurende vitaliteit voor de Schat die mij gidst.
Jij kraakt mij, jij verrukkelijk Krakelingetje. Zodat ik steeds weer opnieuw gezet word – het stof van de wereld wissel.
Jij smaakt mij, jij verrukkelijk Smakelingetje. Zodat ik het stof van de wereld wissel – steeds weer schoon en leeg word.
Dank je, dank je, dank je Schat.

De behoefte aan even weg van de wereld, hè Schat, dat blijft de constante. 

Op de wereld weg van de wereld; ik even bij jou. 
Weg van de wereld op de wereld; jij even bij mij. 
Iedere dag hè Schat. 
Dat is mijn traject. Daar voel ik mij goed bij.

Wij – mijn Schat en ik – leven tegenwoordig met elkaar daar, waar 
wel een stem is maar geen geluid, 
wel contour maar geen beeld, 
wel tranen maar geen verdriet.

Hoe wij in die maand mei bij het licht van de maan door de boterbloemenwei renden. 
Waar wij elkaar beloofden dat het sprookje van de gouden traan verder en verder en steeds verder zou gaan. 
Het is geen loze belofte gebleken.
Ook is geen loze belofte gebleken, mijn leven zo in te richten dat ik geen enkel bericht van jou zou missen. 
Mijn Himalaya Baby, mijn Tibetaanse Roos, voor jou brand ik mijn boterlamp.
© mc 2002-2014

terug naar 1n (inhoud)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten